Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bildeler Eksport As
Juridisk navn:  Bildeler Eksport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalanvegen 1512 Dalanvegen 1512 Fax:
3850 Kviteseid 3850 Kviteseid
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kviteseid
Org.nr: 921041160
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rd Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.51%
Resultat  
  
-40.91%
Egenkapital  
  
-428.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 9.000 164.000
Resultat: -31.000 -22.000
Egenkapital: -23.000 7.000
Regnskap for  Bildeler Eksport As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 9.000 164.000
Driftskostnader -28.000 -178.000
Driftsresultat -19.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -8.000
Finans -12.000 -8.000
Resultat før skatt -31.000 -22.000
Skattekostnad 1.000 -1.000
Årsresultat -30.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 271.000 291.000
Sum eiendeler 271.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -23.000
Sum egenkapital -23.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 144.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 164.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 9.000 164.000
Varekostnad 0 -25.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -153.000
Driftskostnader -28.000 -178.000
Driftsresultat -19.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -8.000
Finans -12.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -30.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 125.000 125.000
Kundefordringer 142.000 162.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 271.000 291.000
Sum eiendeler 271.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -23.000
Sum egenkapital -23.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 144.000 225.000
Leverandørgjeld 73.000 45.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 121.000 232.000
Likviditetsgrad 1 1 4.9
Likviditetsgrad 2 1 2.8
Soliditet -8.5 2.4
Resultatgrad -211.1 -8.5
Rentedekningsgrad -1.5 -1.8
Gjeldsgrad -12.8 40.6
Total kapitalrentabilitet -6.6 -4.8
Prokurister
22.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex