Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal Bil AS
Juridisk navn:  Bjørndal Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41561900
Kokstadveien 31 Kokstadveien 31 Fax:
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992834005
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/20/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.79%
Resultat  
  
-7.75%
Egenkapital  
  
-47.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.127.000 5.037.000 5.906.000 6.726.000 7.722.000
Resultat: -292.000 -271.000 -22.000 -17.000 59.000
Egenkapital: 325.000 617.000 881.000 897.000 914.000
Regnskap for  Bjørndal Bil AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.127.000 5.037.000 5.906.000 6.726.000 7.722.000
Driftskostnader -5.402.000 -5.284.000 -5.916.000 -6.730.000 -7.646.000
Driftsresultat -275.000 -247.000 -10.000 -4.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -24.000 -13.000 -13.000 -18.000
Finans -17.000 -24.000 -13.000 -13.000 -18.000
Resultat før skatt -292.000 -271.000 -22.000 -17.000 59.000
Skattekostnad 0 7.000 6.000 0 -13.000
Årsresultat -292.000 -264.000 -17.000 -17.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 111.000 143.000 247.000 140.000
Sum omløpsmidler 819.000 749.000 998.000 933.000 1.116.000
Sum eiendeler 819.000 860.000 1.141.000 1.180.000 1.256.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 311.000 575.000 592.000 608.000
Sum egenkapital 325.000 617.000 881.000 897.000 914.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 3.000 140.000 151.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 490.000 240.000 120.000 132.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 820.000 860.000 1.141.000 1.181.000 1.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.117.000 5.028.000 5.871.000 6.692.000 7.628.000
Andre inntekter 10.000 9.000 34.000 34.000 94.000
Driftsinntekter 5.127.000 5.037.000 5.906.000 6.726.000 7.722.000
Varekostnad -4.410.000 -4.417.000 -4.919.000 -5.732.000 -6.506.000
Lønninger -735.000 -493.000 -610.000 -629.000 -734.000
Avskrivning 0 -32.000 -44.000 -36.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -342.000 -343.000 -333.000 -369.000
Driftskostnader -5.402.000 -5.284.000 -5.916.000 -6.730.000 -7.646.000
Driftsresultat -275.000 -247.000 -10.000 -4.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -24.000 -13.000 -13.000 -18.000
Finans -17.000 -24.000 -13.000 -13.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -292.000 -264.000 -17.000 -17.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 111.000 143.000 247.000 140.000
Sum varige driftsmidler 0 111.000 143.000 247.000 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 111.000 143.000 247.000 140.000
Varebeholdning 691.000 699.000 813.000 734.000 1.040.000
Kundefordringer 17.000 6.000 0 0 0
Andre fordringer 64.000 26.000 21.000 25.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 18.000 164.000 174.000 42.000
Sum omløpsmidler 819.000 749.000 998.000 933.000 1.116.000
Sum eiendeler 819.000 860.000 1.141.000 1.180.000 1.256.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 311.000 575.000 592.000 608.000
Sum egenkapital 325.000 617.000 881.000 897.000 914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 13.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 335.000 154.000 0 0 33.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 3.000 140.000 151.000 154.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 36.000 61.000 72.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 50.000 59.000 60.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 490.000 240.000 120.000 132.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 820.000 860.000 1.141.000 1.181.000 1.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 329.000 509.000 878.000 801.000 928.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.1 8.3 7.1 5.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 1.5 1.6 0.5
Soliditet 39.6 71.7 77.2 76.0 72.8
Resultatgrad -5.4 -4.9 -0.2 -0.1 1.0
Rentedekningsgrad -16.2 -10.3 -0.8 -0.3 4.3
Gjeldsgrad 1.5 0.4 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -33.5 -28.7 -0.9 -0.3 6.1
Signatur
04.07.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex