Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke Byggeservice As
Juridisk navn:  Bjerke Byggeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41768007
Løvstadveien 20 Løvstadveien 20 Fax:
1409 Skotbu 1409 Skotbu
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 998209692
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/29/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2%
Resultat  
  
4614.29%
Egenkapital  
  
25.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.754.000 15.055.000 14.151.000 13.115.000 9.441.000
Resultat: 330.000 7.000 302.000 1.072.000 599.000
Egenkapital: 1.263.000 1.008.000 1.000.000 2.058.000 1.563.000
Regnskap for  Bjerke Byggeservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.754.000 15.055.000 14.151.000 13.115.000 9.441.000
Driftskostnader -14.405.000 -15.055.000 -13.833.000 -12.030.000 -8.832.000
Driftsresultat 348.000 0 318.000 1.085.000 609.000
Finansinntekter 21.000 13.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -40.000 -6.000 -18.000 -15.000 -12.000
Finans -19.000 7.000 -17.000 -13.000 -10.000
Resultat før skatt 330.000 7.000 302.000 1.072.000 599.000
Skattekostnad -74.000 1.000 -71.000 -277.000 -164.000
Årsresultat 255.000 8.000 231.000 795.000 435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.130.000 1.085.000 791.000 667.000 606.000
Sum omløpsmidler 3.450.000 3.303.000 3.821.000 3.590.000 2.773.000
Sum eiendeler 4.580.000 4.388.000 4.612.000 4.257.000 3.379.000
Sum opptjent egenkapital 1.143.000 888.000 880.000 1.938.000 1.443.000
Sum egenkapital 1.263.000 1.008.000 1.000.000 2.058.000 1.563.000
Sum langsiktig gjeld 63.000 99.000 136.000 159.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 3.255.000 3.281.000 3.475.000 2.042.000 1.645.000
Sum gjeld og egenkapital 4.581.000 4.388.000 4.611.000 4.259.000 3.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.754.000 15.055.000 14.151.000 13.115.000 9.441.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.754.000 15.055.000 14.151.000 13.115.000 9.441.000
Varekostnad -4.639.000 -5.983.000 -6.555.000 -5.502.000 -3.136.000
Lønninger -4.652.000 -4.924.000 -4.023.000 -3.540.000 -3.041.000
Avskrivning -229.000 -211.000 -153.000 -131.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.885.000 -3.937.000 -3.102.000 -2.857.000 -2.563.000
Driftskostnader -14.405.000 -15.055.000 -13.833.000 -12.030.000 -8.832.000
Driftsresultat 348.000 0 318.000 1.085.000 609.000
Finansinntekter 21.000 13.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -40.000 -6.000 -18.000 -15.000 -12.000
Finans -19.000 7.000 -17.000 -13.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.288.000 -300.000 0
Årsresultat 255.000 8.000 231.000 795.000 435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 553.000 559.000 297.000 386.000 347.000
Driftsløsøre 83.000 118.000 153.000 0 0
Sum varige driftsmidler 636.000 677.000 450.000 386.000 347.000
Sum finansielle anleggsmidler 495.000 408.000 341.000 282.000 259.000
Sum anleggsmidler 1.130.000 1.085.000 791.000 667.000 606.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.031.000 2.290.000 2.889.000 1.817.000 1.977.000
Andre fordringer 130.000 136.000 118.000 112.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 290.000 878.000 814.000 1.662.000 639.000
Sum omløpsmidler 3.450.000 3.303.000 3.821.000 3.590.000 2.773.000
Sum eiendeler 4.580.000 4.388.000 4.612.000 4.257.000 3.379.000
Sum opptjent egenkapital 1.143.000 888.000 880.000 1.938.000 1.443.000
Sum egenkapital 1.263.000 1.008.000 1.000.000 2.058.000 1.563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 63.000 99.000 136.000 159.000 171.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 63.000 99.000 136.000 159.000 171.000
Leverandørgjeld 1.084.000 1.671.000 1.038.000 367.000 615.000
Betalbar skatt 111.000 37.000 93.000 290.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 576.000 472.000 627.000 594.000 457.000
Utbytte 0 0 -1.288.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.484.000 1.101.000 429.000 491.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 3.255.000 3.281.000 3.475.000 2.042.000 1.645.000
Sum gjeld og egenkapital 4.581.000 4.388.000 4.611.000 4.259.000 3.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 195.000 22.000 346.000 1.548.000 1.128.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 1.8 1.7
Soliditet 27.6 2 21.7 48.3 46.3
Resultatgrad 2.4 0 2.2 8.3 6.5
Rentedekningsgrad 8.7 0 17.7 72.5 50.9
Gjeldsgrad 2.6 3.4 3.6 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 0.3 6.9 25.5 18.1
Signatur
05.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex