Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blomsterdalen Borettslag
Juridisk navn:  Blomsterdalen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6666 St Olavs Plass C/O Obos Stor-Bergen Inger Bang Lunds Vei 4 Fax:
0129 Oslo 5059 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990630100
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/19/2006
Foretakstype: BRL
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.68%
Resultat  
  
-17.37%
Egenkapital  
  
3.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.203.000 3.668.000 2.394.000 4.033.000 6.464.000
Resultat: 1.327.000 1.606.000 826.000 2.522.000 4.565.000
Egenkapital: 38.255.000 36.929.000 35.323.000 34.497.000 31.975.000
Regnskap for  Blomsterdalen Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.203.000 3.668.000 2.394.000 4.033.000 6.464.000
Driftskostnader -1.407.000 -1.628.000 -1.114.000 -990.000 -1.077.000
Driftsresultat 1.796.000 2.040.000 1.280.000 3.043.000 5.387.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -470.000 -435.000 -455.000 -522.000 -823.000
Finans -469.000 -434.000 -454.000 -521.000 -822.000
Resultat før skatt 1.327.000 1.606.000 826.000 2.522.000 4.565.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.327.000 1.606.000 826.000 2.522.000 4.565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.701.000 77.705.000 77.709.000 77.713.000 77.716.000
Sum omløpsmidler 553.000 701.000 924.000 691.000 516.000
Sum eiendeler 78.254.000 78.406.000 78.633.000 78.404.000 78.232.000
Sum opptjent egenkapital 38.075.000 36.749.000 35.143.000 34.317.000 31.795.000
Sum egenkapital 38.255.000 36.929.000 35.323.000 34.497.000 31.975.000
Sum langsiktig gjeld 39.831.000 41.258.000 43.038.000 43.789.000 46.137.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 220.000 272.000 118.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 78.254.000 78.407.000 78.633.000 78.404.000 78.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.203.000 3.668.000 2.394.000 4.033.000 6.464.000
Driftsinntekter 3.203.000 3.668.000 2.394.000 4.033.000 6.464.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -48.000 -46.000 -84.000 -75.000 -65.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.355.000 -1.578.000 -1.026.000 -911.000 -1.009.000
Driftskostnader -1.407.000 -1.628.000 -1.114.000 -990.000 -1.077.000
Driftsresultat 1.796.000 2.040.000 1.280.000 3.043.000 5.387.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -470.000 -435.000 -455.000 -522.000 -823.000
Finans -469.000 -434.000 -454.000 -521.000 -822.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.327.000 1.606.000 826.000 2.522.000 4.565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 77.700.000 77.700.000 77.700.000 77.700.000 77.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 5.000 9.000 13.000 16.000
Sum varige driftsmidler 77.701.000 77.705.000 77.709.000 77.713.000 77.716.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.701.000 77.705.000 77.709.000 77.713.000 77.716.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 155.000 140.000 121.000 75.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 398.000 561.000 803.000 617.000 448.000
Sum omløpsmidler 553.000 701.000 924.000 691.000 516.000
Sum eiendeler 78.254.000 78.406.000 78.633.000 78.404.000 78.232.000
Sum opptjent egenkapital 38.075.000 36.749.000 35.143.000 34.317.000 31.795.000
Sum egenkapital 38.255.000 36.929.000 35.323.000 34.497.000 31.975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 2.000 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.831.000 41.258.000 43.038.000 43.789.000 46.137.000
Leverandørgjeld 165.000 217.000 133.000 81.000 89.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 7.000 5.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 31.000 32.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 220.000 272.000 118.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 78.254.000 78.407.000 78.633.000 78.404.000 78.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 385.000 481.000 652.000 573.000 396.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.2 3.4 5.9 4.3
Likviditetsgrad 2 3.3 3.2 3.4 5.9 4.4
Soliditet 48.9 47.1 44.9 4 40.9
Resultatgrad 56.1 55.6 53.5 75.5 83.3
Rentedekningsgrad 3.8 4.7 2.8 5.8 6.5
Gjeldsgrad 1 1.1 1.2 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.3 2.6 1.6 3.9 6.9
Signatur
08.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex