Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal Og Sesseng Byggmesterforretning As
Juridisk navn:  Bjørndal Og Sesseng Byggmesterforretning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32798700
Kikutstien 3 Kikutstien 3 Fax: 32798701
3490 Klokkarstua 3490 Klokkarstua
Fylke: Kommune:
Buskerud Hurum
Org.nr: 936253415
Aksjekapital: 242.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/1984
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 -132.000 121.000
Resultat: 0 0 0 -132.000 -97.000
Egenkapital: 0 30.000 242.000 242.000 118.000
Regnskap for  Bjørndal Og Sesseng Byggmesterforretning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 -132.000 121.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -165.000
Driftsresultat 0 0 0 -132.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -62.000
Finans 0 0 0 0 -55.000
Resultat før skatt 0 0 0 -132.000 -97.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -132.000 -97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 881.000
Sum omløpsmidler 0 30.000 242.000 242.000 133.000
Sum eiendeler 0 30.000 242.000 242.000 1.014.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -124.000
Sum egenkapital 0 30.000 242.000 242.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 360.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 536.000
Sum gjeld og egenkapital 0 30.000 242.000 242.000 1.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 -132.000 57.000
Andre inntekter 0 0 0 0 64.000
Driftsinntekter 0 0 0 -132.000 121.000
Varekostnad 0 0 0 0 77.000
Lønninger 0 0 0 0 -9.000
Avskrivning 0 0 0 0 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -182.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -165.000
Driftsresultat 0 0 0 -132.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -62.000
Finans 0 0 0 0 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -132.000 -97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 413.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 68.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 481.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 400.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 881.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 84.000
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 30.000 242.000 242.000 0
Kasse, bank 0 0 0 0 44.000
Sum omløpsmidler 0 30.000 242.000 242.000 133.000
Sum eiendeler 0 30.000 242.000 242.000 1.014.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -124.000
Sum egenkapital 0 30.000 242.000 242.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 360.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 96.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 417.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 536.000
Sum gjeld og egenkapital 0 30.000 242.000 242.000 1.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 30.000 242.000 242.000 -403.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.3
Soliditet 1 1 1 11.6
Resultatgrad 1 -35.5
Rentedekningsgrad -0.6
Gjeldsgrad 0 0 0 7.6
Total kapitalrentabilitet 0 0 -54.5 -3.6
Signatur
12.05.2017
SIGNATUR
SESSENG INGE HALDOR
Prokurister
15.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex