Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bil & Industriservice AS
Juridisk navn:  Bil & Industriservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55989011
Krokeidevegen 61 Krokeidevegen 61 Fax: 55227708
5244 Fana 5244 Fana
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 985174725
Aksjekapital: 446.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/28/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.47%
Resultat  
  
8628.57%
Egenkapital  
  
79.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.978.000 9.020.000 8.704.000 8.221.000 7.969.000
Resultat: 597.000 -7.000 277.000 10.000 166.000
Egenkapital: 1.047.000 584.000 4.266.000 3.993.000 3.933.000
Regnskap for  Bil & Industriservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.978.000 9.020.000 8.704.000 8.221.000 7.969.000
Driftskostnader -8.815.000 -9.552.000 -8.629.000 -8.537.000 -8.034.000
Driftsresultat 164.000 -533.000 75.000 -316.000 -65.000
Finansinntekter 436.000 566.000 258.000 366.000 363.000
Finanskostnader -2.000 -41.000 -57.000 -41.000 -132.000
Finans 434.000 525.000 201.000 325.000 231.000
Resultat før skatt 597.000 -7.000 277.000 10.000 166.000
Skattekostnad -134.000 96.000 -3.000 50.000 -5.000
Årsresultat 463.000 89.000 273.000 60.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.174.000 2.182.000 2.197.000 2.188.000 2.249.000
Sum omløpsmidler 4.405.000 4.946.000 4.844.000 4.126.000 3.688.000
Sum eiendeler 6.579.000 7.128.000 7.041.000 6.314.000 5.937.000
Sum opptjent egenkapital 463.000 0 3.374.000 3.100.000 3.041.000
Sum egenkapital 1.047.000 584.000 4.266.000 3.993.000 3.933.000
Sum langsiktig gjeld 4.294.000 5.707.000 1.482.000 1.222.000 635.000
Sum kortsiktig gjeld 1.238.000 837.000 1.293.000 1.099.000 1.369.000
Sum gjeld og egenkapital 6.579.000 7.128.000 7.042.000 6.314.000 5.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.966.000 8.877.000 8.704.000 8.221.000 7.849.000
Andre inntekter 12.000 142.000 0 0 120.000
Driftsinntekter 8.978.000 9.020.000 8.704.000 8.221.000 7.969.000
Varekostnad -4.684.000 -4.964.000 -4.974.000 -4.814.000 -4.639.000
Lønninger -1.445.000 -1.201.000 -2.002.000 -1.986.000 -1.858.000
Avskrivning -3.000 -5.000 -15.000 -61.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.683.000 -3.382.000 -1.638.000 -1.676.000 -1.466.000
Driftskostnader -8.815.000 -9.552.000 -8.629.000 -8.537.000 -8.034.000
Driftsresultat 164.000 -533.000 75.000 -316.000 -65.000
Finansinntekter 436.000 566.000 258.000 366.000 363.000
Finanskostnader -2.000 -41.000 -57.000 -41.000 -132.000
Finans 434.000 525.000 201.000 325.000 231.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 463.000 89.000 273.000 60.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 15.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 0 5.000 21.000 82.000
Sum varige driftsmidler 7.000 0 5.000 21.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.167.000 2.167.000 2.192.000 2.167.000 2.167.000
Sum anleggsmidler 2.174.000 2.182.000 2.197.000 2.188.000 2.249.000
Varebeholdning 2.871.000 2.509.000 2.816.000 2.706.000 2.476.000
Kundefordringer 583.000 1.291.000 1.189.000 802.000 495.000
Andre fordringer 40.000 39.000 43.000 50.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 484.000 800.000 546.000 239.000 375.000
Sum omløpsmidler 4.405.000 4.946.000 4.844.000 4.126.000 3.688.000
Sum eiendeler 6.579.000 7.128.000 7.041.000 6.314.000 5.937.000
Sum opptjent egenkapital 463.000 0 3.374.000 3.100.000 3.041.000
Sum egenkapital 1.047.000 584.000 4.266.000 3.993.000 3.933.000
Sum avsetninger til forpliktelser 63.000 0 81.000 112.000 170.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 294.000
Sum langsiktig gjeld 4.294.000 5.707.000 1.482.000 1.222.000 635.000
Leverandørgjeld 821.000 475.000 844.000 716.000 727.000
Betalbar skatt 57.000 0 34.000 8.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 246.000 242.000 254.000 214.000 196.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 119.000 160.000 160.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 1.238.000 837.000 1.293.000 1.099.000 1.369.000
Sum gjeld og egenkapital 6.579.000 7.128.000 7.042.000 6.314.000 5.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.167.000 4.109.000 3.551.000 3.027.000 2.319.000
Likviditetsgrad 1 3.6 5.9 3.7 3.8 2.7
Likviditetsgrad 2 1.2 2.9 1.6 1.3 0.9
Soliditet 15.9 8.2 60.6 63.2 66.2
Resultatgrad 1.8 -5.9 0.9 -3.8 -0.8
Rentedekningsgrad 8 1.3 1.2 2.3
Gjeldsgrad 5.3 11.2 0.7 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.1 0.5 4.7 0.8 5.0
Signatur
14.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex