Bjerke Consulting Og Transport As
Juridisk navn:  Bjerke Consulting Og Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90609680
Nyjordsstubben 58 Nyjordsstubben 58 Fax:
1275 Oslo 1275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998510686
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/28/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.23%
Resultat  
  
2515%
Egenkapital  
  
1562.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.782.000 4.340.000 3.661.000 3.335.000 2.676.000
Resultat: 966.000 -40.000 -99.000 37.000 80.000
Egenkapital: 702.000 -48.000 -16.000 60.000 64.000
Regnskap for  Bjerke Consulting Og Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.782.000 4.340.000 3.661.000 3.335.000 2.676.000
Driftskostnader -4.758.000 -4.334.000 -3.697.000 -3.240.000 -2.547.000
Driftsresultat 1.024.000 7.000 -36.000 94.000 129.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -47.000 -63.000 -57.000 -49.000
Finans -58.000 -47.000 -63.000 -57.000 -49.000
Resultat før skatt 966.000 -40.000 -99.000 37.000 80.000
Skattekostnad -217.000 8.000 23.000 -11.000 -20.000
Årsresultat 750.000 -32.000 -76.000 26.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 970.000 1.760.000 1.108.000 834.000
Sum omløpsmidler 3.359.000 463.000 604.000 358.000 246.000
Sum eiendeler 3.372.000 1.433.000 2.364.000 1.466.000 1.080.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 -78.000 -46.000 30.000 46.000
Sum egenkapital 702.000 -48.000 -16.000 60.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 1.897.000 931.000 1.736.000 1.074.000 734.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 550.000 644.000 332.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 3.371.000 1.433.000 2.364.000 1.466.000 1.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.511.000 4.469.000 3.599.000 3.271.000 2.616.000
Andre inntekter 1.271.000 -128.000 62.000 64.000 60.000
Driftsinntekter 5.782.000 4.340.000 3.661.000 3.335.000 2.676.000
Varekostnad -38.000 -43.000 -398.000 -500.000 -575.000
Lønninger -2.630.000 -2.756.000 -1.650.000 -1.410.000 -811.000
Avskrivning -510.000 -454.000 -421.000 -312.000 -232.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.580.000 -1.081.000 -1.228.000 -1.018.000 -929.000
Driftskostnader -4.758.000 -4.334.000 -3.697.000 -3.240.000 -2.547.000
Driftsresultat 1.024.000 7.000 -36.000 94.000 129.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -47.000 -63.000 -57.000 -49.000
Finans -58.000 -47.000 -63.000 -57.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 750.000 -32.000 -76.000 26.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 43.000 35.000 11.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 18.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 886.000 1.726.000 1.097.000 812.000
Sum varige driftsmidler 0 904.000 1.726.000 1.097.000 812.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 24.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 970.000 1.760.000 1.108.000 834.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.686.000 104.000 343.000 278.000 239.000
Andre fordringer 152.000 49.000 0 26.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 521.000 310.000 262.000 55.000 7.000
Sum omløpsmidler 3.359.000 463.000 604.000 358.000 246.000
Sum eiendeler 3.372.000 1.433.000 2.364.000 1.466.000 1.080.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 -78.000 -46.000 30.000 46.000
Sum egenkapital 702.000 -48.000 -16.000 60.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 122.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.897.000 931.000 1.736.000 1.074.000 734.000
Leverandørgjeld 43.000 -16.000 130.000 61.000 94.000
Betalbar skatt 52.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 390.000 310.000 268.000 146.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 256.000 247.000 125.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 550.000 644.000 332.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 3.371.000 1.433.000 2.364.000 1.466.000 1.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.587.000 -87.000 -40.000 26.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 4.4 0.8 0.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 4.4 0.8 0.9 1.1 0.9
Soliditet 20.8 -3.3 -0.7 4.1 5.9
Resultatgrad 17.7 0.2 2.8 4.8
Rentedekningsgrad 17.1 0.1 -0.6 1.6 2.6
Gjeldsgrad 3.8 -30.9 -148.8 23.4 15.9
Total kapitalrentabilitet 30.4 0.5 -1.5 6.4 11.9
Signatur
19.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex