Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjarne Johnsen AS
Juridisk navn:  Bjarne Johnsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55983200
Postboks 13 Kokstad Kokstaddalen 25 Fax:
5863 Bergen 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913199308
Aksjekapital: 6.783.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/1/1966 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.57%
Resultat  
  
77.08%
Egenkapital  
  
106.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 71.389.000 82.597.000 93.490.000 114.852.000 108.269.000
Resultat: -852.000 -3.717.000 -2.304.000 3.709.000 1.829.000
Egenkapital: 11.809.000 5.711.000 4.625.000 16.628.000 15.603.000
Regnskap for  Bjarne Johnsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 71.389.000 82.597.000 93.490.000 114.852.000 108.269.000
Driftskostnader -72.680.000 -86.099.000 -96.400.000 -112.290.000 -106.884.000
Driftsresultat -1.291.000 -3.502.000 -2.910.000 2.561.000 1.384.000
Finansinntekter 468.000 12.000 975.000 1.631.000 1.203.000
Finanskostnader -30.000 -227.000 -369.000 -483.000 -758.000
Finans 438.000 -215.000 606.000 1.148.000 445.000
Resultat før skatt -852.000 -3.717.000 -2.304.000 3.709.000 1.829.000
Skattekostnad 97.000 801.000 675.000 -649.000 -261.000
Årsresultat -755.000 -2.916.000 -1.629.000 3.061.000 1.567.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.358.000 10.119.000 11.224.000 4.738.000 5.261.000
Sum omløpsmidler 10.089.000 16.073.000 12.709.000 37.524.000 35.247.000
Sum eiendeler 18.447.000 26.192.000 23.933.000 42.262.000 40.508.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 8.739.000 7.735.000
Sum egenkapital 11.809.000 5.711.000 4.625.000 16.628.000 15.603.000
Sum langsiktig gjeld 1.690.000 3.287.000 3.592.000 3.818.000 4.195.000
Sum kortsiktig gjeld 4.947.000 17.194.000 15.717.000 21.816.000 20.711.000
Sum gjeld og egenkapital 18.446.000 26.192.000 23.934.000 42.262.000 40.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.040.000 82.468.000 93.380.000 114.516.000 108.237.000
Andre inntekter 349.000 129.000 110.000 337.000 32.000
Driftsinntekter 71.389.000 82.597.000 93.490.000 114.852.000 108.269.000
Varekostnad -60.495.000 -71.033.000 -80.213.000 -97.859.000 -92.085.000
Lønninger -6.982.000 -9.956.000 -10.075.000 -9.550.000 -10.102.000
Avskrivning -1.884.000 -2.078.000 -2.171.000 -658.000 -641.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.319.000 -3.032.000 -3.941.000 -4.223.000 -4.056.000
Driftskostnader -72.680.000 -86.099.000 -96.400.000 -112.290.000 -106.884.000
Driftsresultat -1.291.000 -3.502.000 -2.910.000 2.561.000 1.384.000
Finansinntekter 468.000 12.000 975.000 1.631.000 1.203.000
Finanskostnader -30.000 -227.000 -369.000 -483.000 -758.000
Finans 438.000 -215.000 606.000 1.148.000 445.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.600.000 0
Årsresultat -755.000 -2.916.000 -1.629.000 3.061.000 1.567.000
Balanse detaljer          
Goodwill 3.156.000 4.732.000 6.308.000 0 0
Sum Immatrielle midler 5.096.000 6.575.000 7.350.000 367.000 602.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 333.000 872.000 1.262.000 1.809.000 1.482.000
Driftsløsøre 61.000 107.000 153.000 201.000 154.000
Sum varige driftsmidler 394.000 979.000 1.414.000 2.010.000 1.636.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.867.000 2.565.000 2.460.000 2.361.000 3.023.000
Sum anleggsmidler 8.358.000 10.119.000 11.224.000 4.738.000 5.261.000
Varebeholdning 4.866.000 5.905.000 5.143.000 5.887.000 4.622.000
Kundefordringer 4.594.000 7.978.000 6.614.000 7.458.000 8.926.000
Andre fordringer 182.000 134.000 194.000 241.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 15.459.000 15.424.000
Kasse, bank 446.000 2.056.000 759.000 8.479.000 6.058.000
Sum omløpsmidler 10.089.000 16.073.000 12.709.000 37.524.000 35.247.000
Sum eiendeler 18.447.000 26.192.000 23.933.000 42.262.000 40.508.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 8.739.000 7.735.000
Sum egenkapital 11.809.000 5.711.000 4.625.000 16.628.000 15.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.690.000 3.287.000 3.592.000 3.818.000 4.195.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.362.000 3.276.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.690.000 3.287.000 3.592.000 3.818.000 4.195.000
Leverandørgjeld 942.000 2.937.000 2.826.000 6.143.000 6.893.000
Betalbar skatt 0 0 0 414.000 222.000
Skyldig offentlige avgifter 1.640.000 2.963.000 698.000 679.000 779.000
Utbytte 0 0 0 -1.600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.003.000 8.018.000 12.192.000 14.580.000 12.818.000
Sum kortsiktig gjeld 4.947.000 17.194.000 15.717.000 21.816.000 20.711.000
Sum gjeld og egenkapital 18.446.000 26.192.000 23.934.000 42.262.000 40.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.142.000 -1.121.000 -3.008.000 15.708.000 14.536.000
Likviditetsgrad 1 2 0.9 0.8 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 0.5 1.5 1.5
Soliditet 6 21.8 19.3 39.3 38.5
Resultatgrad -1.8 -4.2 -3.1 2.2 1.3
Rentedekningsgrad -15.4 -7.9 8.7 3.4
Gjeldsgrad 0.6 3.6 4.2 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet -4.5 -13.3 -8.1 9.9 6.4
Signatur
26.02.2016
SIGNATUR
OFFERDAL KÅRE
KRANTZ PÅL
Prokurister
26.02.2016
PROKURA I FELLESSKAP
OFFERDAL KÅRE
KRANTZ PÅL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex