Bjerke Butikkeiendom Oslo As
Juridisk navn:  Bjerke Butikkeiendom Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92898532
C/O Aka As Hvervenmoveien 49 C/O Aka As Hvervenmoveien 49 Fax:
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 897523272
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.25%
Resultat  
  
8.67%
Egenkapital  
  
-1.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.513.000 2.482.000 2.394.000 2.336.000 2.290.000
Resultat: 1.529.000 1.407.000 1.385.000 1.293.000 1.144.000
Egenkapital: 1.492.000 1.522.000 1.546.000 1.564.000 1.575.000
Regnskap for  Bjerke Butikkeiendom Oslo As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.513.000 2.482.000 2.394.000 2.336.000 2.290.000
Driftskostnader -587.000 -566.000 -552.000 -515.000 -425.000
Driftsresultat 1.926.000 1.916.000 1.842.000 1.821.000 1.865.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 30.000
Finanskostnader -396.000 -509.000 -457.000 -533.000 -751.000
Finans -396.000 -509.000 -457.000 -527.000 -721.000
Resultat før skatt 1.529.000 1.407.000 1.385.000 1.293.000 1.144.000
Skattekostnad -350.000 -335.000 -343.000 -343.000 -309.000
Årsresultat 1.179.000 1.071.000 1.041.000 950.000 835.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.762.000 19.143.000 19.524.000 19.876.000 20.257.000
Sum omløpsmidler 393.000 375.000 3.494.000 1.382.000 735.000
Sum eiendeler 19.155.000 19.518.000 23.018.000 21.258.000 20.992.000
Sum opptjent egenkapital 1.388.000 1.418.000 1.442.000 1.459.000 1.470.000
Sum egenkapital 1.492.000 1.522.000 1.546.000 1.564.000 1.575.000
Sum langsiktig gjeld 15.954.000 16.444.000 19.909.000 18.145.000 18.609.000
Sum kortsiktig gjeld 1.709.000 1.552.000 1.563.000 1.549.000 808.000
Sum gjeld og egenkapital 19.155.000 19.518.000 23.018.000 21.257.000 20.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.513.000 2.482.000 2.394.000 2.336.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 2.290.000
Driftsinntekter 2.513.000 2.482.000 2.394.000 2.336.000 2.290.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -381.000 -381.000 -381.000 -381.000 -381.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -185.000 -171.000 -134.000 -44.000
Driftskostnader -587.000 -566.000 -552.000 -515.000 -425.000
Driftsresultat 1.926.000 1.916.000 1.842.000 1.821.000 1.865.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 30.000
Finanskostnader -396.000 -509.000 -457.000 -533.000 -751.000
Finans -396.000 -509.000 -457.000 -527.000 -721.000
Konsernbidrag -1.210.000 -1.095.000 -1.059.000 -961.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.179.000 1.071.000 1.041.000 950.000 835.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.762.000 19.143.000 19.524.000 19.876.000 20.257.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.762.000 19.143.000 19.524.000 19.876.000 20.257.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.762.000 19.143.000 19.524.000 19.876.000 20.257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 12.000 10.000 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 0 0 735.000
Sum omløpsmidler 393.000 375.000 3.494.000 1.382.000 735.000
Sum eiendeler 19.155.000 19.518.000 23.018.000 21.258.000 20.992.000
Sum opptjent egenkapital 1.388.000 1.418.000 1.442.000 1.459.000 1.470.000
Sum egenkapital 1.492.000 1.522.000 1.546.000 1.564.000 1.575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 56.000 67.000 76.000 88.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.676.000 1.544.000 1.509.000 1.502.000 0
Sum langsiktig gjeld 15.954.000 16.444.000 19.909.000 18.145.000 18.609.000
Leverandørgjeld 26.000 0 47.000 34.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 313.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 14.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 1.709.000 1.552.000 1.563.000 1.549.000 808.000
Sum gjeld og egenkapital 19.155.000 19.518.000 23.018.000 21.257.000 20.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.316.000 -1.177.000 1.931.000 -167.000 -73.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 2.2 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 2.2 0.9 1.0
Soliditet 7.8 7.8 6.7 7.4 7.5
Resultatgrad 76.6 77.2 76.9 78.0 81.4
Rentedekningsgrad 4.9 3.8 4 3.4 2.5
Gjeldsgrad 11.8 11.8 13.9 12.6 12.3
Total kapitalrentabilitet 10.1 9.8 8 8.6 9.0
Signatur
26.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2016
PROKURA I FELLESSKAP
HAAKENSEN PAAL ERIK
GRAVBRÅTEN JANE KIM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex