Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke & Juul As
Juridisk navn:  Bjerke & Juul As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sønsebergveien 1 Sønsebergveien 1 Fax:
3295 Helgeroa 3295 Helgeroa
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 820142152
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/2018 9
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Torp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-86.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 105.000 0
Resultat: -67.000 0
Egenkapital: 8.000 60.000
Regnskap for  Bjerke & Juul As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 105.000 0
Driftskostnader -172.000 0
Driftsresultat -67.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -67.000 0
Skattekostnad 15.000 0
Årsresultat -52.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 0
Sum omløpsmidler 149.000 60.000
Sum eiendeler 164.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 0
Sum egenkapital 8.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0
Sum gjeld og egenkapital 163.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 105.000 0
Varekostnad -162.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.000 0
Driftskostnader -172.000 0
Driftsresultat -67.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -52.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 96.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 53.000 60.000
Sum omløpsmidler 149.000 60.000
Sum eiendeler 164.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 0
Sum egenkapital 8.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 140.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0
Sum gjeld og egenkapital 163.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 60.000
Likviditetsgrad 1 9.9
Likviditetsgrad 2 9.9 0
Soliditet 4.9 1
Resultatgrad -63.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 19.4 0
Total kapitalrentabilitet -41.1 0
Signatur
09.01.2018
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex