Bilverksted Sør As
Juridisk navn:  Bilverksted Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91169518
Kongsgård Alle 53 Kongsgård Alle 53 Fax:
4632 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 919215224
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/15/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Agder AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.37%
Resultat  
  
-7.77%
Egenkapital  
  
121.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 6.676.000 5.082.000 466.000
Resultat: 463.000 502.000 -141.000
Egenkapital: 653.000 295.000 -118.000
Regnskap for  Bilverksted Sør As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.676.000 5.082.000 466.000
Driftskostnader -6.209.000 -4.580.000 -606.000
Driftsresultat 468.000 502.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -1.000 0
Finans -5.000 -1.000 0
Resultat før skatt 463.000 502.000 -141.000
Skattekostnad -105.000 -89.000 0
Årsresultat 357.000 413.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 230.000 289.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 940.000 883.000
Sum eiendeler 1.420.000 1.170.000 1.172.000
Sum opptjent egenkapital 623.000 272.000 -141.000
Sum egenkapital 653.000 295.000 -118.000
Sum langsiktig gjeld 283.000 383.000 733.000
Sum kortsiktig gjeld 483.000 491.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 1.419.000 1.169.000 1.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.576.000 4.720.000 461.000
Andre inntekter 100.000 362.000 5.000
Driftsinntekter 6.676.000 5.082.000 466.000
Varekostnad -2.426.000 -1.651.000 -149.000
Lønninger -1.906.000 -906.000 -106.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.848.000 -1.994.000 -344.000
Driftskostnader -6.209.000 -4.580.000 -606.000
Driftsresultat 468.000 502.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -1.000 0
Finans -5.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 357.000 413.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 30.000 40.000 51.000
Driftsløsøre 50.000 68.000 86.000
Sum varige driftsmidler 79.000 108.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 94.000 122.000 152.000
Sum anleggsmidler 173.000 230.000 289.000
Varebeholdning 207.000 29.000 122.000
Kundefordringer 101.000 84.000 30.000
Andre fordringer 21.000 14.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 917.000 812.000 593.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 940.000 883.000
Sum eiendeler 1.420.000 1.170.000 1.172.000
Sum opptjent egenkapital 623.000 272.000 -141.000
Sum egenkapital 653.000 295.000 -118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 283.000 383.000 733.000
Leverandørgjeld -11.000 147.000 493.000
Betalbar skatt 105.000 89.000 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 140.000 28.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 116.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 483.000 491.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 1.419.000 1.169.000 1.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 764.000 449.000 326.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 1.4
Soliditet 4 25.2 -10.1
Resultatgrad 7 9.9 -30.3
Rentedekningsgrad 93.6 5
Gjeldsgrad 1.2 3 -10.9
Total kapitalrentabilitet 3 42.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex