Blå Kors - Borgestadklinikken Sa
Juridisk navn:  Blå Kors - Borgestadklinikken Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35904700
Postboks 1 Sentrum Kongens Gate 33 Fax: 35509102
3701 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 971450231
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 292
Etableringsdato: 1/1/1978 1
Foretakstype: SA
Tidligere navn: borgestadklinikken ba
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.33%
Resultat  
  
176.57%
Egenkapital  
  
62.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 261.372.000 267.618.000 271.486.000 250.578.000 246.610.000
Resultat: 15.020.000 -19.616.000 -5.596.000 -9.055.000 32.333.000
Egenkapital: 39.220.000 24.199.000 43.816.000 49.411.000 58.467.000
Regnskap for  Blå Kors - Borgestadklinikken Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 261.372.000 267.618.000 271.486.000 250.578.000 246.610.000
Driftskostnader -246.326.000 -286.463.000 -277.142.000 -260.009.000 -215.062.000
Driftsresultat 15.045.000 -18.845.000 -5.657.000 -9.432.000 31.548.000
Finansinntekter 580.000 148.000 107.000 376.000 785.000
Finanskostnader -605.000 -919.000 -47.000 0 0
Finans -25.000 -771.000 60.000 376.000 785.000
Resultat før skatt 15.020.000 -19.616.000 -5.596.000 -9.055.000 32.333.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.020.000 -19.616.000 -5.596.000 -9.055.000 32.333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.768.000 69.920.000 77.652.000 74.940.000 61.244.000
Sum omløpsmidler 23.537.000 24.270.000 36.327.000 35.549.000 44.801.000
Sum eiendeler 89.305.000 94.190.000 113.979.000 110.489.000 106.045.000
Sum opptjent egenkapital 39.220.000 24.199.000 43.816.000 49.411.000 58.467.000
Sum egenkapital 39.220.000 24.199.000 43.816.000 49.411.000 58.467.000
Sum langsiktig gjeld 13.796.000 20.164.000 21.193.000 13.582.000 362.000
Sum kortsiktig gjeld 36.289.000 49.827.000 48.971.000 47.496.000 47.216.000
Sum gjeld og egenkapital 89.305.000 94.190.000 113.980.000 110.489.000 106.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 257.545.000 264.543.000 267.564.000 246.589.000 242.324.000
Andre inntekter 3.827.000 3.075.000 3.923.000 3.990.000 4.286.000
Driftsinntekter 261.372.000 267.618.000 271.486.000 250.578.000 246.610.000
Varekostnad -13.339.000 -18.274.000 -21.927.000 -18.391.000 -17.754.000
Lønninger -189.248.000 -216.980.000 -203.354.000 -203.600.000 -142.481.000
Avskrivning -3.475.000 -3.603.000 -3.513.000 -2.508.000 -3.537.000
Nedskrivning -1.823.000 -10.216.000 0 0 0
Andre driftskostnader -38.441.000 -37.390.000 -48.348.000 -35.510.000 -51.290.000
Driftskostnader -246.326.000 -286.463.000 -277.142.000 -260.009.000 -215.062.000
Driftsresultat 15.045.000 -18.845.000 -5.657.000 -9.432.000 31.548.000
Finansinntekter 580.000 148.000 107.000 376.000 785.000
Finanskostnader -605.000 -919.000 -47.000 0 0
Finans -25.000 -771.000 60.000 376.000 785.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.020.000 -19.616.000 -5.596.000 -9.055.000 32.333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.759.000 24.770.000 36.900.000 35.973.000 20.618.000
Maskiner anlegg 15.480.000 16.922.000 12.213.000 11.142.000 7.369.000
Driftsløsøre 36.000 303.000 817.000 1.096.000 1.402.000
Sum varige driftsmidler 37.275.000 41.995.000 49.929.000 48.211.000 29.389.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.493.000 27.925.000 27.723.000 26.729.000 31.855.000
Sum anleggsmidler 65.768.000 69.920.000 77.652.000 74.940.000 61.244.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.332.000 3.753.000 1.564.000 2.046.000 1.669.000
Andre fordringer 2.105.000 2.057.000 2.266.000 2.945.000 1.291.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.101.000 18.460.000 32.497.000 30.558.000 41.841.000
Sum omløpsmidler 23.537.000 24.270.000 36.327.000 35.549.000 44.801.000
Sum eiendeler 89.305.000 94.190.000 113.979.000 110.489.000 106.045.000
Sum opptjent egenkapital 39.220.000 24.199.000 43.816.000 49.411.000 58.467.000
Sum egenkapital 39.220.000 24.199.000 43.816.000 49.411.000 58.467.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.796.000 20.164.000 21.193.000 13.420.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 47.000 26.000 0
Sum langsiktig gjeld 13.796.000 20.164.000 21.193.000 13.582.000 362.000
Leverandørgjeld 4.143.000 10.732.000 11.738.000 12.766.000 13.246.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.515.000 14.642.000 13.001.000 13.118.000 12.752.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.631.000 24.453.000 24.185.000 21.586.000 21.219.000
Sum kortsiktig gjeld 36.289.000 49.827.000 48.971.000 47.496.000 47.216.000
Sum gjeld og egenkapital 89.305.000 94.190.000 113.980.000 110.489.000 106.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.752.000 -25.557.000 -12.644.000 -11.947.000 -2.415.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.7 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.7 0.8 1.0
Soliditet 43.9 25.7 38.4 44.7 55.1
Resultatgrad 5.8 -2.1 -3.8 12.8
Rentedekningsgrad 24.9 -20.5 -120.4
Gjeldsgrad 1.3 2.9 1.6 1.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 17.5 -19.9 -4.9 -8.2 30.5
Signatur
12.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2019
PROKURA HVER FOR SEG
SNELTVEDT NILS TERJE
PROKURA HVER FOR SEG
SVENKERUD MATHESON SIRI KARIN
PROKURA HVER FOR SEG
ØIGARDEN HILDE ELISABETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex