Blå Kors Norge
Juridisk navn:  Blå Kors Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22032740
Storgata 38 Storgata 38 Fax: 23291548
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962323855
Aksjekapital: 3.622 NOK
Antall ansatte: 165
Etableringsdato: 1/1/1910 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Evry Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.83%
Resultat  
  
-1061.48%
Egenkapital  
  
-2.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.774.000 158.810.000 144.497.000 148.429.000 131.260.000
Resultat: -4.817.000 501.000 4.839.000 5.207.000 5.772.000
Egenkapital: 60.789.000 62.535.000 63.180.000 60.468.000 59.422.000
Regnskap for  Blå Kors Norge
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.774.000 158.810.000 144.497.000 148.429.000 131.260.000
Driftskostnader -176.079.000 -152.060.000 -134.173.000 -135.012.000 -115.853.000
Driftsresultat 4.694.000 6.751.000 10.324.000 13.417.000 15.409.000
Finansinntekter 5.494.000 4.120.000 4.162.000 1.255.000 1.642.000
Finanskostnader -15.006.000 -10.370.000 -9.647.000 -9.464.000 -11.279.000
Finans -9.512.000 -6.250.000 -5.485.000 -8.209.000 -9.637.000
Resultat før skatt -4.817.000 501.000 4.839.000 5.207.000 5.772.000
Skattekostnad -929.000 -1.146.000 -1.127.000 -1.335.000 0
Årsresultat -5.746.000 -645.000 3.712.000 3.872.000 5.772.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 345.618.000 333.889.000 339.413.000 333.046.000 330.205.000
Sum omløpsmidler 70.588.000 65.625.000 36.530.000 36.439.000 41.126.000
Sum eiendeler 416.206.000 399.514.000 375.943.000 369.485.000 371.331.000
Sum opptjent egenkapital 3.692.000 5.439.000 6.084.000 3.372.000 2.770.000
Sum egenkapital 60.789.000 62.535.000 63.180.000 60.468.000 59.422.000
Sum langsiktig gjeld 245.933.000 257.864.000 248.655.000 268.526.000 282.674.000
Sum kortsiktig gjeld 109.485.000 79.116.000 64.108.000 40.492.000 29.233.000
Sum gjeld og egenkapital 416.206.000 399.515.000 375.943.000 369.486.000 371.329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.329.000 84.359.000 60.044.000 71.536.000 67.998.000
Andre inntekter 87.445.000 74.451.000 84.454.000 76.893.000 63.262.000
Driftsinntekter 180.774.000 158.810.000 144.497.000 148.429.000 131.260.000
Varekostnad -11.521.000 -31.287.000 -11.531.000 -11.975.000 -11.034.000
Lønninger -95.122.000 -75.326.000 -78.322.000 -70.634.000 -58.442.000
Avskrivning -9.100.000 -7.359.000 -6.112.000 -4.875.000 -4.908.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -717.000
Andre driftskostnader -60.336.000 -38.088.000 -38.208.000 -47.528.000 -40.752.000
Driftskostnader -176.079.000 -152.060.000 -134.173.000 -135.012.000 -115.853.000
Driftsresultat 4.694.000 6.751.000 10.324.000 13.417.000 15.409.000
Finansinntekter 5.494.000 4.120.000 4.162.000 1.255.000 1.642.000
Finanskostnader -15.006.000 -10.370.000 -9.647.000 -9.464.000 -11.279.000
Finans -9.512.000 -6.250.000 -5.485.000 -8.209.000 -9.637.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.746.000 -645.000 3.712.000 3.872.000 5.772.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 356.000 0 14.094.000 1.665.000 0
Fast eiendom 293.559.000 291.010.000 286.051.000 287.782.000 290.862.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.943.000 5.310.000 2.248.000 6.714.000 2.491.000
Sum varige driftsmidler 299.502.000 296.320.000 288.298.000 294.496.000 293.353.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.760.000 37.569.000 37.021.000 36.885.000 36.852.000
Sum anleggsmidler 345.618.000 333.889.000 339.413.000 333.046.000 330.205.000
Varebeholdning 0 0 0 0 16.000
Kundefordringer 19.360.000 33.914.000 4.500.000 7.145.000 13.661.000
Andre fordringer 23.309.000 20.150.000 20.438.000 15.853.000 18.041.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.918.000 11.561.000 11.592.000 13.440.000 9.408.000
Sum omløpsmidler 70.588.000 65.625.000 36.530.000 36.439.000 41.126.000
Sum eiendeler 416.206.000 399.514.000 375.943.000 369.485.000 371.331.000
Sum opptjent egenkapital 3.692.000 5.439.000 6.084.000 3.372.000 2.770.000
Sum egenkapital 60.789.000 62.535.000 63.180.000 60.468.000 59.422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.805.000 21.640.000 16.185.000 24.895.000 20.953.000
Gjeld til kredittinstitutt 48.665.000 27.846.000 37.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 245.933.000 257.864.000 248.655.000 268.526.000 282.674.000
Leverandørgjeld 10.838.000 12.652.000 16.246.000 8.717.000 7.340.000
Betalbar skatt 1.407.000 1.273.000 1.140.000 638.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.975.000 6.036.000 6.994.000 5.542.000 5.733.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.600.000 31.309.000 39.691.000 25.595.000 16.159.000
Sum kortsiktig gjeld 109.485.000 79.116.000 64.108.000 40.492.000 29.233.000
Sum gjeld og egenkapital 416.206.000 399.515.000 375.943.000 369.486.000 371.329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -38.897.000 -13.491.000 -27.578.000 -4.053.000 11.893.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.6 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.6 0.9 1.5
Soliditet 14.6 15.7 16.8 16.4 16.0
Resultatgrad 2.6 4.3 7.1 9.0 11.7
Rentedekningsgrad 0.3 0.7 1.1 1.6 1.5
Gjeldsgrad 5.8 5.4 5 5.1 5.2
Total kapitalrentabilitet 2.4 2.7 3.9 4.0 4.6
Signatur
04.07.2017
SIGNATUR I FELLESSKAP
STENSEN TRINE MARIT
HØIDEN SVEIN JOHNNY
ELVERUM JAN
Prokurister
04.07.2017
PROKURA HVER FOR SEG
PALLESEN TORILL
ELVERUM JAN
LIE MAGNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex