Bjerke Bogstadveien AS
Juridisk navn:  Bjerke Bogstadveien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22004580
Karl Johans Gate 37B Karl Johans Gate 37B Fax: 22004581
0162 Oslo 162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988353388
Aksjekapital: 276.500 NOK
Etableringsdato: 6/16/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.74%
Resultat  
  
-7.34%
Egenkapital  
  
34.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.464.000 9.212.000 8.902.000 8.807.000 8.504.000
Resultat: 4.645.000 5.013.000 5.812.000 5.357.000 3.649.000
Egenkapital: 1.707.000 1.268.000 70.483.000 69.947.000 68.844.000
Regnskap for  Bjerke Bogstadveien AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.464.000 9.212.000 8.902.000 8.807.000 8.504.000
Driftskostnader -2.915.000 -2.965.000 -2.672.000 -2.919.000 -4.191.000
Driftsresultat 6.549.000 6.247.000 6.230.000 5.889.000 4.313.000
Finansinntekter 33.000 18.000 14.000 27.000 69.000
Finanskostnader -1.937.000 -1.252.000 -432.000 -559.000 -732.000
Finans -1.904.000 -1.234.000 -418.000 -532.000 -663.000
Resultat før skatt 4.645.000 5.013.000 5.812.000 5.357.000 3.649.000
Skattekostnad -557.000 -691.000 -940.000 -421.000 -985.000
Årsresultat 4.088.000 4.323.000 4.872.000 4.936.000 2.664.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 112.004.000 113.186.000 114.394.000 115.625.000 116.771.000
Sum omløpsmidler 1.327.000 1.975.000 555.000 456.000 321.000
Sum eiendeler 113.331.000 115.161.000 114.949.000 116.081.000 117.092.000
Sum opptjent egenkapital 945.000 506.000 3.721.000 3.185.000 2.082.000
Sum egenkapital 1.707.000 1.268.000 70.483.000 69.947.000 68.844.000
Sum langsiktig gjeld 106.654.000 108.550.000 38.556.000 40.694.000 44.622.000
Sum kortsiktig gjeld 4.970.000 5.343.000 5.910.000 5.439.000 3.626.000
Sum gjeld og egenkapital 113.332.000 115.162.000 114.950.000 116.081.000 117.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 9.464.000 9.212.000 8.902.000 8.807.000 8.504.000
Driftsinntekter 9.464.000 9.212.000 8.902.000 8.807.000 8.504.000
Varekostnad -718.000 -734.000 -455.000 -711.000 -1.233.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.183.000 -1.207.000 -1.232.000 -1.257.000 -1.282.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.014.000 -1.024.000 -985.000 -951.000 -1.676.000
Driftskostnader -2.915.000 -2.965.000 -2.672.000 -2.919.000 -4.191.000
Driftsresultat 6.549.000 6.247.000 6.230.000 5.889.000 4.313.000
Finansinntekter 33.000 18.000 14.000 27.000 69.000
Finanskostnader -1.937.000 -1.252.000 -432.000 -559.000 -732.000
Finans -1.904.000 -1.234.000 -418.000 -532.000 -663.000
Konsernbidrag -3.649.000 -3.837.000 -4.336.000 -3.833.000 -2.523.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.088.000 4.323.000 4.872.000 4.936.000 2.664.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 112.004.000 113.186.000 114.394.000 115.625.000 116.771.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 112.004.000 113.186.000 114.394.000 115.625.000 116.771.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 112.004.000 113.186.000 114.394.000 115.625.000 116.771.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 43.000 47.000 88.000 2.000
Andre fordringer 1.000 0 9.000 5.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.284.000 1.932.000 500.000 363.000 275.000
Sum omløpsmidler 1.327.000 1.975.000 555.000 456.000 321.000
Sum eiendeler 113.331.000 115.161.000 114.949.000 116.081.000 117.092.000
Sum opptjent egenkapital 945.000 506.000 3.721.000 3.185.000 2.082.000
Sum egenkapital 1.707.000 1.268.000 70.483.000 69.947.000 68.844.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.254.000 11.787.000 12.308.000 12.813.000 13.810.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 106.654.000 108.550.000 38.556.000 40.694.000 44.622.000
Leverandørgjeld 0 155.000 23.000 37.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -3.000 -24.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.973.000 5.211.000 5.886.000 5.401.000 3.595.000
Sum kortsiktig gjeld 4.970.000 5.343.000 5.910.000 5.439.000 3.626.000
Sum gjeld og egenkapital 113.332.000 115.162.000 114.950.000 116.081.000 117.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.643.000 -3.368.000 -5.355.000 -4.983.000 -3.305.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1
Soliditet 1.5 1.1 61.3 60.3 58.8
Resultatgrad 69.2 67.8 7 66.9 50.7
Rentedekningsgrad 3.4 5 14.4 10.6 6.0
Gjeldsgrad 65.4 89.8 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.8 5.4 5.4 5.1 3.7
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2014
PROKURA
NAPER GUNNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex