Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørndal As
Juridisk navn:  Bjørndal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41359144
Austfjordvegen 1135 Austfjordvegen 1135 Fax:
5981 Masfjordnes 5981 Masfjordnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Masfjorden
Org.nr: 918172386
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Os As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.46%
Resultat  
  
-83.33%
Egenkapital  
  
-68.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 281.000 372.000 67.000
Resultat: -33.000 -18.000 55.000
Egenkapital: 15.000 48.000 66.000
Regnskap for  Bjørndal As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 281.000 372.000 67.000
Driftskostnader -315.000 -391.000 -12.000
Driftsresultat -33.000 -18.000 55.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -33.000 -18.000 55.000
Skattekostnad 0 0 -14.000
Årsresultat -33.000 -18.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 58.000 0
Sum omløpsmidler 65.000 126.000 99.000
Sum eiendeler 81.000 184.000 99.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 23.000 41.000
Sum egenkapital 15.000 48.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 136.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 183.000 98.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 283.000 361.000 67.000
Andre inntekter -1.000 11.000 0
Driftsinntekter 281.000 372.000 67.000
Varekostnad 0 -13.000 0
Lønninger -83.000 -187.000 0
Avskrivning -6.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -177.000 -12.000
Driftskostnader -315.000 -391.000 -12.000
Driftsresultat -33.000 -18.000 55.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -33.000 -18.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 58.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 58.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 58.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 16.000 11.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 49.000 115.000 73.000
Sum omløpsmidler 65.000 126.000 99.000
Sum eiendeler 81.000 184.000 99.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 23.000 41.000
Sum egenkapital 15.000 48.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 115.000 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 17.000 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 136.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 183.000 98.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 -10.000 66.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 3
Likviditetsgrad 2 1 0.9 3
Soliditet 18.5 26.1 66.7
Resultatgrad -11.7 -4.8 82.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4 2.8 0.5
Total kapitalrentabilitet -40.7 -9.8 55.6
Signatur
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex