Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjorland Maskinering AS
Juridisk navn:  Bjorland Maskinering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94193237
Leitevegen 39 Leitevegen 39 Fax: 51421780
4351 Kleppe 4351 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 989578014
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.55%
Resultat  
  
-492.11%
Egenkapital  
  
-27.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.158.000 2.863.000 2.546.000 1.578.000 2.871.000
Resultat: -149.000 38.000 277.000 43.000 -397.000
Egenkapital: -693.000 -543.000 -582.000 -859.000 -902.000
Regnskap for  Bjorland Maskinering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.158.000 2.863.000 2.546.000 1.578.000 2.871.000
Driftskostnader -1.281.000 -2.797.000 -2.241.000 -1.501.000 -3.222.000
Driftsresultat -123.000 65.000 306.000 76.000 -351.000
Finansinntekter 10.000 9.000 10.000 5.000 0
Finanskostnader -37.000 -36.000 -38.000 -38.000 -47.000
Finans -27.000 -27.000 -28.000 -33.000 -47.000
Resultat før skatt -149.000 38.000 277.000 43.000 -397.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -149.000 38.000 277.000 43.000 -397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 139.000 192.000 254.000 270.000
Sum omløpsmidler 173.000 331.000 693.000 551.000 490.000
Sum eiendeler 242.000 470.000 885.000 805.000 760.000
Sum opptjent egenkapital -793.000 -643.000 -682.000 -959.000 -1.002.000
Sum egenkapital -693.000 -543.000 -582.000 -859.000 -902.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 934.000 1.013.000 1.466.000 1.663.000 1.662.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 470.000 884.000 804.000 760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 334.000 2.863.000 2.546.000 1.578.000 2.871.000
Andre inntekter 824.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.158.000 2.863.000 2.546.000 1.578.000 2.871.000
Varekostnad -125.000 -431.000 -559.000 -287.000 -536.000
Lønninger -247.000 -1.327.000 -1.049.000 -753.000 -1.502.000
Avskrivning -70.000 -53.000 -62.000 -74.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -839.000 -986.000 -571.000 -387.000 -1.132.000
Driftskostnader -1.281.000 -2.797.000 -2.241.000 -1.501.000 -3.222.000
Driftsresultat -123.000 65.000 306.000 76.000 -351.000
Finansinntekter 10.000 9.000 10.000 5.000 0
Finanskostnader -37.000 -36.000 -38.000 -38.000 -47.000
Finans -27.000 -27.000 -28.000 -33.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -149.000 38.000 277.000 43.000 -397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 81.000 120.000 167.000 164.000
Driftsløsøre 43.000 57.000 72.000 86.000 105.000
Sum varige driftsmidler 69.000 139.000 192.000 254.000 269.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 69.000 139.000 192.000 254.000 270.000
Varebeholdning 0 100.000 165.000 160.000 164.000
Kundefordringer 99.000 180.000 476.000 359.000 252.000
Andre fordringer 74.000 3.000 9.000 0 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 47.000 44.000 32.000 40.000
Sum omløpsmidler 173.000 331.000 693.000 551.000 490.000
Sum eiendeler 242.000 470.000 885.000 805.000 760.000
Sum opptjent egenkapital -793.000 -643.000 -682.000 -959.000 -1.002.000
Sum egenkapital -693.000 -543.000 -582.000 -859.000 -902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 510.000 342.000 467.000 507.000 319.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 36.000 292.000 83.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 157.000 218.000 108.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 395.000 479.000 489.000 965.000 1.155.000
Sum kortsiktig gjeld 934.000 1.013.000 1.466.000 1.663.000 1.662.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 470.000 884.000 804.000 760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -761.000 -682.000 -773.000 -1.112.000 -1.172.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.5 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2
Soliditet -287.6 -115.5 -65.8 -106.8 -118.7
Resultatgrad -10.6 2.3 1 4.8 -12.2
Rentedekningsgrad -3.3 1.8 8.1 2 -7.5
Gjeldsgrad -1.3 -1.9 -2.5 -1.9 -1.8
Total kapitalrentabilitet -46.9 15.7 35.7 10.1 -46.2
Signatur
17.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex