Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal Frisør Salong As
Juridisk navn:  Bjørndal Frisør Salong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granbergstubben 12 Granbergstubben 12 Fax:
1275 Oslo 1275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916828497
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/23/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heno Business Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.72%
Resultat  
  
169.92%
Egenkapital  
  
28.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 891.000 998.000 671.000
Resultat: 93.000 -133.000 -225.000
Egenkapital: -177.000 -246.000 -141.000
Regnskap for  Bjørndal Frisør Salong As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 891.000 998.000 671.000
Driftskostnader -797.000 -1.130.000 -895.000
Driftsresultat 94.000 -132.000 -225.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 93.000 -133.000 -225.000
Skattekostnad -24.000 28.000 54.000
Årsresultat 69.000 -105.000 -171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 82.000 54.000
Sum omløpsmidler 31.000 47.000 69.000
Sum eiendeler 89.000 129.000 123.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 -276.000 -171.000
Sum egenkapital -177.000 -246.000 -141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 266.000 375.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 129.000 123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 891.000 920.000 671.000
Andre inntekter 0 78.000 0
Driftsinntekter 891.000 998.000 671.000
Varekostnad -2.000 0 0
Lønninger -651.000 -943.000 -653.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -187.000 -242.000
Driftskostnader -797.000 -1.130.000 -895.000
Driftsresultat 94.000 -132.000 -225.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 69.000 -105.000 -171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 82.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 82.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 31.000 47.000 69.000
Sum omløpsmidler 31.000 47.000 69.000
Sum eiendeler 89.000 129.000 123.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 -276.000 -171.000
Sum egenkapital -177.000 -246.000 -141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 50.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 75.000 70.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 204.000 250.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 375.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 129.000 123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -235.000 -328.000 -195.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3
Soliditet -198.9 -190.7 -114.6
Resultatgrad 10.5 -13.2 -33.5
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -1.9
Total kapitalrentabilitet 105.6 -102.3 -182.9
Signatur
03.03.2016
Prokurister
03.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex