Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bernh Botolfsen Import AS
Juridisk navn:  Bernh Botolfsen Import AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22076950
Postboks 242 Økern Breivollveien 25F Fax: 22643667
0510 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922063613
Aksjekapital: 8.465.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/14/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.57%
Resultat  
  
41.81%
Egenkapital  
  
1.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 164.832.000 163.904.000 139.296.000 165.599.000 136.896.000
Resultat: 8.341.000 5.882.000 -1.610.000 10.709.000 4.399.000
Egenkapital: 11.545.000 11.399.000 9.383.000 13.347.000 9.215.000
Regnskap for  Bernh Botolfsen Import AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 164.832.000 163.904.000 139.296.000 165.599.000 136.896.000
Driftskostnader -159.686.000 -160.775.000 -142.131.000 -155.410.000 -134.589.000
Driftsresultat 5.147.000 3.129.000 -2.835.000 10.189.000 2.307.000
Finansinntekter 3.210.000 2.758.000 1.245.000 546.000 4.049.000
Finanskostnader -16.000 -5.000 -20.000 -25.000 -1.957.000
Finans 3.194.000 2.753.000 1.225.000 521.000 2.092.000
Resultat før skatt 8.341.000 5.882.000 -1.610.000 10.709.000 4.399.000
Skattekostnad -1.645.000 -866.000 146.000 -2.578.000 -1.431.000
Årsresultat 6.696.000 5.016.000 -1.464.000 8.131.000 2.968.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.268.000 7.825.000 8.534.000 5.554.000 7.993.000
Sum omløpsmidler 33.896.000 28.030.000 22.212.000 31.071.000 21.596.000
Sum eiendeler 41.164.000 35.855.000 30.746.000 36.625.000 29.589.000
Sum opptjent egenkapital 2.318.000 1.397.000 -619.000 3.345.000 -787.000
Sum egenkapital 11.545.000 11.399.000 9.383.000 13.347.000 9.215.000
Sum langsiktig gjeld 333.000 970.000 968.000 539.000 2.952.000
Sum kortsiktig gjeld 29.284.000 23.487.000 20.395.000 22.739.000 17.423.000
Sum gjeld og egenkapital 41.162.000 35.856.000 30.746.000 36.625.000 29.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 163.214.000 162.500.000 136.805.000 165.315.000 136.488.000
Andre inntekter 1.618.000 1.405.000 2.491.000 284.000 408.000
Driftsinntekter 164.832.000 163.904.000 139.296.000 165.599.000 136.896.000
Varekostnad -134.908.000 -136.234.000 -115.450.000 -135.524.000 -114.512.000
Lønninger -17.309.000 -16.607.000 -16.171.000 -14.216.000 -14.548.000
Avskrivning -827.000 -749.000 -591.000 -445.000 -326.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.642.000 -7.185.000 -9.919.000 -5.225.000 -5.203.000
Driftskostnader -159.686.000 -160.775.000 -142.131.000 -155.410.000 -134.589.000
Driftsresultat 5.147.000 3.129.000 -2.835.000 10.189.000 2.307.000
Finansinntekter 3.210.000 2.758.000 1.245.000 546.000 4.049.000
Finanskostnader -16.000 -5.000 -20.000 -25.000 -1.957.000
Finans 3.194.000 2.753.000 1.225.000 521.000 2.092.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 6.696.000 5.016.000 -1.464.000 8.131.000 2.968.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 203.000 315.000 1.112.000 818.000 1.107.000
Fast eiendom 2.551.000 2.817.000 2.629.000 224.000 447.000
Maskiner anlegg 219.000 419.000 620.000 644.000 842.000
Driftsløsøre 388.000 391.000 439.000 144.000 42.000
Sum varige driftsmidler 3.158.000 3.627.000 3.688.000 1.011.000 1.331.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.907.000 3.883.000 3.734.000 3.725.000 5.555.000
Sum anleggsmidler 7.268.000 7.825.000 8.534.000 5.554.000 7.993.000
Varebeholdning 1.826.000 1.538.000 1.229.000 1.475.000 1.249.000
Kundefordringer 14.048.000 9.754.000 12.044.000 10.305.000 17.969.000
Andre fordringer 2.994.000 2.843.000 1.236.000 5.760.000 673.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.027.000 13.895.000 6.857.000 13.531.000 1.705.000
Sum omløpsmidler 33.896.000 28.030.000 22.212.000 31.071.000 21.596.000
Sum eiendeler 41.164.000 35.855.000 30.746.000 36.625.000 29.589.000
Sum opptjent egenkapital 2.318.000 1.397.000 -619.000 3.345.000 -787.000
Sum egenkapital 11.545.000 11.399.000 9.383.000 13.347.000 9.215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 93.000 810.000 888.000 348.000 1.442.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.000 0 433.000 843.000
Sum langsiktig gjeld 333.000 970.000 968.000 539.000 2.952.000
Leverandørgjeld 11.071.000 12.182.000 10.369.000 11.716.000 8.739.000
Betalbar skatt 1.533.000 69.000 0 2.289.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 4.518.000 3.755.000 3.158.000 1.714.000 1.549.000
Utbytte -5.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.163.000 7.475.000 6.868.000 6.587.000 6.200.000
Sum kortsiktig gjeld 29.284.000 23.487.000 20.395.000 22.739.000 17.423.000
Sum gjeld og egenkapital 41.162.000 35.856.000 30.746.000 36.625.000 29.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.612.000 4.543.000 1.817.000 8.332.000 4.173.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.3 1.2
Soliditet 2 31.8 30.5 36.4 31.1
Resultatgrad 3.1 1.9 6.2 1.7
Rentedekningsgrad 321.7 625.8 -141.8 407.6 3.2
Gjeldsgrad 2.6 2.1 2.3 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 20.3 16.4 -5.2 29.3 21.5
Signatur
27.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
27.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
SELBOE TROND
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex