Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilplaneten AS
Juridisk navn:  Bilplaneten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32072500
Rukkedalsvegen 446 Rukkedalsvegen 446 Fax: 32086401
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 943839689
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 6/12/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall A
Utvikling:
Omsetning  
  
3.11%
Resultat  
  
47.35%
Egenkapital  
  
24.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 128.046.000 124.184.000 113.496.000 145.950.000 126.596.000
Resultat: 5.505.000 3.736.000 2.558.000 5.311.000 6.826.000
Egenkapital: 22.011.000 17.721.000 8.900.000 6.967.000 6.623.000
Regnskap for  Bilplaneten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 128.046.000 124.184.000 113.496.000 145.950.000 126.596.000
Driftskostnader -122.313.000 -120.244.000 -110.653.000 -140.336.000 -119.550.000
Driftsresultat 5.733.000 3.940.000 2.843.000 5.613.000 7.045.000
Finansinntekter 43.000 48.000 47.000 41.000 31.000
Finanskostnader -270.000 -251.000 -332.000 -343.000 -250.000
Finans -227.000 -203.000 -285.000 -302.000 -219.000
Resultat før skatt 5.505.000 3.736.000 2.558.000 5.311.000 6.826.000
Skattekostnad -1.215.000 -839.000 -624.000 -1.334.000 -1.859.000
Årsresultat 4.290.000 2.897.000 1.934.000 3.977.000 4.967.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.942.000 1.647.000 2.018.000 2.719.000 2.112.000
Sum omløpsmidler 32.364.000 31.619.000 21.172.000 25.715.000 27.227.000
Sum eiendeler 34.306.000 33.266.000 23.190.000 28.434.000 29.339.000
Sum opptjent egenkapital 15.156.000 10.866.000 6.800.000 4.867.000 4.523.000
Sum egenkapital 22.011.000 17.721.000 8.900.000 6.967.000 6.623.000
Sum langsiktig gjeld 568.000 742.000 200.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 11.727.000 14.803.000 14.089.000 21.268.000 22.516.000
Sum gjeld og egenkapital 34.306.000 33.266.000 23.189.000 28.435.000 29.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 128.045.000 121.479.000 113.445.000 145.942.000 126.596.000
Andre inntekter 0 2.705.000 51.000 8.000 0
Driftsinntekter 128.046.000 124.184.000 113.496.000 145.950.000 126.596.000
Varekostnad -104.347.000 -102.545.000 -94.284.000 -121.029.000 -104.639.000
Lønninger -10.009.000 -9.382.000 -9.582.000 -11.684.000 -8.667.000
Avskrivning -376.000 -332.000 -415.000 -415.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.581.000 -7.985.000 -6.372.000 -7.208.000 -6.002.000
Driftskostnader -122.313.000 -120.244.000 -110.653.000 -140.336.000 -119.550.000
Driftsresultat 5.733.000 3.940.000 2.843.000 5.613.000 7.045.000
Finansinntekter 43.000 48.000 47.000 41.000 31.000
Finanskostnader -270.000 -251.000 -332.000 -343.000 -250.000
Finans -227.000 -203.000 -285.000 -302.000 -219.000
Konsernbidrag 0 0 0 -633.000 -1.168.000
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 0
Årsresultat 4.290.000 2.897.000 1.934.000 3.977.000 4.967.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 178.000 123.000 159.000
Fast eiendom 520.000 604.000 687.000 771.000 854.000
Maskiner anlegg 609.000 172.000 279.000 514.000 331.000
Driftsløsøre 786.000 844.000 847.000 1.285.000 741.000
Sum varige driftsmidler 1.915.000 1.620.000 1.813.000 2.570.000 1.927.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 26.000 26.000
Sum anleggsmidler 1.942.000 1.647.000 2.018.000 2.719.000 2.112.000
Varebeholdning 21.886.000 21.445.000 15.272.000 17.837.000 21.645.000
Kundefordringer 2.574.000 1.547.000 3.325.000 3.570.000 3.449.000
Andre fordringer 790.000 548.000 2.268.000 3.637.000 1.682.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 621.000 425.000 306.000 672.000 452.000
Sum omløpsmidler 32.364.000 31.619.000 21.172.000 25.715.000 27.227.000
Sum eiendeler 34.306.000 33.266.000 23.190.000 28.434.000 29.339.000
Sum opptjent egenkapital 15.156.000 10.866.000 6.800.000 4.867.000 4.523.000
Sum egenkapital 22.011.000 17.721.000 8.900.000 6.967.000 6.623.000
Sum avsetninger til forpliktelser 568.000 742.000 200.000 200.000 200.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.955.000 4.504.000 3.363.000 5.409.000
Sum langsiktig gjeld 568.000 742.000 200.000 200.000 200.000
Leverandørgjeld 7.298.000 6.504.000 3.253.000 8.956.000 10.432.000
Betalbar skatt 1.389.000 842.000 678.000 1.086.000 1.398.000
Skyldig offentlige avgifter 1.154.000 1.609.000 3.799.000 1.588.000 1.830.000
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.885.000 1.894.000 1.854.000 3.275.000 3.447.000
Sum kortsiktig gjeld 11.727.000 14.803.000 14.089.000 21.268.000 22.516.000
Sum gjeld og egenkapital 34.306.000 33.266.000 23.189.000 28.435.000 29.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.637.000 16.816.000 7.083.000 4.447.000 4.711.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.1 1.5 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.4 0.4 0.3
Soliditet 64.2 53.3 38.4 24.5 22.6
Resultatgrad 4.5 3.2 2.5 3.8 5.6
Rentedekningsgrad 21.2 15.7 8.6 16.4 28.3
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.6 3.1 3.4
Total kapitalrentabilitet 16.8 1 12.5 19.9 24.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex