Bjerke AS
Juridisk navn:  Bjerke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47377878
Sprinkelveien 5 Sprinkelveien 5 Fax:
1623 Gressvik 1623 Gressvik
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 984356595
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Borge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.06%
Resultat  
  
-761.54%
Egenkapital  
  
-79.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 83.000 79.000 74.000 56.000 52.000
Resultat: -86.000 13.000 -1.000 -240.000 -24.000
Egenkapital: 22.000 109.000 96.000 97.000 278.000
Regnskap for  Bjerke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 83.000 79.000 74.000 56.000 52.000
Driftskostnader -169.000 -66.000 -75.000 -296.000 -76.000
Driftsresultat -86.000 13.000 -1.000 -240.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -86.000 13.000 -1.000 -240.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 58.000 6.000
Årsresultat -86.000 13.000 -1.000 -182.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 363.000 386.000 409.000 431.000 454.000
Sum omløpsmidler 6.000 69.000 26.000 5.000 131.000
Sum eiendeler 369.000 455.000 435.000 436.000 585.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 -1.000 -14.000 -13.000 168.000
Sum egenkapital 22.000 109.000 96.000 97.000 278.000
Sum langsiktig gjeld 346.000 346.000 338.000 338.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 368.000 455.000 434.000 436.000 584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 83.000 79.000 74.000 56.000 52.000
Driftsinntekter 83.000 79.000 74.000 56.000 52.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -43.000 -52.000 -273.000 -53.000
Driftskostnader -169.000 -66.000 -75.000 -296.000 -76.000
Driftsresultat -86.000 13.000 -1.000 -240.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 13.000 -1.000 -182.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 363.000 386.000 409.000 431.000 454.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 363.000 386.000 409.000 431.000 454.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 363.000 386.000 409.000 431.000 454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 0 5.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 69.000 23.000 5.000 126.000
Sum omløpsmidler 6.000 69.000 26.000 5.000 131.000
Sum eiendeler 369.000 455.000 435.000 436.000 585.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 -1.000 -14.000 -13.000 168.000
Sum egenkapital 22.000 109.000 96.000 97.000 278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 346.000 346.000 338.000 338.000 306.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 368.000 455.000 434.000 436.000 584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 69.000 26.000 4.000 131.000
Likviditetsgrad 1 5.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 5.1 0.0
Soliditet 6 2 22.1 22.2 47.6
Resultatgrad -103.6 16.5 -1.4 -428.6 -46.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 15.7 3.2 3.5 3.5 1.1
Total kapitalrentabilitet -23.4 2.9 -0.2 -55.0 -4.1
Signatur
22.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex