Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke & Svendby AS
Juridisk navn:  Bjerke & Svendby AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67560290
Postboks 21 Løkkafossen 29 Fax: 67561120
1329 Lommedalen 1350 Lommedalen
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 942920784
Aksjekapital: 3.200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Elin Helene Fjellberg
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.76%
Resultat  
  
534.78%
Egenkapital  
  
63.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.572.000 6.962.000 6.812.000 7.715.000 6.588.000
Resultat: 300.000 -69.000 -524.000 273.000 -2.057.000
Egenkapital: 473.000 290.000 393.000 837.000 -1.275.000
Regnskap for  Bjerke & Svendby AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.572.000 6.962.000 6.812.000 7.715.000 6.588.000
Driftskostnader -7.166.000 -6.898.000 -7.241.000 -7.245.000 -8.339.000
Driftsresultat 406.000 63.000 -429.000 470.000 -1.751.000
Finansinntekter 5.000 5.000 0 0 0
Finanskostnader -111.000 -138.000 -96.000 -198.000 -306.000
Finans -106.000 -133.000 -96.000 -198.000 -306.000
Resultat før skatt 300.000 -69.000 -524.000 273.000 -2.057.000
Skattekostnad -117.000 -34.000 80.000 -160.000 555.000
Årsresultat 183.000 -103.000 -444.000 113.000 -1.503.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.555.000 2.007.000 2.346.000 2.643.000 2.240.000
Sum omløpsmidler 4.148.000 3.953.000 1.780.000 1.327.000 1.343.000
Sum eiendeler 5.703.000 5.960.000 4.126.000 3.970.000 3.583.000
Sum opptjent egenkapital -2.727.000 -2.910.000 -2.807.000 -2.363.000 -2.475.000
Sum egenkapital 473.000 290.000 393.000 837.000 -1.275.000
Sum langsiktig gjeld 3.201.000 3.394.000 2.148.000 2.297.000 1.407.000
Sum kortsiktig gjeld 2.028.000 2.277.000 1.585.000 836.000 3.451.000
Sum gjeld og egenkapital 5.702.000 5.961.000 4.126.000 3.970.000 3.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.524.000 6.925.000 6.776.000 7.686.000 6.099.000
Andre inntekter 48.000 37.000 36.000 29.000 488.000
Driftsinntekter 7.572.000 6.962.000 6.812.000 7.715.000 6.588.000
Varekostnad -848.000 -1.017.000 -1.115.000 -1.872.000 -1.694.000
Lønninger -3.645.000 -3.761.000 -3.879.000 -3.694.000 -4.024.000
Avskrivning -361.000 -360.000 -377.000 -320.000 -222.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.312.000 -1.760.000 -1.870.000 -1.359.000 -2.399.000
Driftskostnader -7.166.000 -6.898.000 -7.241.000 -7.245.000 -8.339.000
Driftsresultat 406.000 63.000 -429.000 470.000 -1.751.000
Finansinntekter 5.000 5.000 0 0 0
Finanskostnader -111.000 -138.000 -96.000 -198.000 -306.000
Finans -106.000 -133.000 -96.000 -198.000 -306.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 -103.000 -444.000 113.000 -1.503.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 999.000 1.116.000 1.151.000 1.070.000 1.231.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 555.000 891.000 1.196.000 1.573.000 1.010.000
Sum varige driftsmidler 555.000 891.000 1.196.000 1.573.000 1.010.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.555.000 2.007.000 2.346.000 2.643.000 2.240.000
Varebeholdning 163.000 155.000 187.000 136.000 163.000
Kundefordringer 3.528.000 3.461.000 1.517.000 877.000 1.075.000
Andre fordringer 208.000 220.000 18.000 51.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 118.000 57.000 264.000 19.000
Sum omløpsmidler 4.148.000 3.953.000 1.780.000 1.327.000 1.343.000
Sum eiendeler 5.703.000 5.960.000 4.126.000 3.970.000 3.583.000
Sum opptjent egenkapital -2.727.000 -2.910.000 -2.807.000 -2.363.000 -2.475.000
Sum egenkapital 473.000 290.000 393.000 837.000 -1.275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.145.000
Sum langsiktig gjeld 3.201.000 3.394.000 2.148.000 2.297.000 1.407.000
Leverandørgjeld 676.000 605.000 541.000 113.000 756.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 883.000 1.024.000 670.000 343.000 1.062.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 648.000 374.000 381.000 489.000
Sum kortsiktig gjeld 2.028.000 2.277.000 1.585.000 836.000 3.451.000
Sum gjeld og egenkapital 5.702.000 5.961.000 4.126.000 3.970.000 3.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.120.000 1.676.000 195.000 491.000 -2.108.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 1 1.6 0.4
Likviditetsgrad 2 2 1.7 1 1.5 0.4
Soliditet 8.3 4.9 9.5 21.1 -35.6
Resultatgrad 5.4 0.9 -6.3 6.1 -26.6
Rentedekningsgrad 3.7 0.5 -4.5 2.4 -5.7
Gjeldsgrad 11.1 19.6 9.5 3.7 -3.8
Total kapitalrentabilitet 7.2 1.1 -10.4 11.8 -48.9
Signatur
12.09.2007
FIRMAET TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex