Bjørklids Ferjerederi AS
Juridisk navn:  Bjørklids Ferjerederi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77711400
Postboks 31 Strandveien 5 Fax: 77711410
9069 Lyngseidet 9060 Lyngseidet
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 959561923
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 12/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.88%
Resultat  
  
-25.53%
Egenkapital  
  
20.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 76.724.000 75.308.000 71.885.000 68.714.000 64.184.000
Resultat: 16.304.000 21.894.000 3.288.000 12.743.000 1.891.000
Egenkapital: 46.203.000 38.192.000 27.407.000 24.851.000 18.225.000
Regnskap for  Bjørklids Ferjerederi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 76.724.000 75.308.000 71.885.000 68.714.000 64.184.000
Driftskostnader -59.800.000 -52.671.000 -67.741.000 -54.932.000 -61.127.000
Driftsresultat 16.924.000 22.637.000 4.144.000 13.782.000 3.058.000
Finansinntekter 130.000 40.000 51.000 123.000 225.000
Finanskostnader -750.000 -783.000 -907.000 -1.163.000 -1.392.000
Finans -620.000 -743.000 -856.000 -1.040.000 -1.167.000
Resultat før skatt 16.304.000 21.894.000 3.288.000 12.743.000 1.891.000
Skattekostnad -3.793.000 -4.994.000 -732.000 -3.117.000 -398.000
Årsresultat 12.511.000 16.900.000 2.556.000 9.626.000 1.493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.576.000 31.956.000 36.092.000 41.245.000 40.153.000
Sum omløpsmidler 41.300.000 38.112.000 16.007.000 17.903.000 23.807.000
Sum eiendeler 70.876.000 70.068.000 52.099.000 59.148.000 63.960.000
Sum opptjent egenkapital 46.107.000 38.096.000 27.311.000 24.755.000 18.129.000
Sum egenkapital 46.203.000 38.192.000 27.407.000 24.851.000 18.225.000
Sum langsiktig gjeld 9.995.000 11.799.000 14.333.000 18.638.000 24.881.000
Sum kortsiktig gjeld 14.679.000 20.077.000 10.359.000 15.658.000 20.854.000
Sum gjeld og egenkapital 70.877.000 70.068.000 52.099.000 59.147.000 63.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.869.000 46.008.000 40.740.000 36.087.000 34.855.000
Andre inntekter 27.855.000 29.300.000 31.145.000 32.627.000 29.330.000
Driftsinntekter 76.724.000 75.308.000 71.885.000 68.714.000 64.184.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -28.223.000 -26.501.000 -29.618.000 -29.670.000 -27.527.000
Avskrivning -5.352.000 -5.344.000 -5.153.000 -5.022.000 -5.001.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.225.000 -20.826.000 -32.970.000 -20.240.000 -28.599.000
Driftskostnader -59.800.000 -52.671.000 -67.741.000 -54.932.000 -61.127.000
Driftsresultat 16.924.000 22.637.000 4.144.000 13.782.000 3.058.000
Finansinntekter 130.000 40.000 51.000 123.000 225.000
Finanskostnader -750.000 -783.000 -907.000 -1.163.000 -1.392.000
Finans -620.000 -743.000 -856.000 -1.040.000 -1.167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.500.000 -7.000.000 0 -1.500.000 0
Årsresultat 12.511.000 16.900.000 2.556.000 9.626.000 1.493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 252.000 0 340.000 386.000 495.000
Maskiner anlegg 492.000 575.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 296.000 548.000 777.000 819.000
Sum varige driftsmidler 19.608.000 24.776.000 29.843.000 34.996.000 39.893.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.968.000 7.180.000 6.249.000 6.249.000 260.000
Sum anleggsmidler 29.576.000 31.956.000 36.092.000 41.245.000 40.153.000
Varebeholdning 485.000 458.000 324.000 324.000 324.000
Kundefordringer 4.886.000 7.863.000 4.872.000 3.887.000 2.127.000
Andre fordringer 5.507.000 6.897.000 4.076.000 1.800.000 799.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.422.000 22.894.000 6.333.000 11.322.000 20.557.000
Sum omløpsmidler 41.300.000 38.112.000 16.007.000 17.903.000 23.807.000
Sum eiendeler 70.876.000 70.068.000 52.099.000 59.148.000 63.960.000
Sum opptjent egenkapital 46.107.000 38.096.000 27.311.000 24.755.000 18.129.000
Sum egenkapital 46.203.000 38.192.000 27.407.000 24.851.000 18.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.180.000 910.000 1.370.000 1.725.000 1.921.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.995.000 11.799.000 14.333.000 18.638.000 24.881.000
Leverandørgjeld 684.000 1.190.000 1.683.000 723.000 826.000
Betalbar skatt 3.523.000 5.454.000 1.087.000 3.312.000 423.000
Skyldig offentlige avgifter 1.822.000 1.502.000 2.022.000 2.417.000 2.105.000
Utbytte -4.500.000 -7.000.000 0 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.150.000 4.931.000 5.567.000 7.706.000 17.500.000
Sum kortsiktig gjeld 14.679.000 20.077.000 10.359.000 15.658.000 20.854.000
Sum gjeld og egenkapital 70.877.000 70.068.000 52.099.000 59.147.000 63.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.621.000 18.035.000 5.648.000 2.245.000 2.953.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.9 1.5 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.8 1.9 1.5 1.1 1.2
Soliditet 65.2 54.5 52.6 4 28.5
Resultatgrad 22.1 30.1 5.8 20.1 4.8
Rentedekningsgrad 22.6 28.9 4.6 11.9 2.4
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.9 1.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 24.1 32.4 8.1 23.5 5.1
Signatur
07.09.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
KJELL MIKAL BJØRKLID
Prokurister
07.09.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex