Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bildeler Porsgrunn AS
Juridisk navn:  Bildeler Porsgrunn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35548300
Hydrovegen 1C Hydrovegen 1C Fax: 35548301
3933 Porsgrunn 3933 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 983452221
Aksjekapital: 510.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/21/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsførerne I Grenland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.68%
Resultat  
  
259.21%
Egenkapital  
  
20.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.887.000 2.044.000 2.397.000 2.723.000 2.561.000
Resultat: 121.000 -76.000 -45.000 102.000 78.000
Egenkapital: -483.000 -604.000 -528.000 -484.000 -585.000
Regnskap for  Bildeler Porsgrunn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.887.000 2.044.000 2.397.000 2.723.000 2.561.000
Driftskostnader -1.731.000 -2.085.000 -2.412.000 -2.593.000 -2.452.000
Driftsresultat 158.000 -42.000 -15.000 130.000 109.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -37.000 -33.000 -29.000 -29.000 -32.000
Finans -37.000 -33.000 -29.000 -29.000 -32.000
Resultat før skatt 121.000 -76.000 -45.000 102.000 78.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 121.000 -76.000 -45.000 102.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 22.000 40.000 55.000 47.000
Sum omløpsmidler 181.000 22.000 335.000 125.000 130.000
Sum eiendeler 201.000 44.000 375.000 180.000 177.000
Sum opptjent egenkapital -993.000 -1.114.000 -1.038.000 -994.000 -1.095.000
Sum egenkapital -483.000 -604.000 -528.000 -484.000 -585.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 684.000 647.000 903.000 664.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000 43.000 375.000 180.000 177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.887.000 2.029.000 2.397.000 2.723.000 2.561.000
Andre inntekter 0 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.887.000 2.044.000 2.397.000 2.723.000 2.561.000
Varekostnad -528.000 -609.000 -625.000 -884.000 -814.000
Lønninger -665.000 -846.000 -1.184.000 -1.118.000 -1.053.000
Avskrivning -2.000 -3.000 -15.000 -17.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -536.000 -627.000 -588.000 -574.000 -556.000
Driftskostnader -1.731.000 -2.085.000 -2.412.000 -2.593.000 -2.452.000
Driftsresultat 158.000 -42.000 -15.000 130.000 109.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -37.000 -33.000 -29.000 -29.000 -32.000
Finans -37.000 -33.000 -29.000 -29.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 121.000 -76.000 -45.000 102.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.000 22.000 23.000 25.000 26.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 17.000 30.000 21.000
Sum varige driftsmidler 20.000 22.000 40.000 55.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 22.000 40.000 55.000 47.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 136.000 15.000 38.000 46.000 64.000
Andre fordringer 46.000 0 18.000 17.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 7.000 279.000 63.000 57.000
Sum omløpsmidler 181.000 22.000 335.000 125.000 130.000
Sum eiendeler 201.000 44.000 375.000 180.000 177.000
Sum opptjent egenkapital -993.000 -1.114.000 -1.038.000 -994.000 -1.095.000
Sum egenkapital -483.000 -604.000 -528.000 -484.000 -585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 291.000 285.000 493.000 199.000 292.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 173.000 116.000 160.000 183.000 247.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 122.000 148.000 90.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 125.000 102.000 192.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 647.000 903.000 664.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000 43.000 375.000 180.000 177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -503.000 -625.000 -568.000 -539.000 -632.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0.4 0.2 0.2
Soliditet -240.3 -1404.7 -140.8 -268.9 -330.5
Resultatgrad 8.4 -2.1 -0.6 4.8 4.3
Rentedekningsgrad 4.3 -1.3 -0.5 4.5 3.4
Gjeldsgrad -1.4 -1.1 -1.7 -1.4 -1.3
Total kapitalrentabilitet 78.6 -97.7 72.2 61.6
Signatur
15.02.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
15.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex