Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blomsterdalen Apotek AS
Juridisk navn:  Blomsterdalen Apotek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55221122
c/o Norsk Medisinaldepot AS Attn. Finansiell Rapportering avd. Postboks 183 Kalbakken Blomsterdalen Senter Fax: 55221121
0903 Oslo 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991522778
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 7/12/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.49%
Resultat  
  
-61.26%
Egenkapital  
  
-55.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.621.000 20.692.000 19.172.000 19.253.000 17.492.000
Resultat: 43.000 111.000 1.228.000 -245.000 -138.000
Egenkapital: 192.000 434.000 424.000 140.000 385.000
Regnskap for  Blomsterdalen Apotek AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.621.000 20.692.000 19.172.000 19.253.000 17.492.000
Driftskostnader -21.559.000 -20.559.000 -19.394.000 -19.491.000 -17.610.000
Driftsresultat 62.000 133.000 -223.000 -239.000 -118.000
Finansinntekter 2.000 0 1.477.000 49.000 25.000
Finanskostnader -21.000 -23.000 -25.000 -56.000 -44.000
Finans -19.000 -23.000 1.452.000 -7.000 -19.000
Resultat før skatt 43.000 111.000 1.228.000 -245.000 -138.000
Skattekostnad 0 0 0 0 14.000
Årsresultat 43.000 111.000 1.228.000 -245.000 -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 479.000 834.000 1.061.000 1.389.000 1.284.000
Sum omløpsmidler 2.849.000 2.882.000 2.941.000 2.690.000 2.861.000
Sum eiendeler 3.328.000 3.716.000 4.002.000 4.079.000 4.145.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 284.000 274.000 -310.000 -65.000
Sum egenkapital 192.000 434.000 424.000 140.000 385.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 250.000 393.000 536.000 679.000
Sum kortsiktig gjeld 3.029.000 3.033.000 3.186.000 3.404.000 3.082.000
Sum gjeld og egenkapital 3.328.000 3.717.000 4.003.000 4.080.000 4.146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.608.000 20.673.000 19.142.000 19.236.000 17.445.000
Andre inntekter 13.000 19.000 30.000 16.000 47.000
Driftsinntekter 21.621.000 20.692.000 19.172.000 19.253.000 17.492.000
Varekostnad -16.130.000 -15.197.000 -13.760.000 -14.297.000 -12.837.000
Lønninger -4.259.000 -4.174.000 -4.377.000 -4.024.000 -3.687.000
Avskrivning -31.000 -31.000 -101.000 -101.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.139.000 -1.157.000 -1.156.000 -1.069.000 -985.000
Driftskostnader -21.559.000 -20.559.000 -19.394.000 -19.491.000 -17.610.000
Driftsresultat 62.000 133.000 -223.000 -239.000 -118.000
Finansinntekter 2.000 0 1.477.000 49.000 25.000
Finanskostnader -21.000 -23.000 -25.000 -56.000 -44.000
Finans -19.000 -23.000 1.452.000 -7.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 111.000 1.228.000 -245.000 -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 95.000 126.000 227.000 272.000
Sum varige driftsmidler 87.000 95.000 126.000 227.000 272.000
Sum finansielle anleggsmidler 393.000 739.000 936.000 1.162.000 1.012.000
Sum anleggsmidler 479.000 834.000 1.061.000 1.389.000 1.284.000
Varebeholdning 1.572.000 1.525.000 1.490.000 1.343.000 1.346.000
Kundefordringer 876.000 944.000 544.000 730.000 545.000
Andre fordringer 35.000 15.000 48.000 178.000 127.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 366.000 399.000 858.000 440.000 843.000
Sum omløpsmidler 2.849.000 2.882.000 2.941.000 2.690.000 2.861.000
Sum eiendeler 3.328.000 3.716.000 4.002.000 4.079.000 4.145.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 284.000 274.000 -310.000 -65.000
Sum egenkapital 192.000 434.000 424.000 140.000 385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 107.000 250.000 393.000 536.000 679.000
Leverandørgjeld 1.992.000 1.997.000 2.167.000 2.453.000 2.208.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 470.000 453.000 465.000 432.000 387.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 568.000 583.000 553.000 519.000 487.000
Sum kortsiktig gjeld 3.029.000 3.033.000 3.186.000 3.404.000 3.082.000
Sum gjeld og egenkapital 3.328.000 3.717.000 4.003.000 4.080.000 4.146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -180.000 -151.000 -245.000 -714.000 -221.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
Soliditet 5.8 11.7 10.6 3.4 9.3
Resultatgrad 0.3 0.6 -1.2 -1.2 -0.7
Rentedekningsgrad 3 5.8 -8.9 -4.3 -2.1
Gjeldsgrad 16.3 7.6 8.4 28.1 9.8
Total kapitalrentabilitet 1.9 3.6 31.3 -4.7 -2.2
Signatur
02.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex