Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke Bil As
Juridisk navn:  Bjerke Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90204637
Olav Brunborgs Vei 6 Olav Brunborgs Vei 6 Fax:
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 911798840
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/4/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Valid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.18%
Resultat  
  
-136.26%
Egenkapital  
  
-38.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.042.000 20.312.000 6.314.000 2.833.000 3.838.000
Resultat: -198.000 546.000 -72.000 -2.000 -248.000
Egenkapital: 320.000 518.000 40.000 111.000 114.000
Regnskap for  Bjerke Bil As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.042.000 20.312.000 6.314.000 2.833.000 3.838.000
Driftskostnader -18.214.000 -19.744.000 -6.352.000 -2.800.000 -4.057.000
Driftsresultat -171.000 568.000 -38.000 33.000 -219.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -22.000 -33.000 -36.000 -29.000
Finans -27.000 -22.000 -33.000 -36.000 -29.000
Resultat før skatt -198.000 546.000 -72.000 -2.000 -248.000
Skattekostnad 0 -68.000 0 0 0
Årsresultat -198.000 479.000 -72.000 -2.000 -248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 90.000 90.000 17.000 17.000
Sum omløpsmidler 1.653.000 878.000 236.000 598.000 949.000
Sum eiendeler 1.778.000 968.000 326.000 615.000 966.000
Sum opptjent egenkapital -196.000 2.000 -477.000 -405.000 -403.000
Sum egenkapital 320.000 518.000 40.000 111.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 757.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 700.000 450.000 286.000 504.000 852.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 968.000 325.000 615.000 965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.981.000 20.266.000 6.314.000 2.833.000 3.838.000
Andre inntekter 61.000 46.000 0 0 0
Driftsinntekter 18.042.000 20.312.000 6.314.000 2.833.000 3.838.000
Varekostnad -17.293.000 -18.755.000 -5.691.000 -2.291.000 -3.562.000
Lønninger -495.000 -599.000 -408.000 -278.000 -332.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -426.000 -390.000 -253.000 -231.000 -163.000
Driftskostnader -18.214.000 -19.744.000 -6.352.000 -2.800.000 -4.057.000
Driftsresultat -171.000 568.000 -38.000 33.000 -219.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -22.000 -33.000 -36.000 -29.000
Finans -27.000 -22.000 -33.000 -36.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -198.000 479.000 -72.000 -2.000 -248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 26.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 90.000 90.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 125.000 90.000 90.000 17.000 17.000
Varebeholdning 1.581.000 122.000 193.000 570.000 832.000
Kundefordringer 2.000 256.000 14.000 11.000 0
Andre fordringer 24.000 35.000 3.000 0 66.000
Sum investeringer 0 10.000 10.000 0 0
Kasse, bank 46.000 455.000 17.000 16.000 51.000
Sum omløpsmidler 1.653.000 878.000 236.000 598.000 949.000
Sum eiendeler 1.778.000 968.000 326.000 615.000 966.000
Sum opptjent egenkapital -196.000 2.000 -477.000 -405.000 -403.000
Sum egenkapital 320.000 518.000 40.000 111.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 259.000 0 246.000 438.000 484.000
Sum langsiktig gjeld 757.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 15.000 -4.000 6.000 27.000
Betalbar skatt 0 68.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 38.000 -14.000 15.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 372.000 330.000 58.000 44.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 700.000 450.000 286.000 504.000 852.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 968.000 325.000 615.000 965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 953.000 428.000 -50.000 94.000 97.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 0.8 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 1.7 0.2 0.1 0.2
Soliditet 1 53.5 12.3 18.0 11.8
Resultatgrad -0.9 2.8 -0.6 1.2 -5.7
Rentedekningsgrad -6.3 25.8 -1.2 0.9 -7.6
Gjeldsgrad 4.6 0.9 7.2 4.5 7.5
Total kapitalrentabilitet -9.6 58.7 -11.7 5.4 -22.7
Signatur
10.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex