Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bil & Industriservice AS
Juridisk navn:  Bil & Industriservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55989011
Krokeidevegen 61 Krokeidevegen 61 Fax: 55227708
5244 Fana 5244 Fana
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 985174725
Aksjekapital: 445.760 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/28/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.63%
Resultat  
  
-102.53%
Egenkapital  
  
-86.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 9.020.000 8.704.000 8.221.000 7.969.000 8.670.000
Resultat: -7.000 277.000 10.000 166.000 274.000
Egenkapital: 584.000 4.266.000 3.993.000 3.933.000 3.773.000
Regnskap for  Bil & Industriservice AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 9.020.000 8.704.000 8.221.000 7.969.000 8.670.000
Driftskostnader -9.552.000 -8.629.000 -8.537.000 -8.034.000 -8.321.000
Driftsresultat -533.000 75.000 -316.000 -65.000 350.000
Finansinntekter 566.000 258.000 366.000 363.000 70.000
Finanskostnader -41.000 -57.000 -41.000 -132.000 -147.000
Finans 525.000 201.000 325.000 231.000 -77.000
Resultat før skatt -7.000 277.000 10.000 166.000 274.000
Skattekostnad 96.000 -3.000 50.000 -5.000 -70.000
Årsresultat 89.000 273.000 60.000 161.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.182.000 2.197.000 2.188.000 2.249.000 3.979.000
Sum omløpsmidler 4.946.000 4.844.000 4.126.000 3.688.000 3.739.000
Sum eiendeler 7.128.000 7.041.000 6.314.000 5.937.000 7.718.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.374.000 3.100.000 3.041.000 2.880.000
Sum egenkapital 584.000 4.266.000 3.993.000 3.933.000 3.773.000
Sum langsiktig gjeld 5.707.000 1.482.000 1.222.000 635.000 2.307.000
Sum kortsiktig gjeld 837.000 1.293.000 1.099.000 1.369.000 1.638.000
Sum gjeld og egenkapital 7.128.000 7.042.000 6.314.000 5.938.000 7.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.877.000 8.704.000 8.221.000 7.849.000 8.670.000
Andre inntekter 142.000 0 0 120.000 0
Driftsinntekter 9.020.000 8.704.000 8.221.000 7.969.000 8.670.000
Varekostnad -4.964.000 -4.974.000 -4.814.000 -4.639.000 -4.771.000
Lønninger -1.201.000 -2.002.000 -1.986.000 -1.858.000 -1.913.000
Avskrivning -5.000 -15.000 -61.000 -71.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.382.000 -1.638.000 -1.676.000 -1.466.000 -1.574.000
Driftskostnader -9.552.000 -8.629.000 -8.537.000 -8.034.000 -8.321.000
Driftsresultat -533.000 75.000 -316.000 -65.000 350.000
Finansinntekter 566.000 258.000 366.000 363.000 70.000
Finanskostnader -41.000 -57.000 -41.000 -132.000 -147.000
Finans 525.000 201.000 325.000 231.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 89.000 273.000 60.000 161.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 21.000 82.000 112.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 21.000 82.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.167.000 2.192.000 2.167.000 2.167.000 3.867.000
Sum anleggsmidler 2.182.000 2.197.000 2.188.000 2.249.000 3.979.000
Varebeholdning 2.509.000 2.816.000 2.706.000 2.476.000 2.602.000
Kundefordringer 1.291.000 1.189.000 802.000 495.000 694.000
Andre fordringer 39.000 43.000 50.000 48.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 800.000 546.000 239.000 375.000 400.000
Sum omløpsmidler 4.946.000 4.844.000 4.126.000 3.688.000 3.739.000
Sum eiendeler 7.128.000 7.041.000 6.314.000 5.937.000 7.718.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.374.000 3.100.000 3.041.000 2.880.000
Sum egenkapital 584.000 4.266.000 3.993.000 3.933.000 3.773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 81.000 112.000 170.000 168.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 294.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 5.707.000 1.482.000 1.222.000 635.000 2.307.000
Leverandørgjeld 475.000 844.000 716.000 727.000 734.000
Betalbar skatt 0 34.000 8.000 3.000 152.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000 254.000 214.000 196.000 263.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 160.000 160.000 148.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 837.000 1.293.000 1.099.000 1.369.000 1.638.000
Sum gjeld og egenkapital 7.128.000 7.042.000 6.314.000 5.938.000 7.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.109.000 3.551.000 3.027.000 2.319.000 2.101.000
Likviditetsgrad 1 5.9 3.7 3.8 2.7 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 1.6 1.3 0.9 0.7
Soliditet 8.2 60.6 63.2 66.2 48.9
Resultatgrad -5.9 0.9 -3.8 -0.8 4.0
Rentedekningsgrad 1.3 1.2 2.3 2.9
Gjeldsgrad 11.2 0.7 0.6 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 0.5 4.7 0.8 5.0 5.4
Signatur
14.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex