Bettina Burud Holding As
Juridisk navn:  Bettina Burud Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 90 Professor Dahls Gate 50A Fax:
3301 Hokksund 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917044228
Aksjekapital: 338.368 NOK
Etableringsdato: 3/30/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
197.6%
Egenkapital  
  
-14.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 659.000 0 0
Resultat: 569.000 -583.000 -2.000
Egenkapital: 72.092.000 84.523.000 85.106.000
Regnskap for  Bettina Burud Holding As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 659.000 0 0
Driftskostnader -125.000 -605.000 -2.000
Driftsresultat 535.000 -605.000 -2.000
Finansinntekter 34.000 23.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 34.000 23.000 0
Resultat før skatt 569.000 -583.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 569.000 -583.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.278.000 74.278.000 85.098.000
Sum omløpsmidler 18.824.000 10.251.000 10.000
Sum eiendeler 82.102.000 84.529.000 85.108.000
Sum opptjent egenkapital 0 -580.000 3.000
Sum egenkapital 72.092.000 84.523.000 85.106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.010.000 6.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 82.102.000 84.529.000 85.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 659.000 0 0
Driftsinntekter 659.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -605.000 -2.000
Driftskostnader -125.000 -605.000 -2.000
Driftsresultat 535.000 -605.000 -2.000
Finansinntekter 34.000 23.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 34.000 23.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -13.000.000 0 0
Årsresultat 569.000 -583.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 63.278.000 74.278.000 85.098.000
Sum anleggsmidler 63.278.000 74.278.000 85.098.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 15.906.000 7.637.000 0
Kasse, bank 2.917.000 2.614.000 9.000
Sum omløpsmidler 18.824.000 10.251.000 10.000
Sum eiendeler 82.102.000 84.529.000 85.108.000
Sum opptjent egenkapital 0 -580.000 3.000
Sum egenkapital 72.092.000 84.523.000 85.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -13.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.010.000 6.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 82.102.000 84.529.000 85.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.814.000 10.245.000 8.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1708.5 5
Likviditetsgrad 2 1.9 1708.5 5
Soliditet 87.8 1 1
Resultatgrad 81.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.7 -0.7
Signatur
21.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex