Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke Bad Og Bolig
Juridisk navn:  Bjerke Bad Og Bolig
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22722141
Wilsters Vei 4 B Wilsters Vei 4 B Fax:
0580 Oslo 580 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989284320
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/25/2006
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-160.7%
Egenkapital  
  
-60.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2007
Omsetning: 0 1.110.000
Resultat: -244.000 402.000
Egenkapital: 114.000 289.000
Regnskap for  Bjerke Bad Og Bolig
Resultat 2008 2007
Driftsinntekter 0 1.110.000
Driftskostnader -245.000 -708.000
Driftsresultat -245.000 401.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 1.000
Resultat før skatt -244.000 402.000
Skattekostnad 68.000 -113.000
Årsresultat -176.000 289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 172.000 571.000
Sum eiendeler 172.000 571.000
Sum opptjent egenkapital 114.000 289.000
Sum egenkapital 114.000 289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 172.000 570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.110.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 1.110.000
Varekostnad -105.000 0
Lønninger 0 -624.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -84.000
Driftskostnader -245.000 -708.000
Driftsresultat -245.000 401.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -176.000 289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 94.000 209.000
Andre fordringer 129.000 88.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 49.000 274.000
Sum omløpsmidler 172.000 571.000
Sum eiendeler 172.000 571.000
Sum opptjent egenkapital 114.000 289.000
Sum egenkapital 114.000 289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 14.000
Betalbar skatt 0 113.000
Skyldig offentlige avgifter -21.000 90.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 172.000 570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.000 290.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.0
Likviditetsgrad 2 3.0 2.1
Soliditet 66.3 50.7
Resultatgrad 36.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet -141.3 70.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex