Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bislet Limousine AS
Juridisk navn:  Bislet Limousine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22672267
Ringnesveien 7 Ringnesveien 7 Fax: 22802521
0978 Oslo 978 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 951744409
Aksjekapital: 1.153.250 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 4/24/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Skaarbrevik & Isaksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.75%
Resultat  
  
-43.89%
Egenkapital  
  
-18.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.841.000 31.605.000 28.841.000 27.776.000 25.957.000
Resultat: 1.630.000 2.905.000 278.000 982.000 1.725.000
Egenkapital: 7.485.000 9.229.000 7.024.000 6.828.000 7.299.000
Regnskap for  Bislet Limousine AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.841.000 31.605.000 28.841.000 27.776.000 25.957.000
Driftskostnader -30.035.000 -28.514.000 -28.301.000 -26.557.000 -23.960.000
Driftsresultat 1.805.000 3.091.000 540.000 1.219.000 1.996.000
Finansinntekter 7.000 7.000 15.000 9.000 7.000
Finanskostnader -182.000 -193.000 -278.000 -247.000 -278.000
Finans -175.000 -186.000 -263.000 -238.000 -271.000
Resultat før skatt 1.630.000 2.905.000 278.000 982.000 1.725.000
Skattekostnad -374.000 -700.000 -82.000 -253.000 -470.000
Årsresultat 1.256.000 2.206.000 196.000 729.000 1.255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.241.000 9.107.000 9.158.000 11.532.000 8.653.000
Sum omløpsmidler 7.983.000 7.122.000 6.699.000 4.114.000 5.359.000
Sum eiendeler 17.224.000 16.229.000 15.857.000 15.646.000 14.012.000
Sum opptjent egenkapital 6.232.000 7.976.000 5.770.000 5.575.000 6.046.000
Sum egenkapital 7.485.000 9.229.000 7.024.000 6.828.000 7.299.000
Sum langsiktig gjeld 1.471.000 2.381.000 3.615.000 2.627.000 3.098.000
Sum kortsiktig gjeld 8.268.000 4.618.000 5.219.000 6.192.000 3.615.000
Sum gjeld og egenkapital 17.224.000 16.228.000 15.857.000 15.647.000 14.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.932.000 29.623.000 28.841.000 27.128.000 24.681.000
Andre inntekter 908.000 1.982.000 0 648.000 1.276.000
Driftsinntekter 31.841.000 31.605.000 28.841.000 27.776.000 25.957.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -16.282.000 -14.570.000 -13.050.000 -11.078.000 -9.661.000
Avskrivning -3.211.000 -3.292.000 -3.868.000 -3.228.000 -2.937.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.542.000 -10.652.000 -11.383.000 -12.251.000 -11.362.000
Driftskostnader -30.035.000 -28.514.000 -28.301.000 -26.557.000 -23.960.000
Driftsresultat 1.805.000 3.091.000 540.000 1.219.000 1.996.000
Finansinntekter 7.000 7.000 15.000 9.000 7.000
Finanskostnader -182.000 -193.000 -278.000 -247.000 -278.000
Finans -175.000 -186.000 -263.000 -238.000 -271.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.256.000 2.206.000 196.000 729.000 1.255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 333.000 733.000 1.133.000
Sum Immatrielle midler 0 0 520.000 733.000 1.155.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.069.000 9.007.000 8.538.000 10.699.000 7.398.000
Sum varige driftsmidler 9.069.000 9.007.000 8.538.000 10.699.000 7.398.000
Sum finansielle anleggsmidler 172.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 9.241.000 9.107.000 9.158.000 11.532.000 8.653.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.354.000 3.739.000 4.707.000 2.415.000 2.604.000
Andre fordringer 183.000 296.000 210.000 728.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.446.000 3.087.000 1.782.000 971.000 2.611.000
Sum omløpsmidler 7.983.000 7.122.000 6.699.000 4.114.000 5.359.000
Sum eiendeler 17.224.000 16.229.000 15.857.000 15.646.000 14.012.000
Sum opptjent egenkapital 6.232.000 7.976.000 5.770.000 5.575.000 6.046.000
Sum egenkapital 7.485.000 9.229.000 7.024.000 6.828.000 7.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 52.000 0 192.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.471.000 2.381.000 3.615.000 2.627.000 3.098.000
Leverandørgjeld 385.000 506.000 544.000 1.594.000 466.000
Betalbar skatt 353.000 461.000 461.000 40.000 251.000
Skyldig offentlige avgifter 1.355.000 999.000 827.000 683.000 601.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.175.000 2.653.000 3.388.000 3.874.000 2.297.000
Sum kortsiktig gjeld 8.268.000 4.618.000 5.219.000 6.192.000 3.615.000
Sum gjeld og egenkapital 17.224.000 16.228.000 15.857.000 15.647.000 14.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -285.000 2.504.000 1.480.000 -2.078.000 1.744.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.3 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1.5 1.3 0.7 1.5
Soliditet 43.5 56.9 44.3 43.6 52.1
Resultatgrad 5.7 9.8 1.9 4.4 7.7
Rentedekningsgrad 9.9 1 1.9 5.0 7.2
Gjeldsgrad 1.3 0.8 1.3 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 10.5 19.1 3.5 7.8 14.3
Signatur
13.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex