Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blestølen Og Omegn Tursti Forening
Juridisk navn:  Blestølen Og Omegn Tursti Forening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33474513
Vokterveien 45 Blestølen Fax:
3218 Sandefjord 3623 Lampeland
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 996217663
Aksjekapital: 276.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/2010
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
86.05%
Resultat  
  
420%
Egenkapital  
  
12.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 80.000 43.000 50.000 36.000
Resultat: 32.000 -10.000 23.000 3.000
Egenkapital: 298.000 266.000 276.000 253.000
Regnskap for  Blestølen Og Omegn Tursti Forening
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 80.000 43.000 50.000 36.000
Driftskostnader -49.000 -54.000 -28.000 -35.000
Driftsresultat 31.000 -11.000 22.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 32.000 -10.000 23.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -10.000 23.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 298.000 266.000 276.000 253.000
Sum eiendeler 298.000 266.000 276.000 253.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 298.000 266.000 276.000 253.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 298.000 266.000 276.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.000 43.000 20.000 36.000
Andre inntekter 0 0 30.000 0
Driftsinntekter 80.000 43.000 50.000 36.000
Varekostnad 0 0 0 -31.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -54.000 -28.000 -4.000
Driftskostnader -49.000 -54.000 -28.000 -35.000
Driftsresultat 31.000 -11.000 22.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -10.000 23.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 298.000 266.000 276.000 253.000
Sum omløpsmidler 298.000 266.000 276.000 253.000
Sum eiendeler 298.000 266.000 276.000 253.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 298.000 266.000 276.000 253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 298.000 266.000 276.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 298.000 266.000 276.000 253.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0
Resultatgrad 38.8 -25.6 4 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 10.7 -3.8 8.3 1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex