Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilverkstedet I Nittedal As
Juridisk navn:  Bilverkstedet I Nittedal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67061700
Gamleveien 453 Gamleveien 453 Fax: 67077800
1484 Hakadal 1484 Hakadal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 998744091
Aksjekapital: 53.572 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 8/17/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ole Tom Lie Statsautorisert Revisor
Regnskapsfører: Accountonline As
Utvikling:
Omsetning  
  
140.37%
Resultat  
  
486.71%
Egenkapital  
  
657.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.278.000 7.604.000 6.850.000 7.517.000 7.793.000
Resultat: 1.601.000 -414.000 395.000 851.000 842.000
Egenkapital: 652.000 -117.000 207.000 201.000 124.000
Regnskap for  Bilverkstedet I Nittedal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.278.000 7.604.000 6.850.000 7.517.000 7.793.000
Driftskostnader -16.667.000 -7.985.000 -6.458.000 -6.674.000 -6.966.000
Driftsresultat 1.611.000 -382.000 393.000 844.000 826.000
Finansinntekter 37.000 7.000 10.000 10.000 19.000
Finanskostnader -47.000 -40.000 -8.000 -2.000 -3.000
Finans -10.000 -33.000 2.000 8.000 16.000
Resultat før skatt 1.601.000 -414.000 395.000 851.000 842.000
Skattekostnad -353.000 90.000 -97.000 -215.000 -230.000
Årsresultat 1.249.000 -325.000 298.000 637.000 612.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.029.000 692.000 69.000 78.000 173.000
Sum omløpsmidler 3.229.000 2.012.000 1.430.000 1.780.000 1.634.000
Sum eiendeler 4.258.000 2.704.000 1.499.000 1.858.000 1.807.000
Sum opptjent egenkapital 612.000 -137.000 187.000 181.000 104.000
Sum egenkapital 652.000 -117.000 207.000 201.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.165.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.606.000 1.656.000 1.292.000 1.657.000 1.683.000
Sum gjeld og egenkapital 4.258.000 2.704.000 1.499.000 1.858.000 1.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.275.000 7.604.000 6.850.000 7.517.000 7.790.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 18.278.000 7.604.000 6.850.000 7.517.000 7.793.000
Varekostnad -5.868.000 -2.454.000 -2.447.000 -2.715.000 -2.416.000
Lønninger -6.845.000 -3.580.000 -2.716.000 -2.599.000 -3.119.000
Avskrivning -170.000 -93.000 -39.000 -104.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.784.000 -1.858.000 -1.256.000 -1.256.000 -1.290.000
Driftskostnader -16.667.000 -7.985.000 -6.458.000 -6.674.000 -6.966.000
Driftsresultat 1.611.000 -382.000 393.000 844.000 826.000
Finansinntekter 37.000 7.000 10.000 10.000 19.000
Finanskostnader -47.000 -40.000 -8.000 -2.000 -3.000
Finans -10.000 -33.000 2.000 8.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 0 -600.000
Årsresultat 1.249.000 -325.000 298.000 637.000 612.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 124.000 34.000 39.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000.000 564.000 35.000 39.000 143.000
Sum varige driftsmidler 1.000.000 564.000 35.000 39.000 143.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.029.000 692.000 69.000 78.000 173.000
Varebeholdning 139.000 49.000 37.000 41.000 54.000
Kundefordringer 353.000 130.000 167.000 164.000 147.000
Andre fordringer 161.000 573.000 35.000 575.000 435.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.576.000 1.260.000 1.192.000 999.000 999.000
Sum omløpsmidler 3.229.000 2.012.000 1.430.000 1.780.000 1.634.000
Sum eiendeler 4.258.000 2.704.000 1.499.000 1.858.000 1.807.000
Sum opptjent egenkapital 612.000 -137.000 187.000 181.000 104.000
Sum egenkapital 652.000 -117.000 207.000 201.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.165.000 0 0 0
Leverandørgjeld 477.000 244.000 268.000 244.000 229.000
Betalbar skatt 186.000 0 0 224.000 247.000
Skyldig offentlige avgifter 743.000 338.000 356.000 358.000 340.000
Utbytte -800.000 0 0 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 2.200.000 1.074.000 668.000 832.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 3.606.000 1.656.000 1.292.000 1.657.000 1.683.000
Sum gjeld og egenkapital 4.258.000 2.704.000 1.499.000 1.858.000 1.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -377.000 356.000 138.000 123.000 -49.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.1 1 1.0
Soliditet 15.3 -4.3 13.8 10.8 6.9
Resultatgrad 8.8 5.7 11.2 10.6
Rentedekningsgrad 34.3 -9.6 49.1 4 281.7
Gjeldsgrad 5.5 -24.1 6.2 8.2 13.6
Total kapitalrentabilitet 38.7 -13.9 26.9 4 46.8
Signatur
03.10.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex