Bjerke Blomst AS
Juridisk navn:  Bjerke Blomst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64939400
Bølerveien 11 Bølerveien 11 Fax: 64939410
1455 Nordre Frogn 1455 Nordre Frogn
Fylke: Kommune:
Akershus Nesodden
Org.nr: 980393879
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.96%
Resultat  
  
-107.88%
Egenkapital  
  
-5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.131.000 5.333.000 4.579.000 4.819.000 3.675.000
Resultat: -65.000 825.000 -108.000 -6.000 5.000
Egenkapital: 1.122.000 1.188.000 540.000 648.000 654.000
Regnskap for  Bjerke Blomst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.131.000 5.333.000 4.579.000 4.819.000 3.675.000
Driftskostnader -6.198.000 -4.513.000 -4.698.000 -4.839.000 -3.687.000
Driftsresultat -67.000 820.000 -119.000 -20.000 -13.000
Finansinntekter 6.000 8.000 12.000 17.000 23.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -1.000 -3.000 -5.000
Finans 2.000 5.000 11.000 14.000 18.000
Resultat før skatt -65.000 825.000 -108.000 -6.000 5.000
Skattekostnad 0 -176.000 0 0 0
Årsresultat -65.000 648.000 -108.000 -6.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 9.000 26.000 44.000
Sum omløpsmidler 2.385.000 2.079.000 1.442.000 1.600.000 1.370.000
Sum eiendeler 2.385.000 2.079.000 1.451.000 1.626.000 1.414.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 988.000 340.000 448.000 454.000
Sum egenkapital 1.122.000 1.188.000 540.000 648.000 654.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.263.000 891.000 912.000 978.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 2.385.000 2.079.000 1.452.000 1.626.000 1.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.123.000 5.298.000 4.540.000 4.819.000 3.675.000
Andre inntekter 9.000 35.000 39.000 0 0
Driftsinntekter 6.131.000 5.333.000 4.579.000 4.819.000 3.675.000
Varekostnad -1.790.000 -1.297.000 -1.356.000 -1.382.000 -1.179.000
Lønninger -3.337.000 -2.387.000 -2.401.000 -2.561.000 -1.760.000
Avskrivning 0 -9.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.071.000 -820.000 -924.000 -879.000 -731.000
Driftskostnader -6.198.000 -4.513.000 -4.698.000 -4.839.000 -3.687.000
Driftsresultat -67.000 820.000 -119.000 -20.000 -13.000
Finansinntekter 6.000 8.000 12.000 17.000 23.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -1.000 -3.000 -5.000
Finans 2.000 5.000 11.000 14.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 648.000 -108.000 -6.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 9.000 26.000 44.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 9.000 26.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 9.000 26.000 44.000
Varebeholdning 582.000 663.000 449.000 497.000 520.000
Kundefordringer 204.000 338.000 297.000 167.000 139.000
Andre fordringer 0 108.000 20.000 3.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.599.000 970.000 675.000 933.000 670.000
Sum omløpsmidler 2.385.000 2.079.000 1.442.000 1.600.000 1.370.000
Sum eiendeler 2.385.000 2.079.000 1.451.000 1.626.000 1.414.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 988.000 340.000 448.000 454.000
Sum egenkapital 1.122.000 1.188.000 540.000 648.000 654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 57.000 82.000 31.000 0
Betalbar skatt 0 176.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 547.000 122.000 387.000 413.000 166.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 643.000 535.000 443.000 534.000 594.000
Sum kortsiktig gjeld 1.263.000 891.000 912.000 978.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 2.385.000 2.079.000 1.452.000 1.626.000 1.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.122.000 1.188.000 530.000 622.000 610.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 1.6 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.1 1.2 1.2
Soliditet 4 57.1 37.2 39.9 46.3
Resultatgrad -1.1 15.4 -2.6 -0.4 -0.4
Rentedekningsgrad -16.8 273.3 -1.0 2.0
Gjeldsgrad 1.1 0.8 1.7 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -2.6 39.8 -7.4 -0.2 0.7
Signatur
30.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2016
DAGLIG LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex