Bjerke & Co. Eiendomsselskap AS
Juridisk navn:  Bjerke & Co. Eiendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22930835
Fossveien 3 Fossveien 3 Fax:
3510 Hønefoss 3510 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 985804117
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/3/2003 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: habberstad & co as
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: As Bokføring
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.43%
Resultat  
  
839.39%
Egenkapital  
  
43.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.685.000 5.061.000 4.595.000 4.246.000 9.283.000
Resultat: 3.983.000 424.000 122.000 -1.104.000 5.075.000
Egenkapital: 8.889.000 6.215.000 5.885.000 5.781.000 6.479.000
Regnskap for  Bjerke & Co. Eiendomsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.685.000 5.061.000 4.595.000 4.246.000 9.283.000
Driftskostnader -3.385.000 -3.280.000 -2.934.000 -4.428.000 -2.928.000
Driftsresultat 1.301.000 1.782.000 1.661.000 -182.000 6.355.000
Finansinntekter 3.955.000 164.000 426.000 521.000 12.000
Finanskostnader -1.272.000 -1.522.000 -1.966.000 -1.444.000 -1.292.000
Finans 2.683.000 -1.358.000 -1.540.000 -923.000 -1.280.000
Resultat før skatt 3.983.000 424.000 122.000 -1.104.000 5.075.000
Skattekostnad 10.000 -94.000 -18.000 407.000 -696.000
Årsresultat 3.993.000 330.000 104.000 -698.000 4.379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.880.000 34.521.000 37.623.000 38.074.000 31.897.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 1.026.000 8.116.000 8.476.000 6.465.000
Sum eiendeler 35.253.000 35.547.000 45.739.000 46.550.000 38.362.000
Sum opptjent egenkapital 6.389.000 3.715.000 3.385.000 3.281.000 3.979.000
Sum egenkapital 8.889.000 6.215.000 5.885.000 5.781.000 6.479.000
Sum langsiktig gjeld 25.884.000 27.668.000 31.223.000 32.533.000 28.754.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 1.664.000 8.631.000 8.236.000 3.129.000
Sum gjeld og egenkapital 35.253.000 35.547.000 45.739.000 46.550.000 38.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 4.243.000
Andre inntekter 4.685.000 5.061.000 4.595.000 4.246.000 5.040.000
Driftsinntekter 4.685.000 5.061.000 4.595.000 4.246.000 9.283.000
Varekostnad 0 -12.000 0 0 0
Lønninger -2.000 -1.000 -1.000 -520.000 -193.000
Avskrivning -850.000 -862.000 -851.000 -693.000 -636.000
Nedskrivning -776.000 -878.000 -810.000 -1.799.000 0
Andre driftskostnader -1.757.000 -1.527.000 -1.272.000 -1.416.000 -2.099.000
Driftskostnader -3.385.000 -3.280.000 -2.934.000 -4.428.000 -2.928.000
Driftsresultat 1.301.000 1.782.000 1.661.000 -182.000 6.355.000
Finansinntekter 3.955.000 164.000 426.000 521.000 12.000
Finanskostnader -1.272.000 -1.522.000 -1.966.000 -1.444.000 -1.292.000
Finans 2.683.000 -1.358.000 -1.540.000 -923.000 -1.280.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.319.000 0 0 0 -600.000
Årsresultat 3.993.000 330.000 104.000 -698.000 4.379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.146.000 30.879.000 33.954.000 34.368.000 31.675.000
Maskiner anlegg 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0
Driftsløsøre 49.000 68.000 95.000 131.000 167.000
Sum varige driftsmidler 33.695.000 34.446.000 37.548.000 37.999.000 31.842.000
Sum finansielle anleggsmidler 185.000 75.000 75.000 75.000 55.000
Sum anleggsmidler 33.880.000 34.521.000 37.623.000 38.074.000 31.897.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 455.000 257.000 222.000 82.000 13.000
Andre fordringer 210.000 226.000 7.760.000 8.152.000 5.705.000
Sum investeringer 0 0 0 0 180.000
Kasse, bank 274.000 218.000 135.000 243.000 567.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 1.026.000 8.116.000 8.476.000 6.465.000
Sum eiendeler 35.253.000 35.547.000 45.739.000 46.550.000 38.362.000
Sum opptjent egenkapital 6.389.000 3.715.000 3.385.000 3.281.000 3.979.000
Sum egenkapital 8.889.000 6.215.000 5.885.000 5.781.000 6.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 392.000 402.000 308.000 289.000 696.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 7.606.000 7.497.000 0
Sum langsiktig gjeld 25.884.000 27.668.000 31.223.000 32.533.000 28.754.000
Leverandørgjeld 270.000 137.000 512.000 379.000 175.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 57.000 0 0 2.000
Utbytte -1.319.000 0 0 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 210.000 373.000 513.000 360.000 2.352.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 1.664.000 8.631.000 8.236.000 3.129.000
Sum gjeld og egenkapital 35.253.000 35.547.000 45.739.000 46.550.000 38.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 893.000 -638.000 -515.000 240.000 3.336.000
Likviditetsgrad 1 2.9 0.6 0.9 1.0 2.1
Likviditetsgrad 2 2.9 0.6 0.9 1.1 2.1
Soliditet 25.2 17.5 12.9 12.4 16.9
Resultatgrad 27.8 35.2 36.1 -4.3 68.5
Rentedekningsgrad 1 1.2 0.8 0.2 4.9
Gjeldsgrad 3 4.7 6.8 7.1 4.9
Total kapitalrentabilitet 14.9 5.5 4.6 0.7 16.6
Signatur
07.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex