Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal Gård Eiendom As
Juridisk navn:  Bjørndal Gård Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østerveien 79 Østerveien 79 Fax:
4633 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 912397319
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.33%
Resultat  
  
-75.34%
Egenkapital  
  
-16.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 175.000 193.000 216.000 210.000 210.000
Resultat: -128.000 -73.000 -358.000 -50.000 -297.000
Egenkapital: -895.000 -767.000 -694.000 -336.000 -286.000
Regnskap for  Bjørndal Gård Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 175.000 193.000 216.000 210.000 210.000
Driftskostnader -270.000 -230.000 -529.000 -353.000 -383.000
Driftsresultat -95.000 -38.000 -314.000 -143.000 -173.000
Finansinntekter 6.000 6.000 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -42.000 -45.000 93.000 -124.000
Finans -33.000 -36.000 -45.000 93.000 -124.000
Resultat før skatt -128.000 -73.000 -358.000 -50.000 -297.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -128.000 -73.000 -358.000 -50.000 -297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.941.000 4.029.000 4.124.000 4.231.000 3.612.000
Sum omløpsmidler 79.000 194.000 292.000 925.000 72.000
Sum eiendeler 4.020.000 4.223.000 4.416.000 5.156.000 3.684.000
Sum opptjent egenkapital -995.000 -867.000 -794.000 -436.000 -386.000
Sum egenkapital -895.000 -767.000 -694.000 -336.000 -286.000
Sum langsiktig gjeld 4.907.000 4.986.000 5.105.000 5.384.000 3.958.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 4.000 4.000 108.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 4.020.000 4.223.000 4.415.000 5.156.000 3.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 175.000 193.000 216.000 210.000 210.000
Driftsinntekter 175.000 193.000 216.000 210.000 210.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -88.000 -94.000 -108.000 -104.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -136.000 -421.000 -249.000 -295.000
Driftskostnader -270.000 -230.000 -529.000 -353.000 -383.000
Driftsresultat -95.000 -38.000 -314.000 -143.000 -173.000
Finansinntekter 6.000 6.000 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -42.000 -45.000 93.000 -124.000
Finans -33.000 -36.000 -45.000 93.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -128.000 -73.000 -358.000 -50.000 -297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.898.000 3.970.000 4.042.000 4.113.000 3.517.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 59.000 82.000 118.000 95.000
Sum varige driftsmidler 3.941.000 4.029.000 4.124.000 4.231.000 3.612.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.941.000 4.029.000 4.124.000 4.231.000 3.612.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 51.000 47.000 45.000 72.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 147.000 246.000 853.000 20.000
Sum omløpsmidler 79.000 194.000 292.000 925.000 72.000
Sum eiendeler 4.020.000 4.223.000 4.416.000 5.156.000 3.684.000
Sum opptjent egenkapital -995.000 -867.000 -794.000 -436.000 -386.000
Sum egenkapital -895.000 -767.000 -694.000 -336.000 -286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.907.000 4.986.000 5.105.000 5.384.000 3.958.000
Leverandørgjeld 0 0 0 104.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 4.000 4.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 4.000 4.000 108.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 4.020.000 4.223.000 4.415.000 5.156.000 3.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 190.000 288.000 817.000 60.000
Likviditetsgrad 1 9.9 48.5 7 8.6 6.0
Likviditetsgrad 2 9.9 48.5 7 8.6 6.1
Soliditet -22.3 -18.2 -15.7 -6.5 -7.8
Resultatgrad -54.3 -19.7 -145.4 -68.1 -82.4
Rentedekningsgrad -2.4 -0.9 1.5 -1.4
Gjeldsgrad -5.5 -6.5 -7.4 -16.3 -13.9
Total kapitalrentabilitet -2.2 -0.8 -7.1 -2.8 -4.7
Signatur
06.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex