Trehus as
Juridisk navn:  Blink Hus Sigdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32711490
Bruveien 12 Fax: 32711499
3055 Krokstadelva 3358 Nedre Eggedal
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 937953585
Aksjekapital: 9.461.655 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 5/10/1985
Foretakstype: AS
Tidligere navn: trehus as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aasand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.11%
Resultat  
  
-47.96%
Egenkapital  
  
0.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 85.090.000 84.994.000 95.445.000 85.483.000 72.743.000
Resultat: 3.017.000 5.798.000 11.009.000 8.635.000 964.000
Egenkapital: 23.653.000 23.482.000 23.721.000 15.232.000 7.729.000
Regnskap for  Trehus as
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 85.090.000 84.994.000 95.445.000 85.483.000 72.743.000
Driftskostnader -82.702.000 -78.366.000 -84.139.000 -80.252.000 -70.440.000
Driftsresultat 2.387.000 6.628.000 11.306.000 5.231.000 2.303.000
Finansinntekter 932.000 312.000 276.000 4.214.000 299.000
Finanskostnader -303.000 -1.142.000 -574.000 -809.000 -1.637.000
Finans 629.000 -830.000 -298.000 3.405.000 -1.338.000
Resultat før skatt 3.017.000 5.798.000 11.009.000 8.635.000 964.000
Skattekostnad -483.000 -1.415.000 -2.520.000 -1.132.000 -346.000
Årsresultat 2.534.000 4.383.000 8.489.000 7.503.000 617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.473.000 7.265.000 7.000.000 4.229.000 2.923.000
Sum omløpsmidler 40.095.000 36.632.000 36.778.000 30.344.000 19.132.000
Sum eiendeler 49.568.000 43.897.000 43.778.000 34.573.000 22.055.000
Sum opptjent egenkapital 14.191.000 14.020.000 14.260.000 5.771.000 -1.733.000
Sum egenkapital 23.653.000 23.482.000 23.721.000 15.232.000 7.729.000
Sum langsiktig gjeld 562.000 516.000 2.004.000 0 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 25.353.000 19.900.000 18.052.000 19.341.000 11.825.000
Sum gjeld og egenkapital 49.568.000 43.898.000 43.778.000 34.574.000 22.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.057.000 84.321.000 95.445.000 85.483.000 71.928.000
Andre inntekter 33.000 673.000 0 0 815.000
Driftsinntekter 85.090.000 84.994.000 95.445.000 85.483.000 72.743.000
Varekostnad -66.014.000 -58.753.000 -68.410.000 -60.485.000 -49.097.000
Lønninger -10.599.000 -13.769.000 -10.349.000 -11.948.000 -14.371.000
Avskrivning -288.000 -251.000 -377.000 -259.000 -220.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.801.000 -5.593.000 -5.003.000 -7.560.000 -6.752.000
Driftskostnader -82.702.000 -78.366.000 -84.139.000 -80.252.000 -70.440.000
Driftsresultat 2.387.000 6.628.000 11.306.000 5.231.000 2.303.000
Finansinntekter 932.000 312.000 276.000 4.214.000 299.000
Finanskostnader -303.000 -1.142.000 -574.000 -809.000 -1.637.000
Finans 629.000 -830.000 -298.000 3.405.000 -1.338.000
Konsernbidrag -99.000 0 0 0 0
Utbytte -2.373.000 -4.500.000 0 0 0
Årsresultat 2.534.000 4.383.000 8.489.000 7.503.000 617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 515.000 1.647.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 653.000 287.000 0 0 0
Driftsløsøre 555.000 381.000 920.000 979.000 510.000
Sum varige driftsmidler 1.208.000 668.000 920.000 979.000 510.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.266.000 6.597.000 6.080.000 2.735.000 766.000
Sum anleggsmidler 9.473.000 7.265.000 7.000.000 4.229.000 2.923.000
Varebeholdning 22.952.000 12.060.000 22.760.000 184.000 113.000
Kundefordringer 2.615.000 1.601.000 3.089.000 2.191.000 1.461.000
Andre fordringer 13.930.000 5.365.000 1.630.000 668.000 1.598.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 597.000 17.606.000 9.299.000 1.424.000 496.000
Sum omløpsmidler 40.095.000 36.632.000 36.778.000 30.344.000 19.132.000
Sum eiendeler 49.568.000 43.897.000 43.778.000 34.573.000 22.055.000
Sum opptjent egenkapital 14.191.000 14.020.000 14.260.000 5.771.000 -1.733.000
Sum egenkapital 23.653.000 23.482.000 23.721.000 15.232.000 7.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 562.000 516.000 2.004.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.477.000 4.479.000 8.465.000 10.930.000 2.387.000
Sum langsiktig gjeld 562.000 516.000 2.004.000 0 2.500.000
Leverandørgjeld 9.435.000 7.430.000 4.023.000 4.048.000 4.184.000
Betalbar skatt 409.000 2.804.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.317.000 1.481.000 1.565.000 1.525.000 903.000
Utbytte -2.373.000 -4.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.343.000 3.706.000 4.000.000 2.838.000 4.352.000
Sum kortsiktig gjeld 25.353.000 19.900.000 18.052.000 19.341.000 11.825.000
Sum gjeld og egenkapital 49.568.000 43.898.000 43.778.000 34.574.000 22.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.742.000 16.732.000 18.726.000 11.003.000 7.307.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 2 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2 0.8 1.6 1.7
Soliditet 47.7 53.5 54.2 44.1 35.0
Resultatgrad 2.8 7.8 11.8 6.1 3.2
Rentedekningsgrad 7.9 5.8 19.7 6.5 1.6
Gjeldsgrad 1.1 0.9 0.8 1.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 6.7 15.8 26.5 27.3 11.8
Signatur
15.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex