Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal Holding AS
Juridisk navn:  Bjørndal Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92830122
C/O Øistein Bjørndal Abbedikollen 22 Abbedikollen 22 Fax:
0280 Oslo 280 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989007904
Aksjekapital: 656.979 NOK
Etableringsdato: 10/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
83.59%
Resultat  
  
101.66%
Egenkapital  
  
-1.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 470.000 256.000 422.000 280.000 182.000
Resultat: 20.000 -1.203.000 -301.000 8.057.000 1.590.000
Egenkapital: 36.548.000 37.220.000 38.423.000 38.724.000 45.667.000
Regnskap for  Bjørndal Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 470.000 256.000 422.000 280.000 182.000
Driftskostnader -762.000 -1.095.000 -1.580.000 -730.000 -632.000
Driftsresultat -292.000 -838.000 -1.158.000 -450.000 -449.000
Finansinntekter 312.000 453.000 883.000 8.508.000 2.043.000
Finanskostnader 0 -818.000 -26.000 0 -3.000
Finans 312.000 -365.000 857.000 8.508.000 2.040.000
Resultat før skatt 20.000 -1.203.000 -301.000 8.057.000 1.590.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -1.203.000 -301.000 8.057.000 1.590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.361.000 31.402.000 34.409.000 34.582.000 27.529.000
Sum omløpsmidler 4.391.000 6.123.000 6.438.000 9.126.000 18.253.000
Sum eiendeler 36.752.000 37.525.000 40.847.000 43.708.000 45.782.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 36.665.000 36.966.000 43.909.000
Sum egenkapital 36.548.000 37.220.000 38.423.000 38.724.000 45.667.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 305.000 2.425.000 4.984.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 36.752.000 37.525.000 40.848.000 43.708.000 45.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 440.000 249.000 418.000 280.000 182.000
Andre inntekter 30.000 7.000 4.000 0 0
Driftsinntekter 470.000 256.000 422.000 280.000 182.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -58.000 -72.000 0 0 0
Avskrivning -349.000 -349.000 -335.000 -335.000 -335.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -355.000 -674.000 -1.245.000 -395.000 -297.000
Driftskostnader -762.000 -1.095.000 -1.580.000 -730.000 -632.000
Driftsresultat -292.000 -838.000 -1.158.000 -450.000 -449.000
Finansinntekter 312.000 453.000 883.000 8.508.000 2.043.000
Finanskostnader 0 -818.000 -26.000 0 -3.000
Finans 312.000 -365.000 857.000 8.508.000 2.040.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -1.203.000 -301.000 8.057.000 1.590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.022.000 15.371.000 15.720.000 16.055.000 16.390.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.022.000 15.371.000 15.720.000 16.055.000 16.390.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.339.000 16.031.000 18.689.000 18.527.000 11.139.000
Sum anleggsmidler 32.361.000 31.402.000 34.409.000 34.582.000 27.529.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 9.000 0 0 75.000
Andre fordringer 3.057.000 3.568.000 3.520.000 3.968.000 7.799.000
Sum investeringer 0 0 0 1.056.000 3.079.000
Kasse, bank 1.303.000 2.545.000 2.918.000 4.101.000 7.300.000
Sum omløpsmidler 4.391.000 6.123.000 6.438.000 9.126.000 18.253.000
Sum eiendeler 36.752.000 37.525.000 40.847.000 43.708.000 45.782.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 36.665.000 36.966.000 43.909.000
Sum egenkapital 36.548.000 37.220.000 38.423.000 38.724.000 45.667.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 2.000 0 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 9.000 0 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 305.000 2.414.000 4.984.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 305.000 2.425.000 4.984.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 36.752.000 37.525.000 40.848.000 43.708.000 45.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.187.000 5.818.000 4.013.000 4.142.000 18.138.000
Likviditetsgrad 1 21.5 20.1 2.7 1.8 158.7
Likviditetsgrad 2 21.5 20.1 2.7 1.9 158.8
Soliditet 99.4 99.2 94.1 88.6 99.7
Resultatgrad -62.1 -327.3 -274.4 -160.7 -246.7
Rentedekningsgrad -44.5 531.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.7 18.4 3.5
Signatur
27.04.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex