Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bildeler Ringerike AS
Juridisk navn:  Bildeler Ringerike AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32171650
Postboks 3028 Gigstads Vei 10 Fax: 32125570
3501 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 850749272
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/3/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.8%
Resultat  
  
8.22%
Egenkapital  
  
29.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.488.000 21.079.000 21.591.000 20.103.000 18.378.000
Resultat: 1.554.000 1.436.000 2.033.000 1.695.000 1.633.000
Egenkapital: 5.343.000 4.132.000 3.786.000 3.255.000 2.488.000
Regnskap for  Bildeler Ringerike AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.488.000 21.079.000 21.591.000 20.103.000 18.378.000
Driftskostnader -18.960.000 -19.670.000 -19.567.000 -18.430.000 -16.758.000
Driftsresultat 1.527.000 1.408.000 2.025.000 1.673.000 1.620.000
Finansinntekter 27.000 30.000 10.000 22.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 0 -2.000
Finans 26.000 28.000 8.000 22.000 14.000
Resultat før skatt 1.554.000 1.436.000 2.033.000 1.695.000 1.633.000
Skattekostnad -342.000 -340.000 -502.000 -428.000 -451.000
Årsresultat 1.212.000 1.096.000 1.531.000 1.267.000 1.182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000 561.000 275.000 99.000 103.000
Sum omløpsmidler 7.685.000 7.356.000 7.719.000 6.360.000 5.570.000
Sum eiendeler 8.173.000 7.917.000 7.994.000 6.459.000 5.673.000
Sum opptjent egenkapital 5.243.000 4.032.000 3.686.000 3.155.000 2.388.000
Sum egenkapital 5.343.000 4.132.000 3.786.000 3.255.000 2.488.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.830.000 3.785.000 4.208.000 3.204.000 3.185.000
Sum gjeld og egenkapital 8.173.000 7.917.000 7.994.000 6.459.000 5.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.488.000 21.059.000 21.591.000 20.103.000 18.378.000
Andre inntekter 0 20.000 0 0 0
Driftsinntekter 20.488.000 21.079.000 21.591.000 20.103.000 18.378.000
Varekostnad -13.530.000 -14.339.000 -14.691.000 -13.672.000 -12.248.000
Lønninger -3.760.000 -3.694.000 -3.441.000 -3.402.000 -3.218.000
Avskrivning -120.000 -79.000 -12.000 -10.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.550.000 -1.558.000 -1.423.000 -1.346.000 -1.247.000
Driftskostnader -18.960.000 -19.670.000 -19.567.000 -18.430.000 -16.758.000
Driftsresultat 1.527.000 1.408.000 2.025.000 1.673.000 1.620.000
Finansinntekter 27.000 30.000 10.000 22.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 0 -2.000
Finans 26.000 28.000 8.000 22.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -750.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 1.212.000 1.096.000 1.531.000 1.267.000 1.182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 94.000 73.000 70.000 75.000 95.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 395.000 488.000 205.000 23.000 8.000
Sum varige driftsmidler 395.000 488.000 205.000 23.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 488.000 561.000 275.000 99.000 103.000
Varebeholdning 4.518.000 3.801.000 3.238.000 3.284.000 3.032.000
Kundefordringer 313.000 492.000 669.000 531.000 661.000
Andre fordringer 134.000 644.000 586.000 658.000 264.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.721.000 2.418.000 3.227.000 1.886.000 1.613.000
Sum omløpsmidler 7.685.000 7.356.000 7.719.000 6.360.000 5.570.000
Sum eiendeler 8.173.000 7.917.000 7.994.000 6.459.000 5.673.000
Sum opptjent egenkapital 5.243.000 4.032.000 3.686.000 3.155.000 2.388.000
Sum egenkapital 5.343.000 4.132.000 3.786.000 3.255.000 2.488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.585.000 1.282.000 1.818.000 1.355.000 1.438.000
Betalbar skatt 363.000 343.000 497.000 409.000 449.000
Skyldig offentlige avgifter 307.000 293.000 319.000 405.000 320.000
Utbytte 0 -750.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 575.000 1.867.000 1.574.000 1.035.000 978.000
Sum kortsiktig gjeld 2.830.000 3.785.000 4.208.000 3.204.000 3.185.000
Sum gjeld og egenkapital 8.173.000 7.917.000 7.994.000 6.459.000 5.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.855.000 3.571.000 3.511.000 3.156.000 2.385.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.9 1.8 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.1 1 0.8
Soliditet 65.4 52.2 47.4 50.4 43.9
Resultatgrad 7.5 6.7 9.4 8.3 8.8
Rentedekningsgrad 1 7 1012.5 818.0
Gjeldsgrad 0.5 0.9 1.1 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 1 18.2 25.5 26.2 28.8
Signatur
26.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex