Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bk Kjøtt As
Juridisk navn:  Bk Kjøtt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kalleberg Kalleberg Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 918295739
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
72.38%
Resultat  
  
113.46%
Egenkapital  
  
7.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.005.000 583.000
Resultat: 49.000 -364.000
Egenkapital: 724.000 674.000
Regnskap for  Bk Kjøtt As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.005.000 583.000
Driftskostnader -911.000 -939.000
Driftsresultat 94.000 -356.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -45.000 -8.000
Finans -45.000 -8.000
Resultat før skatt 49.000 -364.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 49.000 -364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.886.000 2.427.000
Sum eiendeler 2.886.000 2.427.000
Sum opptjent egenkapital -276.000 -326.000
Sum egenkapital 724.000 674.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.162.000 1.753.000
Sum gjeld og egenkapital 2.886.000 2.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 397.000 373.000
Andre inntekter 608.000 210.000
Driftsinntekter 1.005.000 583.000
Varekostnad -556.000 -776.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -355.000 -163.000
Driftskostnader -911.000 -939.000
Driftsresultat 94.000 -356.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -45.000 -8.000
Finans -45.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 49.000 -364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 2.402.000 1.781.000
Kundefordringer 292.000 344.000
Andre fordringer 172.000 269.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 21.000 33.000
Sum omløpsmidler 2.886.000 2.427.000
Sum eiendeler 2.886.000 2.427.000
Sum opptjent egenkapital -276.000 -326.000
Sum egenkapital 724.000 674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.760.000 1.751.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 402.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.162.000 1.753.000
Sum gjeld og egenkapital 2.886.000 2.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 724.000 674.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4
Soliditet 25.1 27.8
Resultatgrad 9.4 -61.1
Rentedekningsgrad 2.1 -44.5
Gjeldsgrad 3 2.6
Total kapitalrentabilitet 3.3 -14.7
Signatur
30.12.2016
Prokurister
30.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex