Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blomsterdalen Bolig As
Juridisk navn:  Blomsterdalen Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 6666 St. Olavs Plass Hammersborg Torg 1 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 898128822
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7.65%
Egenkapital  
  
-29.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.422.000 -1.321.000 -548.000 -554.000 -441.000
Egenkapital: -4.852.000 -3.743.000 -2.676.000 -2.223.000 -1.777.000
Regnskap for  Blomsterdalen Bolig As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.424.000 -100.000 -57.000 -122.000 8.000
Driftsresultat -1.424.000 -100.000 -57.000 -122.000 8.000
Finansinntekter 2.000 12.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.233.000 -493.000 -433.000 -451.000
Finans 2.000 -1.221.000 -492.000 -432.000 -450.000
Resultat før skatt -1.422.000 -1.321.000 -548.000 -554.000 -441.000
Skattekostnad 313.000 254.000 95.000 108.000 69.000
Årsresultat -1.109.000 -1.067.000 -453.000 -446.000 -373.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.088.000 10.834.000 7.738.000 7.631.000
Sum omløpsmidler 25.224.000 25.286.000 15.365.000 428.000 543.000
Sum eiendeler 26.625.000 26.374.000 26.199.000 8.166.000 8.174.000
Sum opptjent egenkapital -4.955.000 -3.846.000 -2.779.000 -2.326.000 -1.880.000
Sum egenkapital -4.852.000 -3.743.000 -2.676.000 -2.223.000 -1.777.000
Sum langsiktig gjeld 31.478.000 30.108.000 28.875.000 10.384.000 9.951.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 0 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 26.626.000 26.375.000 26.199.000 8.167.000 8.174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad -1.424.000 -100.000 -57.000 -122.000 8.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.424.000 -100.000 -57.000 -122.000 8.000
Driftsresultat -1.424.000 -100.000 -57.000 -122.000 8.000
Finansinntekter 2.000 12.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.233.000 -493.000 -433.000 -451.000
Finans 2.000 -1.221.000 -492.000 -432.000 -450.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.109.000 -1.067.000 -453.000 -446.000 -373.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.401.000 1.088.000 10.834.000 7.738.000 7.631.000
Fast eiendom 0 24.000.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 24.000.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.088.000 10.834.000 7.738.000 7.631.000
Varebeholdning 24.000.000 24.000.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 22.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.224.000 1.286.000 15.365.000 428.000 522.000
Sum omløpsmidler 25.224.000 25.286.000 15.365.000 428.000 543.000
Sum eiendeler 26.625.000 26.374.000 26.199.000 8.166.000 8.174.000
Sum opptjent egenkapital -4.955.000 -3.846.000 -2.779.000 -2.326.000 -1.880.000
Sum egenkapital -4.852.000 -3.743.000 -2.676.000 -2.223.000 -1.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.478.000 30.108.000 28.875.000 10.384.000 9.951.000
Leverandørgjeld 0 10.000 0 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 0 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 26.626.000 26.375.000 26.199.000 8.167.000 8.174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.224.000 25.276.000 15.365.000 422.000 543.000
Likviditetsgrad 1 2528. 71.3
Likviditetsgrad 2 0 128.6 0 71.3 0.0
Soliditet -18.2 -14.2 -10.2 -27.2 -21.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.3 0.0
Gjeldsgrad -6.5 -10.8 -4.7 -5.6
Total kapitalrentabilitet -5.3 -0.3 -0.2 -1.5 0.1
Signatur
04.06.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
JERMSTAD EVEN
SIGNATUR I FELLESSKAP
BERGH SAARISILTA KARI JOHANNE
SIGNATUR I FELLESSKAP
NERHEIM JORUNN
SIGNATUR I FELLESSKAP
SMÅBREKKE THOR
Prokurister
04.06.2020
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex