Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke Borettslag
Juridisk navn:  Bjerke Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865663
C/O Obos Postboks 6666 St Olavs Plass C/O Obos Hammersborg Torg 1 Fax: 22865662
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 948183382
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/7/1962 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0.14%
Resultat  
  
-25.29%
Egenkapital  
  
6.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.541.000 17.516.000 17.298.000 17.192.000 16.698.000
Resultat: 4.103.000 5.492.000 -16.080.000 -29.457.000 -10.780.000
Egenkapital: -64.041.000 -68.143.000 -73.636.000 -57.556.000 -28.099.000
Regnskap for  Bjerke Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.541.000 17.516.000 17.298.000 17.192.000 16.698.000
Driftskostnader -11.541.000 -9.928.000 -31.312.000 -44.783.000 -26.101.000
Driftsresultat 5.999.000 7.588.000 -14.014.000 -27.591.000 -9.404.000
Finansinntekter 138.000 134.000 140.000 191.000 274.000
Finanskostnader -2.035.000 -2.230.000 -2.206.000 -2.057.000 -1.651.000
Finans -1.897.000 -2.096.000 -2.066.000 -1.866.000 -1.377.000
Resultat før skatt 4.103.000 5.492.000 -16.080.000 -29.457.000 -10.780.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.103.000 5.492.000 -16.080.000 -29.457.000 -10.780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.165.000 47.170.000 47.309.000 47.448.000 47.382.000
Sum omløpsmidler 7.175.000 7.640.000 5.128.000 8.899.000 7.345.000
Sum eiendeler 54.340.000 54.810.000 52.437.000 56.347.000 54.727.000
Sum opptjent egenkapital -64.071.000 -68.174.000 -73.666.000 -57.586.000 -28.129.000
Sum egenkapital -64.041.000 -68.143.000 -73.636.000 -57.556.000 -28.099.000
Sum langsiktig gjeld 116.239.000 120.527.000 124.669.000 111.608.000 78.588.000
Sum kortsiktig gjeld 2.143.000 2.426.000 1.404.000 2.296.000 4.238.000
Sum gjeld og egenkapital 54.341.000 54.809.000 52.437.000 56.348.000 54.727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 17.541.000 17.516.000 17.298.000 17.192.000 16.698.000
Driftsinntekter 17.541.000 17.516.000 17.298.000 17.192.000 16.698.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.318.000 -1.362.000 -1.886.000 -1.679.000 -1.607.000
Avskrivning -133.000 -139.000 -139.000 -112.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.090.000 -8.427.000 -29.287.000 -42.992.000 -24.391.000
Driftskostnader -11.541.000 -9.928.000 -31.312.000 -44.783.000 -26.101.000
Driftsresultat 5.999.000 7.588.000 -14.014.000 -27.591.000 -9.404.000
Finansinntekter 138.000 134.000 140.000 191.000 274.000
Finanskostnader -2.035.000 -2.230.000 -2.206.000 -2.057.000 -1.651.000
Finans -1.897.000 -2.096.000 -2.066.000 -1.866.000 -1.377.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.103.000 5.492.000 -16.080.000 -29.457.000 -10.780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 46.905.000 46.905.000 46.905.000 46.905.000 46.905.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 261.000 265.000 404.000 544.000 477.000
Sum varige driftsmidler 47.165.000 47.170.000 47.309.000 47.448.000 47.382.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.165.000 47.170.000 47.309.000 47.448.000 47.382.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 0 0 0 48.000
Andre fordringer 792.000 803.000 35.000 90.000 908.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.334.000 6.836.000 5.093.000 8.810.000 6.388.000
Sum omløpsmidler 7.175.000 7.640.000 5.128.000 8.899.000 7.345.000
Sum eiendeler 54.340.000 54.810.000 52.437.000 56.347.000 54.727.000
Sum opptjent egenkapital -64.071.000 -68.174.000 -73.666.000 -57.586.000 -28.129.000
Sum egenkapital -64.041.000 -68.143.000 -73.636.000 -57.556.000 -28.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 284.000 534.000 288.000 307.000 305.000
Sum langsiktig gjeld 116.239.000 120.527.000 124.669.000 111.608.000 78.588.000
Leverandørgjeld 1.682.000 1.737.000 840.000 1.723.000 3.673.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 65.000 115.000 109.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 90.000 161.000 157.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 2.143.000 2.426.000 1.404.000 2.296.000 4.238.000
Sum gjeld og egenkapital 54.341.000 54.809.000 52.437.000 56.348.000 54.727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.032.000 5.214.000 3.724.000 6.603.000 3.107.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.1 3.7 3.9 1.7
Likviditetsgrad 2 3.3 3.1 3.7 3.9 1.8
Soliditet -117.9 -124.3 -140.4 -102.1 -51.3
Resultatgrad 34.2 43.3 -160.5 -56.3
Rentedekningsgrad 2.9 3.4 -6.4 -13.3 -5.5
Gjeldsgrad -1.8 -1.8 -1.7 -2.0 -2.9
Total kapitalrentabilitet 11.3 14.1 -26.5 -48.6 -16.7
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex