Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal Butikkeiendom AS
Juridisk navn:  Bjørndal Butikkeiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24098549
C/O Aka As Hvervenmoveien 49 C/O Aka As Hvervenmoveien 49 Fax: 24098549
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 990049726
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.93%
Resultat  
  
9.47%
Egenkapital  
  
1.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.038.000 3.010.000 2.929.000 2.876.000 2.543.000
Resultat: 1.965.000 1.795.000 1.784.000 1.504.000 1.551.000
Egenkapital: 3.378.000 3.325.000 3.258.000 3.175.000 3.065.000
Regnskap for  Bjørndal Butikkeiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.038.000 3.010.000 2.929.000 2.876.000 2.543.000
Driftskostnader -645.000 -717.000 -712.000 -899.000 -467.000
Driftsresultat 2.393.000 2.292.000 2.217.000 1.977.000 2.075.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.000
Finanskostnader -429.000 -497.000 -433.000 -473.000 -533.000
Finans -429.000 -497.000 -433.000 -473.000 -525.000
Resultat før skatt 1.965.000 1.795.000 1.784.000 1.504.000 1.551.000
Skattekostnad -435.000 -415.000 -431.000 -377.000 -419.000
Årsresultat 1.529.000 1.380.000 1.353.000 1.126.000 1.132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.436.000 22.829.000 23.240.000 23.614.000 23.837.000
Sum omløpsmidler 541.000 429.000 1.041.000 10.000 107.000
Sum eiendeler 22.977.000 23.258.000 24.281.000 23.624.000 23.944.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 457.000 389.000 307.000 196.000
Sum egenkapital 3.378.000 3.325.000 3.258.000 3.175.000 3.065.000
Sum langsiktig gjeld 17.548.000 18.072.000 19.181.000 17.349.000 15.508.000
Sum kortsiktig gjeld 2.051.000 1.860.000 1.843.000 3.100.000 5.371.000
Sum gjeld og egenkapital 22.977.000 23.257.000 24.281.000 23.624.000 23.943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.038.000 3.010.000 2.929.000 2.876.000 2.543.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.038.000 3.010.000 2.929.000 2.876.000 2.543.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -393.000 -393.000 -393.000 -393.000 -338.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -324.000 -319.000 -506.000 -129.000
Driftskostnader -645.000 -717.000 -712.000 -899.000 -467.000
Driftsresultat 2.393.000 2.292.000 2.217.000 1.977.000 2.075.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.000
Finanskostnader -429.000 -497.000 -433.000 -473.000 -533.000
Finans -429.000 -497.000 -433.000 -473.000 -525.000
Konsernbidrag -1.476.000 -1.313.000 -1.271.000 -1.016.000 -997.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.529.000 1.380.000 1.353.000 1.126.000 1.132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 22.436.000 22.829.000 23.240.000 23.614.000 23.837.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.436.000 22.829.000 23.240.000 23.614.000 23.837.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.436.000 22.829.000 23.240.000 23.614.000 23.837.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 1.000 3.000 3.000 0
Andre fordringer 5.000 6.000 7.000 7.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 541.000 429.000 1.041.000 10.000 107.000
Sum eiendeler 22.977.000 23.258.000 24.281.000 23.624.000 23.944.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 457.000 389.000 307.000 196.000
Sum egenkapital 3.378.000 3.325.000 3.258.000 3.175.000 3.065.000
Sum avsetninger til forpliktelser 361.000 366.000 366.000 359.000 357.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.044.000 1.853.000 1.811.000 1.490.000 1.365.000
Sum langsiktig gjeld 17.548.000 18.072.000 19.181.000 17.349.000 15.508.000
Leverandørgjeld 0 0 25.000 25.000 247.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 7.000 7.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 2.051.000 1.860.000 1.843.000 3.100.000 5.371.000
Sum gjeld og egenkapital 22.977.000 23.257.000 24.281.000 23.624.000 23.943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.510.000 -1.431.000 -802.000 -3.090.000 -5.264.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.6 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.6 0.1 0.1
Soliditet 14.7 14.3 13.4 13.4 12.8
Resultatgrad 78.8 76.1 75.7 68.7 81.6
Rentedekningsgrad 5.6 4.6 5.1 4.2 3.9
Gjeldsgrad 5.8 6 6.5 6.4 6.8
Total kapitalrentabilitet 10.4 9.9 9.1 8.4 8.7
Signatur
26.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2016
PROKURA I FELLESSKAP
HAAKENSEN PAAL ERIK
GRAVBRÅTEN JANE KIM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex