Bjørlykke Transport AS
Juridisk navn:  Bjørlykke Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70088981
Flusundvegen 11 Flusundvegen 11 Fax:
6091 Fosnavåg 6091 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 990838445
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aktivt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.88%
Resultat  
  
636.36%
Egenkapital  
  
2528.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.245.000 6.716.000 6.160.000 4.806.000 5.373.000
Resultat: 531.000 -99.000 -97.000 -293.000 142.000
Egenkapital: 552.000 21.000 242.000 320.000 544.000
Regnskap for  Bjørlykke Transport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.245.000 6.716.000 6.160.000 4.806.000 5.373.000
Driftskostnader -6.668.000 -6.752.000 -6.193.000 -5.055.000 -5.177.000
Driftsresultat 578.000 -36.000 -32.000 -249.000 196.000
Finansinntekter 5.000 2.000 10.000 3.000 4.000
Finanskostnader -52.000 -67.000 -75.000 -48.000 -58.000
Finans -47.000 -65.000 -65.000 -45.000 -54.000
Resultat før skatt 531.000 -99.000 -97.000 -293.000 142.000
Skattekostnad 0 -122.000 19.000 69.000 -43.000
Årsresultat 531.000 -221.000 -78.000 -224.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 998.000 1.065.000 1.418.000 741.000 827.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 1.088.000 1.384.000 870.000 1.166.000
Sum eiendeler 2.528.000 2.153.000 2.802.000 1.611.000 1.993.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -429.000 -208.000 -130.000 94.000
Sum egenkapital 552.000 21.000 242.000 320.000 544.000
Sum langsiktig gjeld 735.000 1.021.000 1.307.000 516.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 1.111.000 1.253.000 776.000 796.000
Sum gjeld og egenkapital 2.529.000 2.153.000 2.802.000 1.612.000 1.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.170.000 6.716.000 6.009.000 4.806.000 5.356.000
Andre inntekter 75.000 0 152.000 0 17.000
Driftsinntekter 7.245.000 6.716.000 6.160.000 4.806.000 5.373.000
Varekostnad 0 -1.000 -13.000 -10.000 -7.000
Lønninger -3.936.000 -3.851.000 -3.391.000 -2.755.000 -3.018.000
Avskrivning -251.000 -262.000 -251.000 -131.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.481.000 -2.638.000 -2.538.000 -2.159.000 -2.021.000
Driftskostnader -6.668.000 -6.752.000 -6.193.000 -5.055.000 -5.177.000
Driftsresultat 578.000 -36.000 -32.000 -249.000 196.000
Finansinntekter 5.000 2.000 10.000 3.000 4.000
Finanskostnader -52.000 -67.000 -75.000 -48.000 -58.000
Finans -47.000 -65.000 -65.000 -45.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 531.000 -221.000 -78.000 -224.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 122.000 103.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 732.000 981.000 1.233.000 565.000 696.000
Driftsløsøre 14.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 746.000 981.000 1.233.000 565.000 696.000
Sum finansielle anleggsmidler 252.000 83.000 63.000 74.000 97.000
Sum anleggsmidler 998.000 1.065.000 1.418.000 741.000 827.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 519.000 41.000 458.000 377.000 96.000
Andre fordringer 133.000 157.000 10.000 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 878.000 616.000 542.000 305.000 779.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 1.088.000 1.384.000 870.000 1.166.000
Sum eiendeler 2.528.000 2.153.000 2.802.000 1.611.000 1.993.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -429.000 -208.000 -130.000 94.000
Sum egenkapital 552.000 21.000 242.000 320.000 544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 735.000 1.021.000 1.307.000 516.000 653.000
Leverandørgjeld 193.000 108.000 277.000 75.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 340.000 276.000 375.000 186.000 179.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 709.000 727.000 601.000 516.000 533.000
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 1.111.000 1.253.000 776.000 796.000
Sum gjeld og egenkapital 2.529.000 2.153.000 2.802.000 1.612.000 1.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000 -23.000 131.000 94.000 370.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1.1 1.1 1.5
Soliditet 21.8 1 8.6 19.9 27.3
Resultatgrad 8 -0.5 -0.5 -5.2 3.6
Rentedekningsgrad 11.1 -0.5 -0.4 -5.2 3.4
Gjeldsgrad 3.6 101.5 10.6 4 2.7
Total kapitalrentabilitet 23.1 -1.6 -0.8 -15.3 10.0
Signatur
15.09.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex