Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilverksted Sentrum As
Juridisk navn:  Bilverksted Sentrum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97050600
Christian Krohgs gate 1 Christian Krohgs gate 1 Fax:
0186 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913432290
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heiene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.8%
Resultat  
  
-44.86%
Egenkapital  
  
-39.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.960.000 5.688.000 4.895.000 4.398.000 3.368.000
Resultat: 660.000 1.197.000 507.000 591.000 503.000
Egenkapital: 106.000 176.000 172.000 116.000 373.000
Regnskap for  Bilverksted Sentrum As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.960.000 5.688.000 4.895.000 4.398.000 3.368.000
Driftskostnader -4.298.000 -4.494.000 -4.389.000 -3.806.000 -2.865.000
Driftsresultat 661.000 1.195.000 506.000 592.000 503.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 2.000 2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 660.000 1.197.000 507.000 591.000 503.000
Skattekostnad -146.000 -287.000 -126.000 -148.000 -126.000
Årsresultat 514.000 910.000 381.000 443.000 376.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 43.000 54.000 79.000 104.000
Sum omløpsmidler 808.000 1.243.000 1.037.000 1.082.000 774.000
Sum eiendeler 880.000 1.286.000 1.091.000 1.161.000 878.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 146.000 142.000 86.000 343.000
Sum egenkapital 106.000 176.000 172.000 116.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 773.000 1.110.000 919.000 1.045.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 879.000 1.286.000 1.091.000 1.161.000 877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.959.000 5.688.000 4.895.000 4.400.000 3.368.000
Andre inntekter 1.000 0 0 -2.000 0
Driftsinntekter 4.960.000 5.688.000 4.895.000 4.398.000 3.368.000
Varekostnad -1.819.000 -2.201.000 -2.081.000 -1.810.000 -1.861.000
Lønninger -1.447.000 -1.241.000 -1.260.000 -1.100.000 -358.000
Avskrivning -29.000 -25.000 -25.000 -25.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.003.000 -1.027.000 -1.012.000 -871.000 -625.000
Driftskostnader -4.298.000 -4.494.000 -4.389.000 -3.806.000 -2.865.000
Driftsresultat 661.000 1.195.000 506.000 592.000 503.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 2.000 2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -350.000 -325.000 -700.000 0
Årsresultat 514.000 910.000 381.000 443.000 376.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 14.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 29.000 54.000 79.000 104.000
Sum varige driftsmidler 56.000 29.000 54.000 79.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.000 43.000 54.000 79.000 104.000
Varebeholdning 130.000 109.000 109.000 120.000 93.000
Kundefordringer 89.000 107.000 100.000 46.000 60.000
Andre fordringer 127.000 115.000 259.000 191.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 461.000 912.000 569.000 725.000 564.000
Sum omløpsmidler 808.000 1.243.000 1.037.000 1.082.000 774.000
Sum eiendeler 880.000 1.286.000 1.091.000 1.161.000 878.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 146.000 142.000 86.000 343.000
Sum egenkapital 106.000 176.000 172.000 116.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 280.000 190.000 159.000 129.000 80.000
Betalbar skatt 141.000 301.000 126.000 152.000 122.000
Skyldig offentlige avgifter 223.000 157.000 211.000 94.000 88.000
Utbytte 0 -350.000 -325.000 -700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 112.000 284.000 269.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 773.000 1.110.000 919.000 1.045.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 879.000 1.286.000 1.091.000 1.161.000 877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 133.000 118.000 37.000 274.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 0.9 1.4
Soliditet 12.1 13.7 15.8 1 42.5
Resultatgrad 13.3 2 10.3 13.5 14.9
Rentedekningsgrad 6 5 503.0
Gjeldsgrad 7.3 6.3 5.3 9 1.4
Total kapitalrentabilitet 75.2 93.1 46.6 5 57.4
Signatur
28.03.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex