Bjerke Boligfelt As
Juridisk navn:  Bjerke Boligfelt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61313650
Grønnlia 33 Storlinna 73 Fax:
1739 Borgenhaugen 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Oppland Gran
Org.nr: 997020138
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor Hadeland Nittedal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.44%
Resultat  
  
-8.94%
Egenkapital  
  
75.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 770.000 3.012.000 0 0 0
Resultat: 336.000 369.000 -457.000 -158.000 -123.000
Egenkapital: -73.000 -297.000 -572.000 -220.000 -95.000
Regnskap for  Bjerke Boligfelt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 770.000 3.012.000 0 0 0
Driftskostnader -70.000 -2.242.000 -337.000 -45.000 -29.000
Driftsresultat 701.000 770.000 -337.000 -45.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 7.000 4.000 0
Finanskostnader -365.000 -401.000 -126.000 -117.000 -95.000
Finans -365.000 -401.000 -119.000 -113.000 -95.000
Resultat før skatt 336.000 369.000 -457.000 -158.000 -123.000
Skattekostnad -112.000 -94.000 105.000 33.000 33.000
Årsresultat 224.000 275.000 -352.000 -125.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 128.000 222.000 117.000 84.000
Sum omløpsmidler 16.906.000 11.684.000 11.858.000 6.585.000 5.013.000
Sum eiendeler 16.922.000 11.812.000 12.080.000 6.702.000 5.097.000
Sum opptjent egenkapital -193.000 -417.000 -692.000 -340.000 -215.000
Sum egenkapital -73.000 -297.000 -572.000 -220.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 16.394.000 11.911.000 12.640.000 6.914.000 5.066.000
Sum kortsiktig gjeld 601.000 197.000 11.000 9.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 16.922.000 11.811.000 12.079.000 6.703.000 5.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 770.000 3.012.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 770.000 3.012.000 0 0 0
Varekostnad -24.000 -2.212.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -30.000 -337.000 -45.000 -29.000
Driftskostnader -70.000 -2.242.000 -337.000 -45.000 -29.000
Driftsresultat 701.000 770.000 -337.000 -45.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 7.000 4.000 0
Finanskostnader -365.000 -401.000 -126.000 -117.000 -95.000
Finans -365.000 -401.000 -119.000 -113.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 224.000 275.000 -352.000 -125.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 128.000 222.000 117.000 84.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 128.000 222.000 117.000 84.000
Varebeholdning 16.805.000 11.683.000 6.502.000 5.642.000 4.655.000
Kundefordringer 0 0 0 300.000 300.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 1.000 5.356.000 643.000 58.000
Sum omløpsmidler 16.906.000 11.684.000 11.858.000 6.585.000 5.013.000
Sum eiendeler 16.922.000 11.812.000 12.080.000 6.702.000 5.097.000
Sum opptjent egenkapital -193.000 -417.000 -692.000 -340.000 -215.000
Sum egenkapital -73.000 -297.000 -572.000 -220.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 200.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.394.000 11.911.000 12.640.000 6.914.000 5.066.000
Leverandørgjeld 618.000 25.000 9.000 7.000 125.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -17.000 -28.000 2.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 601.000 197.000 11.000 9.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 16.922.000 11.811.000 12.079.000 6.703.000 5.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.305.000 11.487.000 11.847.000 6.576.000 4.887.000
Likviditetsgrad 1 28. 5 1078 731.7 39.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0 486.9 104.8 2.9
Soliditet -0.4 -2.5 -4.7 -3.3 -1.9
Resultatgrad 9 25.6
Rentedekningsgrad 1.9 1.9 -2.7 -0.4 -0.3
Gjeldsgrad -232.8 -40.8 -22.1 -31.5 -54.7
Total kapitalrentabilitet 4.1 6.5 -2.7 -0.6 -0.6
Signatur
17.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex