Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal Bygg Og Eiendom AS
Juridisk navn:  Bjørndal Bygg Og Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95140553
Engvollen 11 Engvollen 11 Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Farsund
Org.nr: 986990631
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.81%
Resultat  
  
-1954.17%
Egenkapital  
  
-16.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 682.000 958.000 976.000 1.039.000 1.030.000
Resultat: -445.000 24.000 125.000 -1.192.000 -1.229.000
Egenkapital: -3.103.000 -2.658.000 -2.682.000 -2.807.000 -1.615.000
Regnskap for  Bjørndal Bygg Og Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 682.000 958.000 976.000 1.039.000 1.030.000
Driftskostnader -826.000 -628.000 -518.000 -1.821.000 -1.718.000
Driftsresultat -144.000 330.000 458.000 -783.000 -688.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -302.000 -306.000 -333.000 -410.000 -541.000
Finans -302.000 -305.000 -333.000 -410.000 -540.000
Resultat før skatt -445.000 24.000 125.000 -1.192.000 -1.229.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -445.000 24.000 125.000 -1.192.000 -1.229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.028.000 11.695.000 12.075.000 11.504.000 12.659.000
Sum omløpsmidler 107.000 204.000 776.000 1.914.000 1.767.000
Sum eiendeler 11.135.000 11.899.000 12.851.000 13.418.000 14.426.000
Sum opptjent egenkapital -3.203.000 -2.758.000 -2.782.000 -2.907.000 -1.715.000
Sum egenkapital -3.103.000 -2.658.000 -2.682.000 -2.807.000 -1.615.000
Sum langsiktig gjeld 10.397.000 10.645.000 11.349.000 11.398.000 11.167.000
Sum kortsiktig gjeld 3.842.000 3.911.000 4.184.000 4.827.000 4.874.000
Sum gjeld og egenkapital 11.136.000 11.898.000 12.851.000 13.418.000 14.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 682.000 958.000 976.000 1.039.000 1.030.000
Driftsinntekter 682.000 958.000 976.000 1.039.000 1.030.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -708.000 -460.000 -291.000 -168.000 -306.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -168.000 -227.000 -1.653.000 -1.412.000
Driftskostnader -826.000 -628.000 -518.000 -1.821.000 -1.718.000
Driftsresultat -144.000 330.000 458.000 -783.000 -688.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -302.000 -306.000 -333.000 -410.000 -541.000
Finans -302.000 -305.000 -333.000 -410.000 -540.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -445.000 24.000 125.000 -1.192.000 -1.229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.028.000 11.685.000 12.055.000 10.141.000 11.922.000
Maskiner anlegg 0 10.000 20.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.028.000 11.695.000 12.075.000 10.141.000 11.922.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.363.000 738.000
Sum anleggsmidler 11.028.000 11.695.000 12.075.000 11.504.000 12.659.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 81.000 174.000 737.000 32.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 30.000 38.000 148.000 15.000
Sum omløpsmidler 107.000 204.000 776.000 1.914.000 1.767.000
Sum eiendeler 11.135.000 11.899.000 12.851.000 13.418.000 14.426.000
Sum opptjent egenkapital -3.203.000 -2.758.000 -2.782.000 -2.907.000 -1.715.000
Sum egenkapital -3.103.000 -2.658.000 -2.682.000 -2.807.000 -1.615.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.397.000 10.645.000 11.349.000 11.398.000 11.167.000
Leverandørgjeld 3.754.000 3.849.000 4.115.000 407.000 1.065.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 0 0 12.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 63.000 69.000 4.409.000 3.788.000
Sum kortsiktig gjeld 3.842.000 3.911.000 4.184.000 4.827.000 4.874.000
Sum gjeld og egenkapital 11.136.000 11.898.000 12.851.000 13.418.000 14.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.735.000 -3.707.000 -3.408.000 -2.913.000 -3.107.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.2 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.2 0.4 0.4
Soliditet -27.9 -22.3 -20.9 -20.9 -11.2
Resultatgrad -21.1 34.4 46.9 -75.4 -66.8
Rentedekningsgrad -0.5 1.1 1.4 -1.9 -1.3
Gjeldsgrad -4.6 -5.5 -5.8 -5.8 -9.9
Total kapitalrentabilitet -1.3 2.8 3.6 -5.8 -4.8
Signatur
22.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex