Bjerke Almenning
Juridisk navn:  Bjerke Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63930600
Postboks 24 Nordåsvegen 5 Fax: 63930601
2036 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Akershus Nannestad
Org.nr: 942568827
Aksjekapital: 17.165 NOK
Etableringsdato: 1/1/1876 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Leira Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
34.52%
Resultat  
  
-127.41%
Egenkapital  
  
-1.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.294.000 3.192.000 2.829.000 3.539.000 2.449.000
Resultat: -202.000 737.000 834.000 1.787.000 1.007.000
Egenkapital: 30.008.000 30.478.000 30.308.000 29.824.000 28.614.000
Regnskap for  Bjerke Almenning
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.294.000 3.192.000 2.829.000 3.539.000 2.449.000
Driftskostnader -3.467.000 -3.139.000 -2.272.000 -2.093.000 -1.965.000
Driftsresultat 826.000 54.000 557.000 1.446.000 484.000
Finansinntekter 728.000 731.000 391.000 342.000 523.000
Finanskostnader -1.757.000 -48.000 -115.000 0 -1.000
Finans -1.029.000 683.000 276.000 342.000 522.000
Resultat før skatt -202.000 737.000 834.000 1.787.000 1.007.000
Skattekostnad -49.000 -50.000 119.000 -174.000 -246.000
Årsresultat -251.000 687.000 952.000 1.613.000 762.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.209.000 15.641.000 14.098.000 14.346.000 10.509.000
Sum omløpsmidler 16.372.000 15.166.000 16.576.000 16.013.000 18.781.000
Sum eiendeler 30.581.000 30.807.000 30.674.000 30.359.000 29.290.000
Sum opptjent egenkapital 30.008.000 30.478.000 30.308.000 29.824.000 28.614.000
Sum egenkapital 30.008.000 30.478.000 30.308.000 29.824.000 28.614.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 180.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 573.000 328.000 366.000 355.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 30.581.000 30.806.000 30.674.000 30.359.000 29.291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.330.000 1.979.000 1.927.000 1.341.000 2.449.000
Andre inntekter 964.000 1.212.000 902.000 2.198.000 0
Driftsinntekter 4.294.000 3.192.000 2.829.000 3.539.000 2.449.000
Varekostnad -45.000 -20.000 -30.000 -7.000 -17.000
Lønninger -130.000 -148.000 -79.000 -105.000 -113.000
Avskrivning -481.000 -503.000 -305.000 -342.000 -323.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.811.000 -2.468.000 -1.858.000 -1.639.000 -1.510.000
Driftskostnader -3.467.000 -3.139.000 -2.272.000 -2.093.000 -1.965.000
Driftsresultat 826.000 54.000 557.000 1.446.000 484.000
Finansinntekter 728.000 731.000 391.000 342.000 523.000
Finanskostnader -1.757.000 -48.000 -115.000 0 -1.000
Finans -1.029.000 683.000 276.000 342.000 522.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -996.000 -517.000 -468.000 0 0
Årsresultat -251.000 687.000 952.000 1.613.000 762.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.323.000 7.319.000 5.732.000 5.973.000 6.463.000
Maskiner anlegg 2.713.000 971.000 574.000 638.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.036.000 8.290.000 6.307.000 6.611.000 6.463.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.173.000 7.350.000 7.791.000 7.735.000 4.046.000
Sum anleggsmidler 14.209.000 15.641.000 14.098.000 14.346.000 10.509.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 41.000 34.000 81.000 1.361.000
Andre fordringer 2.263.000 2.530.000 1.115.000 1.139.000 3.961.000
Sum investeringer 10.483.000 10.650.000 10.165.000 0 0
Kasse, bank 3.538.000 1.944.000 5.262.000 14.793.000 13.460.000
Sum omløpsmidler 16.372.000 15.166.000 16.576.000 16.013.000 18.781.000
Sum eiendeler 30.581.000 30.807.000 30.674.000 30.359.000 29.290.000
Sum opptjent egenkapital 30.008.000 30.478.000 30.308.000 29.824.000 28.614.000
Sum egenkapital 30.008.000 30.478.000 30.308.000 29.824.000 28.614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 180.000 223.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 180.000 223.000
Leverandørgjeld 239.000 272.000 82.000 129.000 91.000
Betalbar skatt 49.000 50.000 111.000 216.000 263.000
Skyldig offentlige avgifter 279.000 0 167.000 0 100.000
Utbytte -996.000 -517.000 -468.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 573.000 328.000 366.000 355.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 30.581.000 30.806.000 30.674.000 30.359.000 29.291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.799.000 14.838.000 16.210.000 15.658.000 18.327.000
Likviditetsgrad 1 28.6 46.2 45.3 45.1 41.4
Likviditetsgrad 2 28.6 46.2 45.3 45.2 41.4
Soliditet 98.1 98.9 98.8 98.2 97.7
Resultatgrad 19.2 1.7 19.7 40.9 19.8
Rentedekningsgrad 0.5 1.1 4.8 1007.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.1 2.5 3.1 5.9 3.4
Signatur
17.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex