Trehus as
Juridisk navn:  Blink Hus Sigdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32711490
Bruveien 12 Fax: 32711499
3055 Krokstadelva 3358 Nedre Eggedal
Fylke: Kommune:
Buskerud Sigdal
Org.nr: 937953585
Aksjekapital: 9.461.655 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 5/10/1985
Foretakstype: AS
Tidligere navn: trehus as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aasand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.95%
Resultat  
  
-47.33%
Egenkapital  
  
-1.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 84.994.000 95.445.000 85.483.000 72.743.000 82.335.000
Resultat: 5.798.000 11.009.000 8.635.000 964.000 -6.367.000
Egenkapital: 23.482.000 23.721.000 15.232.000 7.729.000 -1.750.000
Regnskap for  Trehus as
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 84.994.000 95.445.000 85.483.000 72.743.000 82.335.000
Driftskostnader -78.366.000 -84.139.000 -80.252.000 -70.440.000 -87.440.000
Driftsresultat 6.628.000 11.306.000 5.231.000 2.303.000 -5.106.000
Finansinntekter 312.000 276.000 4.214.000 299.000 107.000
Finanskostnader -1.142.000 -574.000 -809.000 -1.637.000 -1.369.000
Finans -830.000 -298.000 3.405.000 -1.338.000 -1.262.000
Resultat før skatt 5.798.000 11.009.000 8.635.000 964.000 -6.367.000
Skattekostnad -1.415.000 -2.520.000 -1.132.000 -346.000 1.719.000
Årsresultat 4.383.000 8.489.000 7.503.000 617.000 -4.649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.265.000 7.000.000 4.229.000 2.923.000 3.432.000
Sum omløpsmidler 36.632.000 36.778.000 30.344.000 19.132.000 41.059.000
Sum eiendeler 43.897.000 43.778.000 34.573.000 22.055.000 44.491.000
Sum opptjent egenkapital 14.020.000 14.260.000 5.771.000 -1.733.000 -2.350.000
Sum egenkapital 23.482.000 23.721.000 15.232.000 7.729.000 -1.750.000
Sum langsiktig gjeld 516.000 2.004.000 0 2.500.000 22.612.000
Sum kortsiktig gjeld 19.900.000 18.052.000 19.341.000 11.825.000 23.630.000
Sum gjeld og egenkapital 43.898.000 43.778.000 34.574.000 22.054.000 44.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.321.000 95.445.000 85.483.000 71.928.000 82.246.000
Andre inntekter 673.000 0 0 815.000 89.000
Driftsinntekter 84.994.000 95.445.000 85.483.000 72.743.000 82.335.000
Varekostnad -58.753.000 -68.410.000 -60.485.000 -49.097.000 -68.437.000
Lønninger -13.769.000 -10.349.000 -11.948.000 -14.371.000 -10.750.000
Avskrivning -251.000 -377.000 -259.000 -220.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.593.000 -5.003.000 -7.560.000 -6.752.000 -8.032.000
Driftskostnader -78.366.000 -84.139.000 -80.252.000 -70.440.000 -87.440.000
Driftsresultat 6.628.000 11.306.000 5.231.000 2.303.000 -5.106.000
Finansinntekter 312.000 276.000 4.214.000 299.000 107.000
Finanskostnader -1.142.000 -574.000 -809.000 -1.637.000 -1.369.000
Finans -830.000 -298.000 3.405.000 -1.338.000 -1.262.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.383.000 8.489.000 7.503.000 617.000 -4.649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 515.000 1.647.000 1.994.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 287.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 381.000 920.000 979.000 510.000 573.000
Sum varige driftsmidler 668.000 920.000 979.000 510.000 573.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.597.000 6.080.000 2.735.000 766.000 866.000
Sum anleggsmidler 7.265.000 7.000.000 4.229.000 2.923.000 3.432.000
Varebeholdning 12.060.000 22.760.000 184.000 113.000 74.000
Kundefordringer 1.601.000 3.089.000 2.191.000 1.461.000 6.520.000
Andre fordringer 5.365.000 1.630.000 668.000 1.598.000 1.197.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.606.000 9.299.000 1.424.000 496.000 327.000
Sum omløpsmidler 36.632.000 36.778.000 30.344.000 19.132.000 41.059.000
Sum eiendeler 43.897.000 43.778.000 34.573.000 22.055.000 44.491.000
Sum opptjent egenkapital 14.020.000 14.260.000 5.771.000 -1.733.000 -2.350.000
Sum egenkapital 23.482.000 23.721.000 15.232.000 7.729.000 -1.750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 516.000 2.004.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.479.000 8.465.000 10.930.000 2.387.000 5.341.000
Sum langsiktig gjeld 516.000 2.004.000 0 2.500.000 22.612.000
Leverandørgjeld 7.430.000 4.023.000 4.048.000 4.184.000 7.710.000
Betalbar skatt 2.804.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.481.000 1.565.000 1.525.000 903.000 647.000
Utbytte -4.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.706.000 4.000.000 2.838.000 4.352.000 9.932.000
Sum kortsiktig gjeld 19.900.000 18.052.000 19.341.000 11.825.000 23.630.000
Sum gjeld og egenkapital 43.898.000 43.778.000 34.574.000 22.054.000 44.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.732.000 18.726.000 11.003.000 7.307.000 17.429.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 1.6 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1.6 1.7 1.8
Soliditet 53.5 54.2 44.1 35.0 -3.9
Resultatgrad 7.8 11.8 6.1 3.2 -6.2
Rentedekningsgrad 5.8 19.7 6.5 1.6 -3.7
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1.3 1.9 -26.4
Total kapitalrentabilitet 15.8 26.5 27.3 11.8 -11.2
Signatur
23.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex