Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke & Andresen As
Juridisk navn:  Bjerke & Andresen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98997620
Stillverksveien 18 Stillverksveien 18 Fax:
2004 Lillestrøm 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 997882156
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.22%
Resultat  
  
11.52%
Egenkapital  
  
-33.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.419.000 1.872.000 2.055.000 2.041.000 2.278.000
Resultat: 736.000 660.000 834.000 690.000 1.115.000
Egenkapital: 79.000 118.000 70.000 44.000 46.000
Regnskap for  Bjerke & Andresen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.419.000 1.872.000 2.055.000 2.041.000 2.278.000
Driftskostnader -1.684.000 -1.211.000 -1.220.000 -1.351.000 -1.165.000
Driftsresultat 735.000 661.000 834.000 690.000 1.114.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 0
Finans 1.000 -2.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 736.000 660.000 834.000 690.000 1.115.000
Skattekostnad -175.000 -162.000 -209.000 -191.000 -311.000
Årsresultat 561.000 498.000 626.000 499.000 804.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 865.000 739.000 904.000 776.000 1.198.000
Sum eiendeler 865.000 739.000 904.000 776.000 1.198.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 88.000 40.000 14.000 16.000
Sum egenkapital 79.000 118.000 70.000 44.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 785.000 621.000 834.000 732.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 864.000 739.000 904.000 776.000 1.198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.419.000 1.872.000 2.055.000 2.041.000 2.278.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.419.000 1.872.000 2.055.000 2.041.000 2.278.000
Varekostnad -1.279.000 -776.000 -861.000 -923.000 -748.000
Lønninger 0 0 0 14.000 9.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -435.000 -359.000 -442.000 -426.000
Driftskostnader -1.684.000 -1.211.000 -1.220.000 -1.351.000 -1.165.000
Driftsresultat 735.000 661.000 834.000 690.000 1.114.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 0
Finans 1.000 -2.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -450.000 -600.000 -500.000 -800.000
Årsresultat 561.000 498.000 626.000 499.000 804.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 85.000 80.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 76.000 148.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 778.000 584.000 756.000 776.000 1.197.000
Sum omløpsmidler 865.000 739.000 904.000 776.000 1.198.000
Sum eiendeler 865.000 739.000 904.000 776.000 1.198.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 88.000 40.000 14.000 16.000
Sum egenkapital 79.000 118.000 70.000 44.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 22.000 15.000 27.000
Betalbar skatt 175.000 162.000 209.000 191.000 311.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 5.000 0 0 0
Utbytte -600.000 -450.000 -600.000 -500.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000 3.000 3.000 25.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 785.000 621.000 834.000 732.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 864.000 739.000 904.000 776.000 1.198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000 118.000 70.000 44.000 46.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 9.1 1 7.7 5.7 3.8
Resultatgrad 30.4 35.3 40.6 33.8 48.9
Rentedekningsgrad 330.5 691.0
Gjeldsgrad 9.9 5.3 11.9 16.6 25.0
Total kapitalrentabilitet 85.2 89.4 92.3 89.0 93.1
Signatur
30.10.2013
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex