Bjerke Consult AS
Juridisk navn:  Bjerke Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Carl Lundgrens Vei 22 Carl Lundgrens Vei 22 Fax:
0284 Oslo 284 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992510005
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/24/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inventum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.58%
Resultat  
  
8.33%
Egenkapital  
  
-4.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 416.000 559.000 535.000 796.000 484.000
Resultat: -11.000 -12.000 27.000 -25.000 -102.000
Egenkapital: 218.000 228.000 241.000 214.000 239.000
Regnskap for  Bjerke Consult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 416.000 559.000 535.000 796.000 484.000
Driftskostnader -427.000 -572.000 -510.000 -831.000 -590.000
Driftsresultat -11.000 -13.000 26.000 -35.000 -106.000
Finansinntekter 0 1.000 0 10.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 10.000 3.000
Resultat før skatt -11.000 -12.000 27.000 -25.000 -102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -12.000 27.000 -25.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 712.000 696.000 696.000 656.000 642.000
Sum omløpsmidler 427.000 583.000 579.000 743.000 578.000
Sum eiendeler 1.139.000 1.279.000 1.275.000 1.399.000 1.220.000
Sum opptjent egenkapital 114.000 124.000 137.000 110.000 135.000
Sum egenkapital 218.000 228.000 241.000 214.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 921.000 1.051.000 1.034.000 1.185.000 981.000
Sum gjeld og egenkapital 1.139.000 1.279.000 1.275.000 1.399.000 1.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 394.000 536.000 512.000 759.000 435.000
Andre inntekter 22.000 23.000 24.000 38.000 49.000
Driftsinntekter 416.000 559.000 535.000 796.000 484.000
Varekostnad 0 -54.000 -5.000 -106.000 0
Lønninger -264.000 -397.000 -366.000 -551.000 -411.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -121.000 -139.000 -174.000 -179.000
Driftskostnader -427.000 -572.000 -510.000 -831.000 -590.000
Driftsresultat -11.000 -13.000 26.000 -35.000 -106.000
Finansinntekter 0 1.000 0 10.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 10.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -12.000 27.000 -25.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 712.000 696.000 696.000 656.000 642.000
Sum anleggsmidler 712.000 696.000 696.000 656.000 642.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 139.000 105.000 84.000 69.000 111.000
Andre fordringer 0 0 19.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 288.000 478.000 476.000 659.000 467.000
Sum omløpsmidler 427.000 583.000 579.000 743.000 578.000
Sum eiendeler 1.139.000 1.279.000 1.275.000 1.399.000 1.220.000
Sum opptjent egenkapital 114.000 124.000 137.000 110.000 135.000
Sum egenkapital 218.000 228.000 241.000 214.000 239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 5.000 5.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 261.000 238.000 368.000 263.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 766.000 789.000 791.000 812.000 717.000
Sum kortsiktig gjeld 921.000 1.051.000 1.034.000 1.185.000 981.000
Sum gjeld og egenkapital 1.139.000 1.279.000 1.275.000 1.399.000 1.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -494.000 -468.000 -455.000 -442.000 -403.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
Soliditet 19.1 17.8 18.9 15.3 19.6
Resultatgrad -2.6 -2.3 4.9 -4.4 -21.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.2 4.6 4.3 5.5 4.1
Total kapitalrentabilitet -0.9 2 -1.8 -8.4
Signatur
28.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex