Blaker Vannverk Sa
Juridisk navn:  Blaker Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90969168
Svarstadveien 1 Svarstadveien 1 Fax: 63866059
1925 Blaker 1925 Blaker
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 870166362
Aksjekapital: 484.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/25/1956
Foretakstype: SA
Tidligere navn: blaker vannverk al
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Blaker Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.96%
Resultat  
  
-58.84%
Egenkapital  
  
7.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.856.000 3.639.000 3.567.000 3.524.000 3.460.000
Resultat: 384.000 933.000 897.000 22.000 961.000
Egenkapital: 5.640.000 5.255.000 4.318.000 3.418.000 3.392.000
Regnskap for  Blaker Vannverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.856.000 3.639.000 3.567.000 3.524.000 3.460.000
Driftskostnader -3.305.000 -2.526.000 -2.457.000 -3.257.000 -2.152.000
Driftsresultat 551.000 1.113.000 1.110.000 267.000 1.308.000
Finansinntekter 51.000 47.000 35.000 56.000 57.000
Finanskostnader -218.000 -226.000 -248.000 -300.000 -404.000
Finans -167.000 -179.000 -213.000 -244.000 -347.000
Resultat før skatt 384.000 933.000 897.000 22.000 961.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 384.000 933.000 897.000 22.000 961.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.615.000 6.552.000 6.756.000 7.160.000 6.794.000
Sum omløpsmidler 3.271.000 3.608.000 2.849.000 2.089.000 3.127.000
Sum eiendeler 9.886.000 10.160.000 9.605.000 9.249.000 9.921.000
Sum opptjent egenkapital 5.156.000 4.772.000 3.839.000 2.942.000 2.919.000
Sum egenkapital 5.640.000 5.255.000 4.318.000 3.418.000 3.392.000
Sum langsiktig gjeld 3.764.000 4.404.000 5.022.000 5.636.000 6.215.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 502.000 265.000 195.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 9.886.000 10.161.000 9.606.000 9.249.000 9.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.856.000 3.639.000 3.567.000 3.524.000 3.460.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.856.000 3.639.000 3.567.000 3.524.000 3.460.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -812.000 -810.000 -600.000 -532.000 -490.000
Avskrivning -423.000 -404.000 -404.000 -356.000 -356.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.070.000 -1.312.000 -1.453.000 -2.369.000 -1.306.000
Driftskostnader -3.305.000 -2.526.000 -2.457.000 -3.257.000 -2.152.000
Driftsresultat 551.000 1.113.000 1.110.000 267.000 1.308.000
Finansinntekter 51.000 47.000 35.000 56.000 57.000
Finanskostnader -218.000 -226.000 -248.000 -300.000 -404.000
Finans -167.000 -179.000 -213.000 -244.000 -347.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 384.000 933.000 897.000 22.000 961.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.615.000 6.552.000 6.756.000 7.160.000 6.794.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.615.000 6.552.000 6.756.000 7.160.000 6.794.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.615.000 6.552.000 6.756.000 7.160.000 6.794.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 230.000 404.000 177.000 218.000 205.000
Andre fordringer 103.000 33.000 62.000 275.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.937.000 3.171.000 2.611.000 1.595.000 2.901.000
Sum omløpsmidler 3.271.000 3.608.000 2.849.000 2.089.000 3.127.000
Sum eiendeler 9.886.000 10.160.000 9.605.000 9.249.000 9.921.000
Sum opptjent egenkapital 5.156.000 4.772.000 3.839.000 2.942.000 2.919.000
Sum egenkapital 5.640.000 5.255.000 4.318.000 3.418.000 3.392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.764.000 4.404.000 5.022.000 5.636.000 6.215.000
Leverandørgjeld 289.000 323.000 123.000 61.000 191.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 134.000 120.000 94.000 91.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 59.000 48.000 44.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 502.000 265.000 195.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 9.886.000 10.161.000 9.606.000 9.249.000 9.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.789.000 3.106.000 2.584.000 1.894.000 2.814.000
Likviditetsgrad 1 6.8 7.2 10.8 10.7 10.0
Likviditetsgrad 2 6.8 7.2 10.8 10.7 10.0
Soliditet 57.1 51.7 4 3 34.2
Resultatgrad 14.3 30.6 31.1 7.6 37.8
Rentedekningsgrad 2.5 4.9 4.5 0.9 3.4
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.2 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 6.1 11.4 11.9 3.5 13.8
Signatur
06.08.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex