Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal Eiendom AS
Juridisk navn:  Bjørndal Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41561900
Kokstadveien 31 Kokstadveien 31 Fax:
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 991714669
Aksjekapital: 1.327.900 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.66%
Resultat  
  
221.98%
Egenkapital  
  
9.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.525.000 3.368.000 3.298.000 3.271.000 3.240.000
Resultat: 293.000 91.000 271.000 -536.000 171.000
Egenkapital: 3.530.000 3.237.000 3.146.000 2.875.000 3.411.000
Regnskap for  Bjørndal Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.525.000 3.368.000 3.298.000 3.271.000 3.240.000
Driftskostnader -2.759.000 -2.799.000 -2.507.000 -2.599.000 -1.989.000
Driftsresultat 766.000 569.000 792.000 673.000 1.251.000
Finansinntekter 85.000 83.000 81.000 51.000 3.000
Finanskostnader -558.000 -560.000 -602.000 -1.260.000 -1.083.000
Finans -473.000 -477.000 -521.000 -1.209.000 -1.080.000
Resultat før skatt 293.000 91.000 271.000 -536.000 171.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 293.000 91.000 271.000 -536.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.799.000 24.292.000 21.646.000 22.418.000 23.187.000
Sum omløpsmidler 109.000 123.000 3.421.000 3.275.000 1.537.000
Sum eiendeler 23.908.000 24.415.000 25.067.000 25.693.000 24.724.000
Sum opptjent egenkapital 655.000 362.000 271.000 0 171.000
Sum egenkapital 3.530.000 3.237.000 3.146.000 2.875.000 3.411.000
Sum langsiktig gjeld 20.050.000 20.890.000 21.654.000 22.621.000 21.062.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 288.000 268.000 197.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 23.908.000 24.415.000 25.068.000 25.693.000 24.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.525.000 3.368.000 3.298.000 3.271.000 3.240.000
Driftsinntekter 3.525.000 3.368.000 3.298.000 3.271.000 3.240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.436.000 -1.554.000 -1.313.000 -1.010.000 -767.000
Avskrivning -746.000 -770.000 -772.000 -773.000 -739.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -577.000 -475.000 -422.000 -816.000 -483.000
Driftskostnader -2.759.000 -2.799.000 -2.507.000 -2.599.000 -1.989.000
Driftsresultat 766.000 569.000 792.000 673.000 1.251.000
Finansinntekter 85.000 83.000 81.000 51.000 3.000
Finanskostnader -558.000 -560.000 -602.000 -1.260.000 -1.083.000
Finans -473.000 -477.000 -521.000 -1.209.000 -1.080.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 293.000 91.000 271.000 -536.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.031.000 20.762.000 21.492.000 22.223.000 22.949.000
Maskiner anlegg 11.000 15.000 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 116.000 154.000 195.000 237.000
Sum varige driftsmidler 20.074.000 20.893.000 21.646.000 22.418.000 23.187.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.725.000 3.399.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.799.000 24.292.000 21.646.000 22.418.000 23.187.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 1.000 0 0
Andre fordringer 33.000 24.000 27.000 11.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 99.000 93.000 59.000 86.000
Sum omløpsmidler 109.000 123.000 3.421.000 3.275.000 1.537.000
Sum eiendeler 23.908.000 24.415.000 25.067.000 25.693.000 24.724.000
Sum opptjent egenkapital 655.000 362.000 271.000 0 171.000
Sum egenkapital 3.530.000 3.237.000 3.146.000 2.875.000 3.411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.050.000 20.890.000 21.654.000 22.621.000 21.062.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 132.000 114.000 79.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 155.000 153.000 118.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 288.000 268.000 197.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 23.908.000 24.415.000 25.068.000 25.693.000 24.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -219.000 -165.000 3.153.000 3.078.000 1.287.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 12.8 16.6 6.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 12.8 16.7 6.2
Soliditet 14.8 13.3 12.5 11.2 13.8
Resultatgrad 21.7 16.9 2 20.6 38.6
Rentedekningsgrad 1.4 1 1.3 0.6 1.2
Gjeldsgrad 5.8 6.5 7 7.9 6.2
Total kapitalrentabilitet 3.6 2.7 3.5 2.8 5.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex