Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bildeler Førde AS
Juridisk navn:  Bildeler Førde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57825782
Postboks 5 Steinavegen 6 Fax: 57825781
6801 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 981324811
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/4/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.73%
Resultat  
  
-32.46%
Egenkapital  
  
31.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.593.000 19.067.000 19.080.000 17.804.000 17.216.000
Resultat: 2.842.000 4.208.000 3.252.000 3.228.000 2.864.000
Egenkapital: 6.496.000 4.938.000 3.335.000 2.047.000 2.131.000
Regnskap for  Bildeler Førde AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.593.000 19.067.000 19.080.000 17.804.000 17.216.000
Driftskostnader -14.660.000 -14.910.000 -15.568.000 -14.545.000 -13.750.000
Driftsresultat 2.932.000 4.157.000 3.512.000 3.259.000 3.466.000
Finansinntekter 130.000 202.000 54.000 120.000 180.000
Finanskostnader -220.000 -151.000 -314.000 -151.000 -783.000
Finans -90.000 51.000 -260.000 -31.000 -603.000
Resultat før skatt 2.842.000 4.208.000 3.252.000 3.228.000 2.864.000
Skattekostnad -643.000 -1.007.000 -824.000 -837.000 -847.000
Årsresultat 2.199.000 3.201.000 2.428.000 2.391.000 2.017.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 973.000 983.000 956.000 992.000 955.000
Sum omløpsmidler 14.606.000 15.120.000 13.791.000 12.044.000 14.806.000
Sum eiendeler 15.579.000 16.103.000 14.747.000 13.036.000 15.761.000
Sum opptjent egenkapital 5.496.000 3.938.000 2.335.000 1.047.000 1.131.000
Sum egenkapital 6.496.000 4.938.000 3.335.000 2.047.000 2.131.000
Sum langsiktig gjeld 5.164.000 5.200.000 5.360.000 5.176.000 8.732.000
Sum kortsiktig gjeld 3.920.000 5.965.000 6.051.000 5.813.000 4.897.000
Sum gjeld og egenkapital 15.580.000 16.103.000 14.746.000 13.036.000 15.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.090.000 18.041.000 17.923.000 16.866.000 16.476.000
Andre inntekter 503.000 1.025.000 1.157.000 937.000 739.000
Driftsinntekter 17.593.000 19.067.000 19.080.000 17.804.000 17.216.000
Varekostnad -9.031.000 -10.084.000 -11.174.000 -10.366.000 -9.526.000
Lønninger -3.612.000 -3.326.000 -3.097.000 -2.920.000 -2.814.000
Avskrivning -109.000 -75.000 -62.000 -59.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.908.000 -1.425.000 -1.235.000 -1.200.000 -1.352.000
Driftskostnader -14.660.000 -14.910.000 -15.568.000 -14.545.000 -13.750.000
Driftsresultat 2.932.000 4.157.000 3.512.000 3.259.000 3.466.000
Finansinntekter 130.000 202.000 54.000 120.000 180.000
Finanskostnader -220.000 -151.000 -314.000 -151.000 -783.000
Finans -90.000 51.000 -260.000 -31.000 -603.000
Konsernbidrag -641.000 -1.598.000 -1.140.000 -2.475.000 -1.272.000
Utbytte 0 0 0 0 -728.000
Årsresultat 2.199.000 3.201.000 2.428.000 2.391.000 2.017.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 773.000 673.000 703.000 733.000 638.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 201.000 310.000 252.000 259.000 318.000
Sum varige driftsmidler 201.000 310.000 252.000 259.000 318.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 973.000 983.000 956.000 992.000 955.000
Varebeholdning 6.179.000 6.262.000 5.850.000 4.995.000 5.199.000
Kundefordringer 2.573.000 3.447.000 3.385.000 2.612.000 2.287.000
Andre fordringer 2.491.000 2.700.000 1.319.000 1.270.000 1.023.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.363.000 2.711.000 3.236.000 3.167.000 6.297.000
Sum omløpsmidler 14.606.000 15.120.000 13.791.000 12.044.000 14.806.000
Sum eiendeler 15.579.000 16.103.000 14.747.000 13.036.000 15.761.000
Sum opptjent egenkapital 5.496.000 3.938.000 2.335.000 1.047.000 1.131.000
Sum egenkapital 6.496.000 4.938.000 3.335.000 2.047.000 2.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.164.000 5.200.000 5.360.000 5.176.000 8.732.000
Leverandørgjeld 816.000 1.199.000 1.146.000 733.000 766.000
Betalbar skatt 562.000 500.000 434.000 108.000 323.000
Skyldig offentlige avgifter 356.000 597.000 381.000 774.000 613.000
Utbytte 0 0 0 0 -728.000
Annen kortsiktig gjeld 2.186.000 3.670.000 4.090.000 4.199.000 3.196.000
Sum kortsiktig gjeld 3.920.000 5.965.000 6.051.000 5.813.000 4.897.000
Sum gjeld og egenkapital 15.580.000 16.103.000 14.746.000 13.036.000 15.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.686.000 9.155.000 7.740.000 6.231.000 9.909.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.5 2.3 2.1 3.0
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 1.3 1.2 2.0
Soliditet 41.7 30.7 22.6 15.7 13.5
Resultatgrad 16.7 21.8 18.4 18.3 20.1
Rentedekningsgrad 13.3 27.5 11.2 21.6 4.7
Gjeldsgrad 1.4 2.3 3.4 5.4 6.4
Total kapitalrentabilitet 19.7 27.1 24.2 25.9 23.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex